Festivalul ,,Paul Polidor,, de interferențe internaționale(Ed.XVIII)-2017

Editura Cadrelor Didactice din România, București

Mижнародна Лiтературно-Мистецька Академiя України

The Academy of International Interferences « Paul Polidor »(Text pentru teritoriul României)

 

FESTIVALUL-CONCURS INTERNAȚIONAL

de interferenţe culturale Paul Polidor

Ediţia a XVIII-a(22) : 18-19 nov. și 25-26 nov.2017

Secţiuni A:  1. – Interpretare instrumentală – Muzică Cultă (25-26 nov.2017)

  1. – Muzică de Cameră (25-26 nov.2017)

#########################################

Secţiuni B: 3.- SUNG POETRY & FOLKLORE (18-19 nov.2017) 

4.Creaţie literară şi jurnalism (proiecte jurnalistice ale Fundaţiei „Paul Polidor”);

5.- Creaţie plastică (La secţiunile 3, 4, 5 și 6 în concurs lucrări şi proiecte din: ISRAEL, CANADA, UCRAINA, PORTUGALIA,  SLOVACIA, AUSTRALIA, POLONIA, REPUBLICA MOLDOVA, IRAK, MACEDONIA, URUGUAY, SERBIA, GERMANIA, SPANIA, BULGARIA, S.U.A., AZERBAIDJAN, UNGARIA, TURCIA, FEDERAŢIA RUSĂ ş.a.) Temă liberă; 6.-Traduceri texte din portofoliul fundaţiei (în principal pentru profesori de filologie / limbi străine; tematică trimisă de fundaţie). 7.Proiecte didactice de management educațional și cultural.

SECŢIUNI A. Festivalul-Concurs se va desfăşura într-unul din centrele Fundaţiei „Paul Polidor”(fundaţie de drept privat fără scop patrimonial) în baza contractelor de părţi civile semnate între fundaţie şi instituţiile respective. La trimiterea pe mail:fundatia.paulpolidor@yahoo.com a copiei recipisă-depunere în contul bancar al fundaţiei a sumei de 50(cincizeci)lei cu specificarea:,,sponsorizare programe interferenţe fundaţie,, fiecare participant va primi ultimele informaţii privind locațiile diferitelor manifestări culturale, inclusiv pentru interpretare instrumentală. (Exemplu: tot în cadrul Festivalului ,,Polidor,,  s-au lansat în iunie 2017 la Librăria Eminescu din centrul Capitalei mai multe produse editoriale, precum și spectacolul ,,PRO-DIASPORA: PAUL POLIDOR și invitații săi” din 21 sept.2017 având ca invitați scriitori din TORONTO-CANADA și SYDNEY-AUSTRALIA). Contul legal al instituţiei: Fundaţia „Paul Polidor” UNICREDIT BANK, Sucursala Izvor, lângă Parlamentul României (sau la orice sucursală din capitală ori provincie): B-dul Libertăţii, Nr.20, Bl.3, Tronson I şi II, Sector 5, Cod: 050707, Bucureşti, RO.75.BAC.X.00.00.00.300.188.6000; Pentru Secțiunea ,,Sung Poetry&FOLKLORE,, ultimul termen de înscriere: 13 nov. 2017, iar pentru Muzică cultă: 9 nov.2017. Preşedintele juriului și producătorul festivalului-concurs: Paul Polidor (membru al Academiei de Literatură și Arte a Ucrainei & Laureatul pe 2017 al Premiului Literar Internațional ,,Trumf-Gogol,,). Departamentul de DONAŢII al Fundaţiei „Paul Polidor” va face în timpul festivalului diferite donaţii (cărţi, reviste, CD-DVD). Secţiunea A este deschisă  tinerilor care studiază muzica instrumentală în cadru instituţionalizat sau particular. Pentru cei care studiază muzica în cadru instituţionalizat concursul se desfăşoară pe clase, iar pentru cei care studiază în particular – pe ani de studiu. *Concursul se desfăşoară într-o singură etapă, vârsta limită superioară fiind 14 ani împliniţi în anul calendaristic în care se desfăşoară concursul. *Instrumentele: pian, vioară, violă, violoncel, chitară clasică, flaut oboi, clarinet, fagot, percuţie.*Repertoriul de concurs pentru toţi participanţii: două lucrări diferite ca stil şi mişcare. *Minutaj maxim: 15 minute.*Fiecare participant va primi o diplomă de participare. Fişa  va conţine: nume, prenume, vârstă, adresă, tel./fax, e-mail; şcoala şi numele profesorului îndrumător (unde este cazul), secţiunea la care se înscrie. *Premiile vor fi decernate de un juriu alcătuit din profesori de specialitate ai şcolilor de muzică; *Decizia juriului şi orice hotărâre ale acestuia sunt definitive şi fără drept de contestaţie. „SPONSORIZARE PROGRAME INTERFERENŢE CULTURALE FUNDAŢIE” în contul mai-sus amintit: 50RON/persoană pentru Secţiunea Interpretare instrumentală – Muzică Cultă; 40RON/persoană pentru Secţiunea Muzică de Cameră; 50RON/persoană pentru Secţiunile:,,Sung Poetry & FOLKLORE,, ;  Traduceri;  Creaţie literară(text între 1-4 pagini A5; pot publica un articol sau un desen, pictură, imagistică etc. maxim 2 co-autori) sau Creaţie Plastică/ 2 lucrări format A5 sau A4 / alb-negru sau policromie (publicare în Revista Internaţională „Publicaţia Instituţiilor de Învăţământ şi Cultură”-ISSN:2343-8827). Cele mai bune traduceri din concurs vor fi publicate şi în reviste internaţionale on-line.   Lucrările din concurs nu se înapoiază. Toate drepturile aparţin producătorului de festival. Lucrările literare (poezie, proză, eseu sau  articol jurnalistic; este acceptată şi o lucrare ştiinţifică) vor fi trimise pe adresa de mail: fundatia.paulpolidor@yahoo.com; Lucrările de creaţie plastică vor fi trimise pe adresa: Fundaţia „Paul Polidor”, Academia de Interferenţe Internaţionale „Paul Polidor”- Str.Nicolae Cânea, 82, Sector 2, Cod:023076 – Bucureşti. La ultimele cinci secţiuni nu este limită de vârstă. Informaţii pentru desfăşurare festival concurs la tel.: 0740.47.48.14 & 0763.765.567 (pentru toate secțíunile) // 0727.3444.04(pentru secțíunea ,,Sung Poetry & FOLKLORE). Director executiv Secțiunea ,,Sung Poetry & FOLKLORE,,: ION FĂNESCU (vedetă a muzicii populare românești – solist al Orchestrei Radiodifuziunii Române).

 

 

Pin It on Pinterest