Fest.Concurs Internațional On-line ,,Paul POLIDOR”, XXI=2020: Interferențe Culturale

Mижнародна Лiтературно-Мистецька Академiя України & L’Accademia internazionale di Letteratura, Arte e Comunicazione Italia-Germania & AROTEMA (Sponsor)& Internationale Akademie für Literatur, Kunst und Kommunikation / Vertretung in Deutschland – Österreich – Tschechische Republik // Text pentru teritoriul României // Pentru evoluția noastră spirituală, a copiilor și tinerilor între 5 și 90 de ani: FESTIVALUL-CONCURS INTERNAȚIONAL de interferenţe culturale (Ed.XXI,ON-LINE: 16.06.2020-16.12.2020)

Paul Polidor

Blocul A = INTERFERENȚE Internaționale (Simpozion editare On-line)  SECȚIUNI BLOCUL A: 1=CULTUROLOGIE GERMANĂ (text între 1-2 pagini A4, termen limită trimitere text: 16.12.2020): Jurnalism Vizual & Film despre viața și opera lui LUDWIG van BEETHOVEN (250 de ani de la naștere: 16 decembrie 1770 -16 decembrie 2020); 2=CREAȚIE LITERARĂ (text între 1-2 pagini A4); 3=CREAȚIE PLASTICĂ (temă liberă: 2 lucrări format A5 sau A4 / concurent, alb-negru sau policromie); 4=TRADUCERI, TĂLMĂCIRI (texte din portofoliul fundaţiei); 5= Lucrări didactice, de management educațional și cultural. La secţiunile A1,A2,A3,A4,A5 = în concurs lucrări şi proiecte din: Israel, Canada, Ucraina,  Slovacia, Australia, Rep. Moldova, Irak, Austria, Macedonia, Uruguay, Serbia, Germania, Spania, Bulgaria, S.U.A., Azerbaigean, Ungaria, Turcia, Rusia, Kârgâzstan. Evenimente de festival: recunoașteri occidentale (academii de literatură, arte și comunicare) ale operei culturale (poezie, eseuri, tălmăciri, Sung Poetry & Poetic-Sequential Music, texte sociale, jurnalism etc.) a fondatorului, parțial publicată între 1984-2020, omul de cultură Paul Polidor devenind laureatul Premiilor Internaționale purtând numele unor personalități universale, precum: ,,Francesco PETRARCA (1304-1374)”/Roma-Italia// Medaliat ,,Mikola GOGOL (1809-1852)” al statului ucrainean // ,,Franz KAFKA (1883-1924)”Frankfurt-Germania, Viena-Austria, Praga-Cehia & ,,Heinrich BÖLL (1917-1985)”/Nobel pentru Literatură, 1972 & Premiul pentru lirica universală cântată în 12 limbi ,,ДIАМАНТОВИЙ ДЮК / De Richelieu”; Spectacolul intercultural la TEATRUL INDART (București, lansare: 5 febr.2020 // Au interpretat versuri din vol.,,De dor mai moare câte un Actor…” de Paul Polidor: actorii Cristina Deleanu & Eugen Cristea). Festivalul-Concurs se va desfăşura ON-LINE cu colaborarea centrelor ONG (în baza contractelor de părţi civile semnate între fundaţie şi instituţiile respective). ========================================================================

Blocul B:  B1. = INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ MUZICĂ CULTĂ &

                    B2. = CULTUROLOGIE ÎN ESTETICA INTERPRETĂRII. 

Secțiunea B1 de INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ (destinată persoanelor care studiază muzica în cadru instituționalizat sau particular / a se vedea anexa = date fișă înscriere) din cadrul Festivalului Internațional de Interferențe Culturale ,,Paul Polidor”(Ediția XXI=2020) va fi audiată și evaluată de un juriu de specialitate format din cadre didactice  de  la  Școala Gimnazială  de  Arte  Nr. 4 din Capitală, co-organizatorul Festivalului.

Secțiunea B2 – CULTUROLOGIE ÎN ESTETICA INTERPRETĂRII este destinată persoanelor care studiază (A.în cadru instituționalizat / B.particular / C.autodidact // a se vedea anexa = date fișă înscriere) diverse arte, precum: poezia, teatrul, baletul clasic, musicosofia, dansul modern, pantomima (trimiterea link-ului corect pe mail:fundatia.paulpolidor@yahoo.com cu minim două minute de interpretare proprie într-unul din domeniile enunțate mai sus). Pentru evoluția spiritual-interculturală a participanților, atât la BLOCUL A, cât și la BLOCUL B concurenții pot participa (în aceeași taxă de înscriere) la două secțiuni diferite, însă diplomele și premiile vor fi acordate pentru fiecare BLOC în parte.  Preşedintele juriului și producătorul festivalului-concurs: Paul Polidor (membru al Academiei de Literatură și Arte a Ucrainei). Adresa de mail pentru TOATE SECȚIUNILE: fundatia.paulpolidor@yahoo.com //

Data limită de trimitere a fișei de înscriere =19 nov.2020

Data limită pentru TAXĂ ÎNSCRIERE CONT BANCAR ONG =19 nov.2020 (specificație contabil-bancară:,,SPONSORIZARE Fest.On-line Interf.POLIDOR”)

Data limită de TRIMITERE LINK-uri cu înregistrare / filmare interpretări: 6 dec.2020. 

