Prof. Adriana Grigorescu propune copiilor să asculte și să învețe fabule de George Topârceanu

Capodopere ale clasicilor români:

LEUL DEGHIZAT

de George Topârceanu (n.20.03.1886-d.7.05.1937, Iași)

Leul s-a-mbrăcat odată
Într-o piele de măgar,
Să colinde țara toată
Din hotar până-n hotar,
Ca să vadă cum se poartă lupii (marii dregători)
Cu noroadele-i blajine de supuși rumegători.

Deci, trecând el într-o seară la o margine de crâng
Ca un biet măgar nătâng,
Niște lupi, cum îl văzură, se reped la el pe loc
Și-ntr-o clipă îl înșfacă, grămădindu-l la mijloc.

– Stați, mișeilor! Ajunge, – că vă rup în dinți acuși!
(Strigă leul, apărându-și pielea cea adevărată.)
Astfel vă purtați voi oare cu iubiții mei supuși?…

Lupii, cunoscându-i glasul, îndărăt s-au tras pe dată,
Și de frică se făcură mici, ca niște cățeluși.
– O, măria-ta! Iertare!
Zise cel mai diplomat, –
Semănai așa de tare
C-un măgar adevărat!…

(extras din audio-book-ul ,,Texte zglobii printre copii”, Editura Fundației ,,Paul Polidor”(ISBN:978-973-8919-46-4)

Pin It on Pinterest