Festivalul-Concurs ,,Paul Polidor”(XIX)2018 International Interferences

Toate înscrierile vor fi făcute la adresa de mail:

fundatia.paulpolidor@yahoo.com

 

Secţiuni Blocul A: 

  1. – Interpretare instrumentală – Muzică Cultă (24-25 nov.2018).

2.- Muzică de Cameră (24-25 nov.2018).

Secţiuni Blocul B:  3.- SUNG POETRY & FOLKLORE (8 și 15 dec.2018); 4.Creaţie literară şi jurnalism (proiecte jurnalistice ale Fundaţiei „Paul Polidor”= 25nov., 8 dec. și 15 dec.); 5.Creaţie plastică=25 nov., 8 și 15 dec.(La secţiunile 3, 4, 5, 6 și 7 în concurs lucrări şi proiecte din: ISRAEL, CANADA, UCRAINA, PORTUGALIA,  SLOVACIA, AUSTRALIA, POLONIA, REPUBLICA MOLDOVA, IRAK, MACEDONIA, URUGUAY, SERBIA, GERMANIA, SPANIA, BULGARIA, S.U.A., AZERBAIDJAN, UNGARIA, TURCIA, FEDERAŢIA RUSĂ ş.a.) Temă liberă; 6.-Traduceri texte din portofoliul fundaţiei=25 nov., 8 și 15dec. (în principal pentru profesori de filologie / limbi străine; tematică trimisă de fundaţie). 7.Proiecte didactice de management educațional și cultural & SIMPOZION INTERNAȚIONAL ON-LINE CU PUBLICARE ,,Universul interferențelor culturale în educația și evoluția spirituală a tinerilor în cadrul Festivalului Paul Polidor”=16 mai, 25nov., 8 și 15dec.2018. Evenimente secțiuni interferențe internaționale sub egida Festivalului ,,Paul POLIDOR”-2018 : I.A.Filmări TV: 27 ianuarie (emisiune ,,Paul Polidor și invitații săi” în două părți: cantautorul Ion Fănescu & criticul muzical Florin-Silviu Ursulescu, Revista ,,Actualitatea Muzicală” a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România); I.B. 3 martie (emisiune TV,,Paul Polidor și invitații săi” în două părți: aniversarea scriitorului și traducătorului prof.univ.dr. Dumitru Balan, membru al Uniunilor Scriitorilor din Azerbaigean și România: 85 de ani de viață și peste 60 de ani de activitate literară și culturală); II.A. 16 mai: managerul Luminița Tănase devine membru al Academiei de Interferențe Internaționale ,,Paul Polidor” pentru un deceniu de organizare a festivalului POLIDOR la Buzău (2008-2018); II.B. 9 iunie: aniversarea scriitorului și traducătorului prof.univ.dr. Antoaneta Olteanu: o jumătate de secol de viață și protagonistul nr.18 al revistei ,,Personalități în aria interferențelor internaționale”-director fondator:Paul Polidor; II.C. 2-16 iulie: tabără de creație literară la malul mării în colaborare cu Mижнародна Лiтературно-Мистецька Академiя України / Academia de Literatură și Arte a Ucrainei; I.C. 17 mai: filmare TV a pieselor ,,Bobocel mic de cicoare”(a cantautorului Ion Fănescu) și ,,What a Wonderful World”(cu Paul Polidor); I.D. 20 septembrie: lansarea TV a CD-ului de Evergreens ,,ONLY YOU” (cu: Eugen Cristea – filmează piesa ,,Only You”; Ion Fănescu – filmează piesa ,,În Crețeni e horă mare”; Paul Polidor – filmează piesa ,,Tell me quando, quando” – Casa de Discuri a Fundației ,,Paul Polidor”, 2017-2018). EVENIMENTUL DE FESTIVAL AL ANULUI 2018: anunțul TV privind lansarea primelor 200(douăsute) de numere ale colecției ,,Paul Polidor. Antologie  de  interferențe  culturale”(1-200): cărți, publicații periodice, CD-uri muzicale, Audio-Books(cu ISBN), filme documentare, DVD-uri de arhivă a festivalului etc. I.E. Lansări de noi volume / numere publicații periodice apărute la ,,Editura Cadrelor Didactice din România”-București, ,,Editura Fundației Paul Polidor”, revista ,,Războaie, lideri și criminalitate transfrontalieră”(director fondator: Paul Polidor) ș.a.: 25nov., 8 decembrie și 15 decembrie 2018.Festivalul-Concurs se va desfăşura într-unul din centrele Fundaţiei „Paul Polidor” (fundaţie de drept privat fără scop patrimonial) în baza contractelor de părţi civile semnate între fundaţie şi instituţiile respective. La trimiterea pe mail: fundatia.paulpolidor@yahoo.com a copiei recipisă-depunere în contul bancar al fundaţiei a sumei de 50(cincizeci)lei cu specificarea:,,sponsorizare programe interferenţe fundaţie” fiecare participant va primi ultimele informaţii privind locațiile diferitelor manifestări culturale, inclusiv pentru interpretare instrumentală. Contul legal al instituţiei: Fundaţia „Paul Polidor” UNICREDIT BANK S.A., Sucursala Izvor,  lângă Parlamentul României (sau la orice sucursală din capitală ori provincie): B-dul Libertăţii, Nr.20, Bl.3, Tronson