Ștefan Mihăilescu:,,Paul Polidor, un luptător pentru frumos și adevăr”

PAUL POLIDOR – TRUBADUR UNIVERSAL,

LUPTĂTOR PENTRU FRUMOS, ADEVĂR ŞI PACE*

 

Cu mare bucurie am citit cartea „Paul Polidor – creator al stilului Poetic-Sequential Music” a Conf.Univ.Dr.Marcel Frandeş şi am audiat Cd-ul ce o însoţeşte. Lucrarea reuşeşte într-un mod strălucit să surprindă numeroasele faţete ale complexei personalităţi a omului de cultură Paul Polidor. Nu este deloc simplu să înţelegi misiunea pe care o are de îndeplinit; paginile ne dezvăluie chipul acestei nobile misiuni şi ne fascinează prin extrem de subtila analiză pe care o realizează în descifrarea creaţiilor realizate de artist. Frumos scrie Profesorul Doctor Marcel Frandeş: ”Paul Polidor intuieşte într-un mod unic sincretismul artelor. El adună la un loc poezia, muzica şi pantomima.” Cunoscându-l bine pe Paul Polidor, lucrurile care m-au impresionat sunt extraordinara sa viziune multiculturală, modul sclipitor în care asociază muzica versului. Nimic din ceea ce creează nu este întâmplător, totul reprezintă o construcţie perfect calculată, cu efecte de mare rezonanţă spirituală asupra oamenilor de pretutindeni, pentru că are o înţelegere profundă a versurilor aparţinând feluritelor popoare, o ştiinţă deosebită în compunerea muzicii adecvate acestora. Îmbinarea sentimentelor deduse din textul poetic cu fraza muzicală potrivită, comuniunea dintre text şi muzică îţi oferă o stare de linişte interioară, descoperind astfel realul talent al celui care a creat muzica.

Stilul acesta are un caracter cu totul deosebit şi nou, relevând variatele stări sufleteşti prin care ne poartă inspiratul artist şi muzician. Un mare compozitor francez al secolului al XX-lea, Olivier Messiaen, avea ca principală sursă de inspiraţie cântul păsărilor. Paul Polidor se inspiră din versurile unor popoare diferite. Nimic nu este fals în simţirile artistului: atunci când compune muzică pe versuri de Sinelnikov sau Esenin, el simte ca un adevărat rus; când abordează o poezie de Bahtiar Vahabzade este azer în toată puterea cuvântului. Eminescu, Vieru sau Adrian Păunescu ar fi fericiţi dacă ar şti modul în care  Paul Polidor le-a înţeles mesajul şi a asociat versurilor magia sunetelor. Ca să reuşeşti în splendida alăturare cuvânt-muzică, trebuie să simţi plenar versurile, să ai trăirile neamului reprezentat de acestea. Nu cred că greşesc dacă afirm că Paul Polidor este şi român, şi francez, sârb, spaniol, rus, deopotrivă azer sau macedonean. El reuşeşte prin aceste două minuni, Poezia şi Muzica, să alăture popoare, să scoată ce este mai frumos şi mişcător din inimile care bat în diverse colţuri ale mapamondului, să unească, şi nu să destrame într-un moment în care lumea treptat se îndreaptă spre divizare şi conflict. Cartea subliniază aceste lucruri, Conf.Univ.Dr.Marcel Frandeş punctând într-un mod plastic intenţiile creatoare ale artistului, care este nu doar compozitor-interpret şi poet, ci şi pictor, căci construieşte imagini de o mare forţă şi sensibilitate, culorile sale fiind muzica şi versurile pe care le îmbină cu atâta har.

S-ar putea ca pe viitor acest gen de muzică, îngemănată din inspiraţia poetică şi muzicală, să fie unica soluţie pentru educarea viitoarelor generaţii afectate în prezent de non-valori, traume psihice şi violenţă. Stilul muzical poetic-secvenţial va fi un calmant al sufletului încercat de toate tulburările omenirii. Inteligenţa muzicală a creatorului Paul Polidor se remarcă prin folosirea modalităţilor de cânt, ambitusul vocal în registrul grav, acut şi supra-acut, imitarea unor sunete din natura înconjurătoare etc., aducând o stare de bine în sufletele celor rătăciţi sub vicisitudinile vieţii. Avem cu toţii de învăţat de la acest trubadur universal, luptător pentru frumos, adevăr şi pace.*

                                                    ŞTEFAN MIHĂILESCU (muzician)

                                                    Prof.Şc.Gimn.de Arte Nr.4, Bucureşti

                                                    23.11.2011

 

 ————————————-

*DESPRE CARTEA “PAUL POLIDOR – CREATOR AL STILULUI POETIC-SEQUENTIAL MUSIC” de Conf.Univ.Dr. MARCEL FRANDEŞ (Editura Fundaţiei “Paul Polidor”, Bucureşti 2010, ISBN:973-87212-9-6)

 

Pin It on Pinterest