Prof.Alina Safta: Abordarea lecturii prin proiect

Abordarea lecturii prin proiect

Safta Mariana Alina

Lectura implică un proces complex, care contribuie în timp la formarea personalității. Un profesor dedicat actului lecturii își poate ajuta elevii să-și construiască strategii de lectură care îi vor ajuta să se perfecționeze în actul de creație, de scriere.

Dacă se vorbește de un eșec în ceea ce privește lectura, acesta se datorează neînțelegerii mesajului transmis. Nuttall vorbea despre ,,cercul vicios al celor care nu citesc”; citesc cu greutate, deci nu înțeleg ceea ce citesc.

Cititorul prelucrează în mod divers informațiile identificate, ca să înțeleagă textul.

Procesele care pot fi activate pe parcursul lecturii sunt: microprocese – cu ajutorul lor, cititorul înțelege informația dintr-o propoziție, (acestea implicând: recunoașterea cuvintelor, lectura pe grupuri de cuvinte, microselecția); procese de integrare –cu funcția de a stabili legături între informațiile din text- (implicând: utilizarea referenților, conectorilor și inferențe); macroprocese (comprehensiunea globală a textului- implicând: identificarea ideilor principale, rezumatul, recunoașterea structurii textului); procese de elaborare (cititorul depășește textul, implicând: realizarea de predicții, construirea de imagini mentale, răspunsuri afective, integrarea cunoștințelor, reflecție); procese metacognitive –implicând: identificarea dificultăților de comprehensiune, ameliorarea comprehensiunii).

În O didactică a limbii și literaturii române, Florentina Sânmihăian, propune Proiectul Signes et Sens- Prietenii care te ajută să citești. Se pleacă de la ideea că numai cei care dau sarcini celorlalți înțeleg în profunzime ceea ce citesc. Nu contează ce tip de text este, se poate interveni oricând, dar fiecare are un rol precis: Detectivul, Scriitorul, Colecționarul, Gramaticianul, Pictorul, Sensibilul/Responsabilul cu emoțiile, Criticul, IT-istul, Inginerul, Antrenorul sau dirijorul.

Ca profesor de limba și literatura română am aplicat această metodă pornind de la cartea Bătrânul din lună, de Grace Lin, capitolul Capitolul 15, Capitolul 23 sau 12.

Detectivul este cel care descoperă enigmele. Caută indicii în text, le asociază și apoi se trag concluzii. Pornind de la Capitolul 15 din cartea recomandată, detectivul este cel care pornește în căutarea rețetei fericirii. El caută indicii, selectează anumite indicii, care îl ajută să înțeleagă: ,,secretul familiei”, ,,vrajă tainică”, ,,secret al fericirii”, ,,Nu lăsați secretul să se piardă!”…

Scriitorul este cel care face predicții legate de copertă, titlu, tipul de carte, tema cărții. El este cel care anticipează ce se va întâmpla, suspansul, evoluția personajelor. Cei care își asumă rolul de scriitor face predicții: încearcă să dea soluția fericirii, armoniei. Încearcă să dea un alt final, interpretează titlul ,,Povestea rețetei fericirii”.

Colecționarul este cel care caută cuvinte, expresii și ghicește sensul. Acestea se pot folosi în alte contexte. Acesta selectează din text toate cuvintele din câmpul lexical al rețetei. Printre acestea se numără: rețetă, secret, cuvânt…

Gramaticianul selectează situații gramaticale, acordul, exprimarea…aceasta contribuind la o exprimare corectă, îngrijită. Se observă modul în care se realizează comunicarea directă, formulele de adresare.

Pictorul imaginează cum arată personajele, locurile, peisaje. Poate să deseneze ceea ce selectează din context. Cel care își asumă rolul de pictor, imaginează familia fericită, locul unde crește o astfel de familie. Descifrează imagini din carte.

Sensibilul /responsabilul cu emoțiile recunoaște, reacționează emoțional când citește, se bucură, suferă alături de personaje. Acesta descrie sentimentele trăite de o familie fericită, de magistratul invidios pe fericirea familiei, și mânia acestuia că nu găsește rețeta fericirii. Pornind de la imaginile cărții, poate evidenția anumite stări, sentimente.

Criticul știe detalii despre cine a scris și când a scris, de tipul de text. Este cel care expune părerea despre text. Acesta aduce anumite completări legate de autor, detalii din Nota autoare:,,Am născocit povești pentru legende chinezești dintr-o singură propoziție, am creat istorii personale pentru personaje mitice și, cu puterea imaginației, am eliberat o fetiță chinezoaică de constrângerile culturale din viața reală și am prefăcut-o într-o eroină neînfricată…Este un joc al închipuirii inspirat din folclorul chinez…”

IT-istul este cel care leagă totul în minte, face conexiuni, selectează și plasează întâmplările unde se potrivesc. Pornind de la mesajul cărții, el face legături între povești, asociază anumite povești după temă, personaje, mesaj. Spre exemplu, Capitolul 15 se asociază cu mesajul Capitolului 12, căutarea fericirii.

Inginerul pune ordine în lucruri și idei, identifică tema, ideile, face rezumatul. El prezintă sub forma unei scheme, personajele, întâmplările.

Antrenorul sau dirijorul observă munca celor din jur, îi încurajează, îi îndrumă să găsească drumul spre lectură. Acest rol poate fi preluat de profesor, care îndrumă elevii, recomandă cartea, prezintă temele, rolurile și ajută elevii să lucreze pe grupe.

Este recomandat ca să se lucreze mult cu textul, să se dea posibilitatea elevului de a-și exprima opiniile, ideile, sentimentele, ceea ce dă un plus de valoare lecturii.

 

Florentina Sânmihăian, O didactică a limbii și literaturii române, Editura ART, București, 2014.

Grace Lin,  Bătrânul din lună, Editura Arthur, 2013.

Pin It on Pinterest