Dr.Dumitru Balan: Paul Polidor a realizat o traducere consonantă cu spiritul originalului

 

Preluare de la

http://www.revistasingur.ro/poezie/16602-drdumitru-balan-paul-polidor-a-realizat-o-traducere-consonant-cu-spiritul-originalului.html?q=poezie/16602-drdumitru-balan-paul-polidor-a-realizat-o-traducere-consonant-cu-spiritul-originalului.html

&Centrul de Promovare ITACA din Dublin – Irlanda:

https://www.facebook.com/sufletromanescdublin/posts/1249148558539067

DOM - Mihail Sinelnikov

Dr.Dumitru BALAN:
,,Paul Polidor a realizat o traducere consonantă cu spiritul originalului.,,

Reper:,,Florilegiul conține 50 de poezii traduse cu acuratețea filologică și măiestria (tinzând permanent spre perfecțiune) de care Paul Polidor ne-a convins de-a lungul anilor, alături de potența sa poetică, prin multe alte bijuterii artistice.,,

Cu un deceniu în urmă, adică în anul 2006, a apărut la București, la Editura Fundației ,,Paul Polidor,, volumul de versuri semnate de Mihail Sinelnikov, ,,Prietenul / ДРУГ,, , în transpunere românească realizată de Paul Polidor și subsemnatul (fiecare cu parcela lui de tălmăciri). Aceeași prestigioasă editură, în anul 2015, tipărește o nouă culegere de poezii, ,,ДОМ / Casă lipovenească,, , de sus menționatul poet rus, în traducerea exclusivă a lui Paul Polidor.
Dar cine este, pentru cititorul nefamiliarizat cu literatura rusă contemporană, Mihail Sinelnikov ? Este, în primul rând, un reputat poet care și-a pus distinct amprenta pe evoluția liricii ruse contemporane din ultimele decenii, un traducător versat și respectat atât de statele din Asia Centrală (Kirghizia, Tadjikistan), cât și de cele din zona caucaziană (Georgia, Azerbaigean), un eseist și critic literar exigent, cu aprecieri și disjuncții tranșante unde camertonul esențial îl constituie valoarea artistică a textului analizat. Prin limpezimea și precizia judecăților de valoare pe marginea scrierilor din trecut și prezent (o perioadă extrem de fastă a consemnat-o și prezența sa ca responsabil al rubricii de critică literară de la revista ,,Moskovskie novosti,,), Sinelnikov, prin noutatea percepției și diagnosticului avizat, se situează pe o platformă apropiată cu modul de abordare din operele altor doi poeți vizionari, confrați de condei, pe care am avut onoarea să-i cunosc îndeaproape, și anume Iuri Kuznețov și Evgheni Rein.
Autor a zeci de volume de poezie originală, al altor zeci de volume de tălmăciri, îngrijitor și alcătuitor de antologii poetice (în prezent finalizează o masivă ediție academică a poeziei ruse din cele mai vechi timpuri până în prezent), Mihail Sinelnikov este o prezență de prim rang a literaturii și culturii ruse. A fost tradus în diverse limbi ale globului. Prieten devotat al României, de pe la începutul anilor 70 ne-a vizitat țara de câteva ori, fiind invitat de onoare la festivaluri și simpozioane de poezie, a tradus din Arghezi, Topârceanu, Ștefan Augustin Doinaș, a dedicat numeroase poezii și pagini eseistice vibrante României. Actualul volum, denumit după o poezie scrisă de poetul rus în 1977, după o vizită la Muzeul Satului din București și dedicată subsemnatului, poezie care (de altfel) și deschide florilegiul, conține 50 de poezii traduse cu acuratețea filologică și măiestria (tinzând permanent spre perfecțiune) de care Paul Polidor ne-a convins de-a lungul anilor, alături de potența sa poetică, prin multe alte bijuterii artistice. Gândirea filozofică, fixată de Sinelnikov în realii poetice de mare impact, este redată cu surprinzătoare finețe de Paul Polidor, ceea ce ne determină să apreciem nu numai fidelitatea față de original, ci și apropierea până spre zona muzicalității textului primar și al celui secundar, al tălmăcirii. Voi cita câteva exemple, cred, pe deplin edificatoare:
A.

ДОМ
Д.Балану
Дом липованский. Из угла Никола
Благословляет лодки и плоты.
Так вот, щепа смолистая раскола,
При вырубке куда упала ты !

Бело избы бревенчатое тело,
Корабль спасенья груб и кособок.
Дверь скрипнула, и все крыльцо запело,
И солнца откатился колобок.

Богатый дом. Но что нашест для птицы
И погребов хмельная благодать,
Когда отплыть готовы половицы
И печь по словущучьему шагать !…

И где-нибудь, где глохнет грай вороний,
Где волчье око пьет сырую мглу,
Сидит лягушка в огненнойкороне
И стережет проросшую стрелу.

Бухарест. Музей села
1977

CASĂ LIPOVENEASCĂ
lui Dumitru Balan

Casă de lipoveni. Din colţ icoana
Blagosloveşte plutele cu scut,
Căci, iată, biată aşchie ca pana,
Din schisma dură unde ai căzut !

E strâmbă, dar, corabia salvării,
Un trup de bârne brut, rudimentar.
Stătea cerdacu-n cântecul uitării
Şi-n soarele revoltei tributar.

Ce mai contează bogăţii şi glume
În pivniţa mustind de bucurii
Când toate-s gata a fugi în lume:
Şi scânduri, şi cuptor, şi basme vii…

Iar unde ochiul lupului bea ceaţă
Se stinge crudul croncănit de ciori;
La pândă broasca sub o altă viaţă,
Săgeata-foc să germineze zori.

Bucureşti. Muzeului Satului 1977

 1. ***
  Когда душа единственная в мире
  Глядится в отражение свое,
  Всегда один соблазн в пустой квартире –
  Как в зеркало, войти в небытие.

Скорей увидеть близнеца, с которым
Расстались мы на столько долгих лет…
Моя душа зеркальным коридором
К нему пойдет на слишком яркий свет.

2005
***

Când sufletul ţi-e părăsit în lume
Uitându-se în reflectarea sa
Mereu ispita îşi găseşte-un nume
Ca în oglinda nefiinţei, rea.

Şi-aşa rapid vezi geamănul de care
Te-ai despărţit odată să te vinzi
Iar sufletu,-n lumini prea orbitoare,
Roteşte coridorul de oglinzi…
2005

 1. НАДПИСЬ НА КНИГЕ ВОСПОМИНАНИЙ

А в общем, жалок был усталый Параджанов,
Неряшливый старик и сокрушенный плут,
Но знал, что этот быт замызганных стаканов
Полюбят и простят и волшебством сочтут.
И, может быть, о нас в высоком скажут штиле,
Почтивши артефакт проплеванных перил:
«Вы посетили мир… Блаженные, вы жили,
Когда Высоцкий пел и шумный Рейн шутил!»
2000

EPITAF PE O CARTE DE AMINTIRI

Ştia că traiul din paharul mizerabil
-Mâhnit hoţoman, bătrânel dezordonat,-
Obositul Paradjanov, calm, lamentabil
E socotit miraculos şi minunat.
Despre noi, poate, se va vorbi solemn, iscusit,
Artefact stimat al rampelor navigând:
“Aţi trecut prin astă lume, aţi trăit fericit
Pe când Vâsoţki cânta, iar Rein sprintenea-n gând !”
2000

 1. СКОРПИОН

Злосчастный сгусток страха и гордыни,
Колеблющийся, скрюченный, витой,
Я – скорпион, живущий в дряхлой глине,
Среди соломы сонно-золотой.

Оцепеневший над строкой латыни
И взятый небом осени пустой,
Чтобы моря и тусклые пустыни
Я озарил тоскующей мечтой.

Когда огни, когда ночные крики
Качаются, и тени многолики,
И пламя лижет потолочный брус, –

Тугим хвостом грозя и помавая,
Бегу и прячусь. Но в начале мая
Смертелен мой бесчувственный укус.
2001

SCORPION

Nefastul cheag dă spaime şi trufie
Când şovăi spiralat sau răsucit:
Sunt scorpionul care toate ştie
În mediul de argilă aurit.

Înţepenit în studiul de latină,
Pentru ca mări, deşert de nedescris
Să nască cerul toamnei fără vină
Eu am iluminat tristeţea-n vis.

Când strigătul nopţii ce n-are părinţi
Se leagănă-n umbre sub feţe de sfinţi
Şi grinda-i linsă de văpaia rea,
Întinsa-mi coadă te lasă fără grai:
Alerg şi m-ascund, dar la-nceput de mai
Mortală va fi muşcătura mea.
2001

Prin traducerile ,,comise,, în acest tom și prin textele originale reproduse în paralel oricare cititor român, bun cunoscător al limbii ruse, poate ușor observa că muza i-a înaripat în egală măsură atât pe Mihail Sinelnikov, cât și pe Paul Polidor.

Dr.DUMITRU BALAN
Critic literar și traducător;
Membru al Uniunii Scriitorilor
din România, 13 aprilie 2016

Pin It on Pinterest