I şi II, Sector 5, Cod: 050707, Bucureşti, RO.75.BAC.X.00.00.00.300.188.6000; Pentru Secțiunea Muzică cultă – ultimul termen de înscriere: 7 nov. 2018, iar pentru Interferențe Culturale: 25 nov.2018. Preşedintele juriului și producătorul festivalului-concurs: Paul Polidor (primul român membru al Academiei de Literatură și Arte a Ucrainei & Laureat al Premiului Internațional Literar ,,Trumf-Gogol”). Departamentul de DONAŢII al Fundaţiei „Paul Polidor” va face în timpul festivalului diferite donaţii (cărţi, reviste, CD-DVD). Secţiunea Blocul A este deschisă  tinerilor care studiază muzica instrumentală în cadru instituţionalizat sau particular. Pentru cei care studiază muzica în cadru instituţionalizat concursul se desfăşoară pe clase, iar pentru cei care studiază în particular – pe ani de studiu. *Concursul se desfăşoară într-o singură etapă, vârsta limită superioară fiind 14 ani împliniţi în anul calendaristic în care se desfăşoară concursul. *Instrumentele: pian, vioară, violă, violoncel, chitară clasică, flaut oboi, clarinet, fagot, percuţie.*Repertoriul de concurs pentru toţi participanţii: două lucrări diferite ca stil şi mişcare. *Minutaj maxim: 15 minute.*Fiecare participant va primi o diplomă de participare./Fişa  va conţine: nume, prenume, vârstă, adresă, tel./fax, e-mail; şcoala şi numele profesorului îndrumător (unde este cazul), secţiunea la care se înscrie. *Premiile vor fi decernate de un juriu alcătuit din profesori de specialitate ai şcolilor de muzică; *Decizia juriului şi orice hotărâre ale acestuia sunt definitive şi fără drept de contestaţie. Specificație contabilă:„SPONSORIZARE PROGRAME INTERFERENŢE CULTURALE FUNDAŢIE” în contul mai-sus amintit: 50RON/persoană pentru Secţiunea Interpretare instrumentală – Muzică Cultă; 40RON/persoană pentru Secţiunea Muzică de Cameră//  Secțiunea Blocul B-Interferențe Culturale: 50RON/persoană pentru: ,,Sung Poetry & FOLKLORE,, ;  Traduceri;  Creaţie literară (text între 1-4 pagini A5); Lucrări științifice, didactice: pot publica un articol maxim 2 co-autori); Creaţie plastică: 2 lucrări format A5 sau A4 / concurent, alb-negru sau policromie (publicare în revistele internaționale ale fundației; Revista Internaţională „Publicaţia Instituţiilor de Învăţământ şi Cultură”-ISSN:2343-8827 etc). Cele mai bune traduceri din concurs vor fi publicate şi în reviste internaţionale on-line.   Lucrările din concurs nu se înapoiază. Toate drepturile aparţin producătorului de festival. Lucrările literare (poezie, proză, eseu sau  articol jurnalistic; este acceptată şi o lucrare ştiinţifică) vor fi trimise pe adresa de mail: fundatia.paulpolidor@yahoo.com; Lucrările de creaţie plastică vor fi trimise pe adresa: Fundaţia „Paul Polidor”, Academia de Interferenţe Internaţionale „Paul Polidor”- Str.Nicolae Cânea, 82, Sector 2, Cod:023076 – Bucureşti. La ultimele cinci secţiuni nu este limită de vârstă. Informaţii pentru desfăşurare festival concurs la tel.: 0740.47.48.14 & 0763.765.567 & 0727.3444.04 (pentru toate secțiunile). Director executiv festival: ION FĂNESCU. // Festival în parteneriat cu centrele și colaboratorii fundației ,,Paul Polidor” pentru UNESCO: Școala Gimn.,,Mihai Eminescu”- Giurgiu (Director centru: Prof. VALERIA BIRO); Grădinița Nr.7 – Sector 2 (Director: Prof.ADRIANA GRIGORESCU); Grădinița P.P.Nr.4 – Buzău (Director centru: Prof. LUMINIȚA TĂNASE); Centrul de Informare și Documentare ,,DANIELA NEDELCU,,-Sect.2 // Bartan Design (Cleveland-Ohio, S.U.A.); Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România; Centrul Internațional ,,OFELIA ENIU”(Năvodari-România); G.ROCA (Revista ,,Confluențe literare” Sydney-Australia); Academia de Literatură și Arte a Ucrainei; Centrul de Promovare Itaca-Dublin, IRLANDA; Societatea de Prietenie dintre România și Azerbaidjan; Revista ,,Observatorul” (Toronto-Canada); AGERO (Stuttgart-Germania); inspectorate școlare; Marcela-Castanela Popescu, Profesor la Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații “Gheorghe Airinei”, sector 6, Expert învățământ în cadrul CNDIPT, Președinte Sindicat Învățământ Preuniversitar Sector 6 – FSLI & Departamentul Multi-Media ,,PAUL POLIDOR și INVITAȚII SĂI”, posturi RADIO – TV, ambasade etc.##################################

