Revista ,,Itaca”(Dublin-Irlanda):,,Dr.D.Balan: Polidor-traduceri consonante cu spiritul originalului”

Cu o zi înainte de Festivalul-Concurs Internațional ,,Paul Polidor” de Interferențe Culturale am fost înștiințat că  mi-a apărut un text în revista ,,Itaca”(Dublin-Irlanda) despre volumul ,,DOM/CASĂ LIPOVENEASCĂ”, semnat de Mihail Sinelnikov, personalitate marcantă a liricii universale (al cărei mentor a fost Arseni Tarkovski, tatăl celebrului regizor Andrei Tarkovski) și arta tălmăcirii la Paul Polidor. Iată textul oferit și publicului din România:

Prof.Univ.Dr.Dumitru BALAN:

,,Paul Polidor a realizat o traducere consonantă cu spiritul originalului.”

Cu un deceniu în urmă, adică în anul 2006, a apărut la București, la Editura Fundației ,,Paul Polidor,, volumul de versuri semnate de Mihail Sinelnikov, ,,Prietenul / ДРУГ”, în transpunere românească realizată de Paul Polidor și subsemnatul (fiecare cu parcela lui de tălmăciri). Aceeași prestigioasă editură, în anul 2015, tipărește o nouă culegere de poezii, ,,ДОМ / Casă lipovenească” , de sus menționatul poet rus, în traducerea exclusivă a lui Paul Polidor.

Dar cine este, pentru cititorul nefamiliarizat cu literatura rusă contemporană, Mihail Sinelnikov ? Este, în primul rând, un reputat poet care și-a pus distinct amprenta pe evoluția liricii ruse contemporane din ultimele decenii, un traducător versat și respectat atât de statele din Asia Centrală (Kirghizia, Tadjikistan), cât și de cele din zona caucaziană (Georgia, Azerbaigean), un eseist și critic literar exigent, cu aprecieri și disjuncții tranșante unde camertonul esențial îl constituie valoarea artistică a textului analizat. Prin limpezimea și precizia judecăților de valoare pe marginea scrierilor din trecut și prezent (o perioadă extrem de fastă a consemnat-o și prezența sa ca responsabil al rubricii de critică literară de la revista ,,Moskovskie novosti”), Sinelnikov, prin noutatea percepției și diagnosticului avizat, se situează pe o platformă apropiată cu modul de abordare din operele altor doi poeți vizionari, confrați de condei, pe care am avut onoarea să-i cunosc îndeaproape, și anume Iuri Kuznețov și Evgheni Rein.

Autor a zeci de volume de poezie originală, al altor zeci de volume de tălmăciri, îngrijitor și alcătuitor de antologii poetice (în prezent finalizează o masivă ediție academică a poeziei ruse din cele mai vechi timpuri până în prezent), Mihail Sinelnikov este o prezență de prim rang a literaturii și culturii ruse. A fost tradus în diverse limbi ale globului. Prieten devotat al României, de pe la începutul anilor  70 ne-a vizitat țara de câteva ori, fiind invitat de onoare la festivaluri și simpozioane de poezie, a tradus din Arghezi, Topârceanu, Ștefan Augustin Doinaș, a dedicat numeroase poezii și pagini eseistice vibrante României.

Actualul volum, denumit după o poezie scrisă de poetul rus în 1977, după o vizită la Muzeul Satului din București și dedicată subsemnatului, poezie care (de altfel) și deschide florilegiul, conține 50 de poezii traduse cu acuratețea filologică și măiestria (tinzând permanent spre perfecțiune)  de care Paul Polidor ne-a convins de-a lungul anilor, alături de potența sa poetică, prin multe alte bijuterii artistice.

Gândirea filozofică, fixată de Sinelnikov în realii poetice de mare impact, este redată cu surprinzătoare finețe de Paul Polidor, ceea ce ne determină să apreciem nu numai fidelitatea față de original, ci și apropierea până spre zona muzicalității textului primar și al celui secundar, al tălmăcirii. Voi cita câteva exemple, cred, pe deplin edificatoare:

A.

ДОМ

Д.Балану

Дом липованский. Из угла Никола

Благословляет лодки и плоты.

Так вот, щепа смолистая раскола,

При вырубке куда упала ты !

Бело избы бревенчатое тело,

Корабль спасенья груб и кособок.

Дверь скрипнула, и все крыльцо запело,

И солнца откатился колобок.

 

Богатый дом. Но что нашест для птицы

И погребов хмельная благодать,

Когда отплыть готовы половицы

И печь по словущучьему шагать !…

 

И где-нибудь, где глохнет грай вороний,

Где  волчье  око  пьет  сырую  мглу,

Сидит  лягушка  в  огненнойкороне

И  стережет  проросшую  стрелу.

 

Бухарест. Музей села

1977

 

 

 

 

 

CASĂ  LIPOVENEASCĂ

lui Dumitru Balan

 

Casă de lipoveni. Din colţ icoana

Blagosloveşte plutele cu scut,

Căci, iată, biată aşchie ca pana,

Din schisma dură unde ai căzut !