Jurizarea se va desfășura până în data de 13 dec.2020 (pentru texte despre BEETHOVEN:16 dec.2020). Diplomele și premiile (constând în cărți / sau reviste pe suport hârtie tipărită / sau produse promoționale digitale ale festivalului, CD-uri audio sau DVD-uri) se vor ridica la o dată ce se va anunța ulterior prin intermediul Școlii de Arte Nr-4 București și al altor reprezentanți de centre ONG.  Departamentul de DONAŢII al Fundaţiei „Paul Polidor” va face în timpul festivalului diferite donaţii (cărţi, reviste, CD-DVD).  REPER bancar (titular: Fundația ,,Paul Polidor” C.U.I.:11490102) CONT:RO75BACX0000003001886000 (UniCredit Bank S.A.) Sucursala Izvor,  lângă  Parlamentul  României  (sau  la orice sucursală din capitală ori provincie): B-dul Libertăţii, Nr.20, Bl.3, Tronson I şi II, Sector 5, Cod: 050707, Bucureşti.     Orice taxă de înscriere depusă bancar în contul bancar al ONG-ului NU SE RETURNEAZĂ dacă posibilul concurent nu mai poate participa în festivalul-concurs. Copia-recipisă a depunerii bancare se trimite la adresa de mail: fundatia.paulpolidor@yahoo.com  Taxele de înscrieri bancare sunt:  A.: 0 (zero lei) pentru persoanele care vor să participe în festivalul-concurs și au deja rezervări / contracte editoriale cu ONG-ul pentru perioada 2020-2025.  // B.: 45 (patruzeci și cinci lei) pentru persoanele care se înscriu până în data de 31 octombrie 2020 (data actului bancar); // C.: 50 (cincizecilei) pentru persoanele care doresc să-și ridice diplomele și premiile de la centrele fundației din București; // D.: 70 (șaptezeci) lei pentru persoanele care doresc trimiterea diplomelor și a premiilor prin poștă în provincie și  65 (șaizecișicinci) lei pentru persoanele care doresc  trimiterea  diplomelor  și  a premiilor  prin  poștă  în  București; // E.: Pentru ARTE PLASTICE – 400 (patrusute) lei pentru persoanele care trimit lucrările scanate pe mail și 50 (cincizeci) lei pentru persoanele care trimit cele două lucrări în original pe adresa: Centrul Fundației ,,Paul Polidor” – Ion Fănescu, str.Coștila, nr.10, Bl.P6, Sc.1, Ap.24, sector 4, București; // F.: 100 EURO (unasutăEURO sau 500 lei) pentru concurenții care doresc expedierea diplomelor și a premiilor prin poștă în afara teritoriului României; // G.: 10 (zece lei) pentru persoanele care se înscriu în programele juridice/ management moștenire culturală a fundației (donații imobiliare etc./promovare scop ONG).  *Premiile vor fi decernate de un juriu alcătuit din profesori de specialitate, scriitori, traducători, personalități culturale, profesori universitari. *Decizia juriului şi orice hotărâre ale acestuia sunt definitive şi fără drept de contestaţie. Lucrările din concurs nu se înapoiază. Toate drepturile  aparţin producătorului de festival. INFORMAȚII: 0727.3444.04 (director executiv) & 0740.47.48.14 (președinte ONG) & 0763.765.567 (director general: Editura Cadrelor Didactice din România / înregistrată notarial – București)  =======================================================================

Mижнародна Лiтературно-Мистецька Академiя України

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE la FESTIVALUL-CONCURS de interferenţe culturale internaţionale

Paul Polidor

Ediţia XXI, ON-LINE (16.06.2020-16.12.2020) – Bucureşti, România

NUME…………………………………PRENUME……………………………………………….………………..

VÂRSTA………………….CLASA……………..…..AN DE STUDIU…………………………………………

ADRESA……………………………..…………………………………………………………………………………

TEL………………………………………………E-MAIL……………………………………………….…………

INSTITUȚIA…………………………………………………………………………………………………………

COPIE RECIPISĂ ,,SPONSORIZARE ONG PAUL POLIDOR FESTIVAL” ACT BANCAR

Nr……………………………………………………..…………………………………..…………………………….

RIDICARE DIPLOME & PREMII (doleanțe personale):……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

PROFESOR………………………………………………………..………………………………………….………

SECȚIUNE………………………………………………………………………………………………………..

INSTRUMENT………………………………………………………………..…………………………………..

REPERTORIU:

1………………………………………………………………………………………………./MINUTAJ…….……

2…………………………………………………………………………………………..…./MINUTAJ…….……

DATA,                                                                                         OPȚONAL / SEMNĂTURĂ PĂRINTE,

 

Pin It on Pinterest