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE la FESTIVALUL-CONCURS de interferenţe culturale internaţionale

Paul Polidor

Ediţia a XIX-a (24-25 nov.2018) – Bucureşti 

NUME…………………………………PRENUME………………………………………..………………..

VÂRSTA………….CLASA……………..…..AN DE STUDIU……………..

ADRESA……………………………..…………………………………………

TEL……………………E-MAIL…………………….……………………..……

ȘCOALA……………………………………………………………………………

COPIE RECIPISĂ ,,SPONSORIZARE PROGRAME INTERFERENŢE CULTURALE  FUNDAŢIE” ACT BANCAR

Nr……………………………………………………..……………………………

PROFESOR………………………………………………………..……………

PROF. ACOMPANIATOR……………………………………………….…………

SECȚIUNEA…………………………………………………………………….

INSTRUMENT………………………………………………………….……

REPERTORIU:

1……………………………..………………………./MINUTAJ…………….

2………………………………………….…………./MINUTAJ………………

DATA,                                                                                          SEMNĂTURĂ PĂRINTE,

Festivalul-Concurs Internațional de Interferențe Culturale ,,Paul Polidor” marchează în ediția a XIX-a (2018) prin programele sale multi-media ,,Personalități: comemorări-aniversări” 85 de ani de la nașterea și 20 de ani de la moartea muzicologului și omului de cultură român de origine evreiască Iosif  Sava (n. Iosif Segal, 15.02.1933-d.18.08.1998), prima personalitate culturală care a propus ca experiment estetic  și  a  lecturat în fața publicului (august 1987, Gala tinerilor concertiști, Costinești) versurile poetului Paul Polidor din ciclul  ,,Ascultă  Ciacona…”, compuse  pe  fondul  muzical  al  piesei ,,Ciacona în  fa  minor”  a  compozitorului  preclasic  german Johann Pachelbel (1.09.1653-3.03.1706). Ulterior, volumele care conțineau ciclul  ,,Ascultă Ciacona…” au fost dăruite, prin fundația omonimă (la întâlnirile lui Paul Polidor) unor personalități ale lumii științifice și culturale, artiști, ambasade, președinți de state etc. în perioada 1999-2018. Întrucât printre cei peste 300 de intervievați de vedeta tv Marina Almășan (TVR1, TVR2) a fost și Iosif Sava, revista ,,Personalități în aria interferențelor internaționale” (ISSN: 2286-2110), fondată de Paul Polidor, a publicat în nr.7 imaginea bustului marelui culturolog. În amintirea celebrelor sale ,,Serate muzicale” de la televiziunea națională Festivalul-Concurs Internațional ,,Paul Polidor” propune copiilor și participanților la programele de interferențe să redescopere opera marelui muzicolog și om de cultură Iosif Sava.

Reper: ,,Lângă el, în spaţiul fermecat al Seratei, părea foarte firesc să atârni totul de o frază, de o privire, de un sunet alb pierdut în culori de poză veche. Lângă el, o carte de acum un veac devenea mult mai importantă şi actuală decât ştirile zilei, muzica, religia, arta păreau la fel de fierbinţi ca programul de privatizare. Şi, oricât de tăioasă  ar  fi fost o controversă, nu lăsa niciodată ura să-şi facă loc în Serata sa: finalul însemna întotdeauna întoarcerea într-un amfiteatru senin de Grecie veche. Iosif Sava a fost singurul care, în aceşti ani ai politicii, negoţului şi tâlhăriei, a oferit omului de cultură un refugiu pentru demnitate. S-a opus cu toată fiinţa lui căruntă şi distinsă asaltului mârlăniei, pragmatismului feroce, ignoranţei mulţumite de sine, rânjetului dizolvant, kitschului dezlănţuit, divertismentului cretin. Şi  lumea  aceasta  nouă,  de orori şi porcării colorate, nu l-a iertat…”(CRISTIAN TUDOR POPESCU, https://www.gandul.info/puterea-gandului/cine-l-a-ucis-pe-iosif-sava-6062017).

Image: from Paul Polidor s Tour in Russia, artist:N.Bazenova

 

Pin It on Pinterest