 

E strâmbă, dar, corabia salvării,

Un trup de bârne brut, rudimentar.

Stătea cerdacu-n cântecul uitării

Şi-n soarele revoltei tributar.

 

Ce mai contează bogăţii şi glume

În pivniţa mustind de bucurii

Când toate-s gata a fugi în lume:

Şi scânduri, şi cuptor, şi basme vii…

 

Iar unde ochiul lupului bea ceaţă

Se stinge crudul croncănit de ciori;

La pândă broasca sub o altă viaţă,

Săgeata-foc să germineze zori.

 

Bucureşti. Muzeului Satului

1977

========================================

B.

***

Когда  душа  единственная  в  мире

Глядится  в  отражение  свое,

Всегда  один  соблазн  в  пустой  квартире –

Как  в  зеркало,  войти  в  небытие.

 

Скорей  увидеть  близнеца,  с  которым

Расстались  мы  на  столько  долгих  лет…

Моя  душа  зеркальным  коридором

К  нему  пойдет  на  слишком  яркий  свет.

 

2005

***

 

Când  sufletul  ţi-e  părăsit  în  lume

Uitându-se  în  reflectarea  sa

Mereu  ispita  îşi  găseşte-un  nume

Ca  în  oglinda  nefiinţei,  rea.

 

Şi-aşa  rapid  vezi  geamănul  de  care

Te-ai  despărţit  odată  să  te  vinzi

Iar  sufletu,-n  lumini  prea  orbitoare,

Roteşte  coridorul  de  oglinzi…

2005

===============================================

C.

НАДПИСЬ  НА  КНИГЕ  ВОСПОМИНАНИЙ

 

А  в  общем, жалок  был  усталый Параджанов,

Неряшливый  старик  и  сокрушенный  плут,

Но  знал,  что  этот  быт  замызганных  стаканов

Полюбят  и  простят  и  волшебством  сочтут.

И,  может  быть,  о  нас  в  высоком  скажут  штиле,

Почтивши  артефакт  проплеванных  перил:

«Вы  посетили  мир…  Блаженные,  вы  жили,

Когда  Высоцкий  пел  и  шумный  Рейн  шутил!»

2000

 

 

EPITAF PE O CARTE DE AMINTIRI

 

Ştia  că  traiul  din  paharul  mizerabil

-Mâhnit hoţoman, bătrânel dezordonat,-

Obositul  Paradjanov,  calm,  lamentabil

E  socotit  miraculos  şi  minunat.

Despre  noi,  poate,  se   va  vorbi  solemn,  iscusit,

Artefact   stimat   al   rampelor   navigând:

“Aţi   trecut   prin   astă   lume,  aţi   trăit   fericit

Pe  când  Vâsoţki  cânta,  iar  Rein  sprintenea-n  gând !”

2000

 

==============================================

D.

СКОРПИОН

 

Злосчастный  сгусток  страха  и  гордыни,

Колеблющийся,  скрюченный,  витой,

Я – скорпион,  живущий  в  дряхлой  глине,

Среди  соломы  сонно-золотой.

 

Оцепеневший  над  строкой  латыни

И  взятый  небом  осени  пустой,

Чтобы  моря  и  тусклые  пустыни

Я  озарил  тоскующей  мечтой.

 

Когда  огни,  когда  ночные  крики

Качаются,  и  тени  многолики,

И  пламя  лижет  потолочный  брус, –

 

Тугим  хвостом  грозя  и  помавая,

Бегу  и  прячусь.  Но  в  начале  мая

Смертелен  мой  бесчувственный  укус.

2001

 

 

SCORPION

 

Nefastul  cheag  dă  spaime  şi  trufie

Când  şovăi  spiralat  sau  răsucit:

Sunt  scorpionul  care  toate  ştie

În  mediul  de  argilă  aurit.

 

Înţepenit  în  studiul  de  latină,

Pentru  ca  mări,  deşert  de  nedescris

Să  nască  cerul  toamnei  fără  vină

Eu  am  iluminat  tristeţea-n  vis.

 

Când  strigătul  nopţii  ce  n-are  părinţi

Se  leagănă-n  umbre  sub  feţe  de sfinţi

Şi  grinda-i  linsă  de văpaia  rea,

Întinsa-mi  coadă  te  lasă  fără  grai:

Alerg  şi  m-ascund,  dar  la-nceput  de  mai

Mortală  va  fi  muşcătura  mea.

2001

 

Prin traducerile ,,comise” în acest tom și prin textele originale reproduse în paralel oricare cititor român, bun cunoscător al limbii ruse, poate ușor observa că muza i-a înaripat în egală măsură atât pe Mihail Sinelnikov, cât și pe Paul Polidor.

 

Dr.DUMITRU BALAN

Critic literar și traducător;

Membru al Uniunii Scriitorilor

din România,

13 aprilie 2016

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest