Recital Paul Polidor Centru Eminescu & Ultima zi înscrieri Festival=14nov.2019

În urma solicitării sosite din partea părinților copiilor participanți Comitetul de Organizare a

Festivalului-Concurs ,,Paul Polidor” a hotărât prelungirea perioadei de înscrieri până

în data de 14 nov.2019.

 

Mижнародна Лiтературно-Мистецька Академiя України

Asociația Culturală ,,IULIA HASDEU”-UNESCO

L’Accademia internazionale di Letteratura, Arte e Comunicazione Italia-Germania

Internationale Akademie für Literatur, Kunst und Kommunikation / Vertretung in Deutschland – Österreich – Tschechische Republik

Pentru evoluția noastră spirituală, a copiilor și tinerilor între 7 și 97 de ani:

FESTIVALUL-CONCURS INTERNAȚIONAL

de interferenţe culturale (Ed.a XX-a,23-24.nov.2019)  Paul Polidor

Blocul A = INTERFERENȚE CULTURALE – SIMPOZION INTERNAȚIONAL ON-LINE CU PUBLICARE. SECȚIUNI:  A1=SUNG POETRY & FOLKLORE (tematică trimisă de fundație); A2=Creaţie literară şi jurnalism (text între 1-4 pagini A5); A3=Creaţie plastică (temă liberă: 2 lucrări format A5 sau A4 / concurent, alb-negru sau policromie); A4=Traduceri: texte din portofoliul fundaţiei (în principal pentru profesori de filologie / limbi străine; tematică trimisă de fundaţie). A5= Lucrări de cercetare în aria interferențelor internaționale & didactice. La secţiunile A1,A2,A3,A4,A5 = în concurs lucrări şi proiecte din: ISRAEL, CANADA, UCRAINA, PORTUGALIA,  SLOVACIA, AUSTRALIA, POLONIA, REPUBLICA MOLDOVA, IRAK, AUSTRIA, MACEDONIA, URUGUAY, SERBIA, GERMANIA, SPANIA, BULGARIA, S.U.A., AZERBAIDJAN, UNGARIA, TURCIA, FEDERAŢIA RUSĂ ş.a.   EVENIMENTELE DE FESTIVAL ALE ANULUI 2019: recunoașteri occidentale (academii de literatură, arte și comunicare din Italia, Austria, Cehia, Germania etc.) ale operei culturale (poezie, tălmăciri, Sung Poetry & Poetic-Sequential Music, texte sociale, jurnalism și culturologie) a fondatorului, parțial publicată între 1984-2019, omul de cultură Paul Polidor devenind laureatul PREMIILOR INTERNAȚIONALE purtând numele unor personalități ale literaturii și culturii universale, precum: ,,FRANCESCO PETRARCA (1304-1374)”/Roma-Italia & ,,FRANZ KAFKA (1883-1924)” / Frankfurt-Germania, Viena-Austria, Praga-Cehia & ,,HEINRICH BÖLL (1917-1985)”/Nobel pentru Literatură, 1972-Germania/ & premiul pentru lirica universală cântată în 12 limbi ,,ДIАМАНТОВИЙ ДЮК / De RICHELIEU”; noi lansări de volume, CD muzicale & audiobooks. Festivalul-Concurs se va desfăşura într-unul din centrele Fundaţiei „Paul Polidor” pentru UNESCO (fundaţie de drept privat fără scop patrimonial) în baza contractelor de părţi civile semnate între fundaţie şi instituţiile respective.

Blocul B = INTERPRETARE MUZICĂ CULTĂ 

B1=INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ & B2=INTERPRETARE MUZICĂ DE CAMERĂ

Conturile bancare de festival sunt următoarele:

Pentru Blocul A (A1, A2, A3, A4 și A5) cu specificarea ,,sponsorizare Festival Polidor interferențe”: UNICREDIT BANK S.A., Sucursala Izvor,  lângă Parlamentul României (sau la orice sucursală din capitală ori provincie):

B-dul Libertăţii, Nr.20, Bl.3, Tronson I şi II, Sector 5, Cod: 050707, Bucureşti, Cont ,,Paul Polidor” Fundație (CUI:11.49.01.02): CONT:RO.75.BAC.X.00.00.00.300.188.6000.

Pentru Blocul B (INTERPRETARE MUZICĂ CULTĂ):

50 (cincizeci lei/persoană pentru: Interpretare Instrumentală Muzică Cultă) & 40 (patruzeci lei/persoană pentru Muzică de Cameră, cu specificarea:,,sponsorizare Festival Polidor muzică cultă”), Cont ,,Paul Polidor” RAIFFEISEN BANK-Agent.Colentina 1, Șos.Colentina, nr.426, Sector 2 (sau la orice sucursală RAIFFEISEN BANK din Capitală ori provincie)

CONT:RO.84.RZBR.0000.0600.213.47.417.

La trimiterea pe mail: fundatia.paulpolidor@yahoo.com a copiei recipisă-depunere în conturile bancare ale celor două blocuri de secțiuni fiecare participant va primi ultimele informaţii privind locațiile diferitelor manifestări culturale, inclusiv pentru interpretare instrumentală & muzică de cameră. Pentru Secțiunea Muzică cultă – ultimul termen de înscriere: 13 nov. 2019, iar pentru Interferențe Culturale: 14 nov.2019.  Preşedintele juriului și producătorul festivalului-concurs: Paul Polidor (membru al Academiei de Literatură și Arte a Ucrainei). Departamentul de DONAŢII al Fundaţiei „Paul Polidor” va face în timpul festivalului diferite donaţii (cărţi, reviste, CD-DVD).  Blocul B (MUZICA CULTĂ) este deschis  tinerilor care studiază muzica instrumentală în cadru instituţionalizat sau particular. Pentru cei care studiază muzica în cadru instituţionalizat concursul se desfăşoară pe clase, iar pentru cei care studiază în particular – pe ani de studiu. *Concursul se desfăşoară într-o singură etapă, vârsta limită superioară fiind 14 ani împliniţi în anul calendaristic în care se desfăşoară concursul. *Instrumentele: pian, vioară, violă, violoncel, chitară clasică, flaut oboi, clarinet, fagot, percuţie.*Repertoriul de concurs pentru toţi participanţii: două lucrări diferite ca stil şi mişcare. *Minutaj maxim: 15 minute.*Fiecare participant va primi o diplomă de participare./Fişa  va conţine: nume, prenume, vârstă, adresă, tel./fax, e-mail; şcoala şi numele profesorului îndrumător (unde este cazul), secţiunea la care se înscrie. *Premiile vor fi decernate de un juriu alcătuit din profesori de specialitate ai şcolilor de muzică. *Decizia juriului şi orice hotărâre ale acestuia sunt definitive şi fără drept de contestaţie.  Lucrările    din     concurs     nu    se   înapoiază.   Toate drepturile aparţin producătorului de festival. Lucrările literare (poezie, proză, eseu sau  articol jurnalistic; este acceptată şi o lucrare ştiinţifică) vor fi trimise pe adresa de mail: fundatia.paulpolidor@yahoo.com. Lucrările de creaţie plastică vor fi trimise pe adresa: Ion Fănescu, str.Coștila, nr.10, Bl.P6, Sc.1, Ap.24, sector 4, București. La secţiunile din BLOCUL A nu este limită de vârstă. Informaţii pentru desfăşurare festival-concurs la tel.: 0727.3444.04 (director executiv Ion Fănescu) & 0740.47.48.14 (președinte ONG) & 0763.765.567 (director Editura Cadrelor Didactice din România-București).

Mижнародна Лiтературно-Мистецька Академiя України

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE la FESTIVALUL-CONCURS de interferenţe culturale internaţionale

Paul Polidor

Ediţia a XX-a, aniversară (1999-2019) 23-24 nov.2019  Bucureşti

NUME…………………………………PRENUME………………………………………………..

VÂRSTA………………….CLASA……………..…..AN DE STUDIU……………………..……

ADRESA……………………………..…………………………………………………………

TEL…………………………..E-MAIL……………………………………..…………………….

ȘCOALA…………………………………………………………………………………………….

COPIE RECIPISĂ ,,SPONSORIZARE FESTV.POLIDOR MUZ.CULTĂ”-RAIFFEISEN BANK, Nr.CONT:213.47.417

ACT BANCAR Nr…………………………………………………………………………………………………….

PROFESOR………………………………………………………..………………………………

PROF. ACOMPANIATOR……………………………………………….………………………

SECȚIUNEA……………………………………………………………………..……………….

INSTRUMENT………………………………………………………….……………………….

REPERTORIU:

1……………………………………………………………………./MINUTAJ……………..

2……………………………………………………………………./MINUTAJ………………

DATA,                                                                                          SEMNĂTURĂ PĂRINTE,

 

 

Pin It on Pinterest