Editura Cadrelor Didactice din România-București ON-LINE SYMPOZIUM & Summer School-2020

Mижнародна Лiтературно-Мистецька Академiя України

Asociația Culturală ,,IULIA HASDEU”-UNESCO

L’Accademia internazionale di Letteratura, Arte e Comunicazione Italia-Germania

Internationale Akademie für Literatur, Kunst und Kommunikation / Vertretung in Deutschland – Österreich – Tschechische Republik

TEXT PENTRU TERITORIUL ROMÂNIEI: pentru evoluția noastră spirituală, a copiilor și tinerilor între 7 și 97 de ani: Festivalul-Concurs și

Simpozionul Internațional On-line de Interferenţe Culturale & Summer School cu publicare on-line sau pe suport hârtie tipărită (Ediție aniversară-XX=99/2000-2019/2020, între 13.05. și 13.10.2020)

Paul Polidor

Co-organizatori: Centrele ONG ,,Ofelia Eniu” (Năvodari-jud.Constanța); Grădinița Nr.7 (Sect.2, Director: Prof. Adriana Grigorescu); Șc.Gimn. ,,Mihai Eminescu” – Giurgiu (Director: Prof.Valeria Biro); ,,Prof.Daniela Nedelcu”(Sect.2); ,,Prof.Adrian Manu”(Sect.6); Grădinița cu Program Prelungit Nr.4-Buzău (Director: Prof.Luminița Tănase); ,,Prof.Mihai Murariu”(Bacău).

Copyright: Paul Polidor, Editura Cadrelor Didactice din România (înregistrată notarial) & Fundația ,,Paul Polidor(C.U.I.:11.49.01.02)

Directorii Centrelor Editurii Cadrelor Didactice din România-București ONG pot face înscrieri în organizare proprie.

Blocul A = INTERFERENȚE CULTURALE – SIMPOZION INTERNAȚIONAL ON-LINE CU PUBLICARE. SECȚIUNI: 

BLOCUL A: A1=Culturologie multilinguală (tematică trimisă de fundație); A2=Creaţie literară, jurnalism vizual și cercetări interferentologie (text între 1-4 pagini A5); A3=Creaţie plastică (temă liberă: 2 lucrări format A5 sau A4 / concurent, alb-negru sau policromie/ se primesc în concurs doar lucrări în original, nu copii, trimise directorilor de centre ONG); A4=Traduceri: texte din portofoliul fundaţiei (în principal pentru profesori de filologie / limbi străine; tematică trimisă de fundaţie).

BLOCUL  B = A5 (Materiale de management educațional).

La secţiunile A1,A2,A3,A4 = în concurs lucrări şi proiecte din: ISRAEL, CANADA, UCRAINA, PORTUGALIA,  SLOVACIA, AUSTRALIA, POLONIA, REPUBLICA MOLDOVA, IRAK, AUSTRIA, MACEDONIA, URUGUAY, SERBIA, GERMANIA, SPANIA, BULGARIA, S.U.A., AZERBAIDJAN, UNGARIA, TURCIA, FEDERAŢIA RUSĂ ş.a.   EVENIMENTELE DE FESTIVAL ALE ANULUI ȘCOLAR 2019/2020: recunoașteri occidentale (academii de literatură, arte și comunicare din Italia, Austria, Cehia, Germania etc.) ale operei culturale (poezie, tălmăciri, Sung Poetry & Poetic-Sequential Music, texte sociale, jurnalism și culturologie) a fondatorului, parțial publicată între 1984-2019, omul de cultură Paul Polidor devenind laureatul PREMIILOR INTERNAȚIONALE purtând numele unor personalități ale literaturii și culturii universale, precum: ,,FRANCESCO PETRARCA (1304-1374)”/Roma-Italia & ,,FRANZ KAFKA (1883-1924)” / Frankfurt-Germania, Viena-Austria, Praga-Cehia & ,,HEINRICH BÖLL (1917-1985)”/Nobel pentru Literatură, 1972-Germania/ & premiul pentru lirica universală cântată în 12 limbi ,,ДIАМАНТОВИЙ ДЮК / De RICHELIEU”; noi lansări de volume tipărite, CD muzicale & audiobooks. Festivalul-Concurs se va desfăşura în organizarea proprie a centrelor Fundaţiei „Paul Polidor”(fundaţie de drept privat fără scop patrimonial, 1998-2020) în baza contractelor de părţi civile semnate între fundaţie şi instituţiile respective.

Preşedintele juriului și producătorul festivalului-concurs: Paul Polidor (membru al Academiei de Literatură și Arte a Ucrainei). Departamentul de DONAŢII al Fundaţiei „Paul Polidor” va face în timpul festivalului diferite donaţii (cărţi, reviste, CD-DVD). *Decizia juriului şi orice hotărâre ale acestuia sunt definitive şi fără drept de contestaţie.  Lucrările din concurs nu se înapoiază. Toate drepturile aparţin producătorului de festival.

Conturile bancare de festival sunt următoarele:

Pentru Blocul A (A1, A2, A3, A4): 50 lei cu specificarea ,,Sponsorizare Festival Polidor interferențe”: UNICREDIT BANK S.A., Sucursala Izvor,  lângă Parlamentul României (sau la orice sucursală din capitală ori provincie): B-dul Libertăţii, Nr.20, Bl.3, Tronson I şi II, Sector 5, Cod: 050707, Bucureşti, Cont ,,Paul Polidor” Fundație (CUI:11.49.01.02): CONT:RO.75.BAC.X.00.00.00.300.188.6000.

Pentru Blocul B: 50 (cincizeci lei / cu specificarea:,,Sponsorizare Festival Polidor-Educațional”), Cont ,,Paul Polidor” RAIFFEISEN BANK-Agent.Colentina 1, Șos.Colentina, nr.426, Sector 2 (sau la orice sucursală RAIFFEISEN BANK din Capitală ori provincie)

CONT:RO.84.RZBR.0000.0600.2134.7417.

La trimiterea pe mail: fundatia.paulpolidor@yahoo.com a copiei recipisă-depunere în conturile bancare ale celor două blocuri de secțiuni și a fișei de înscriere  fiecare participant va primi ultimele informaţii privind editarea lunară (on-line sau pe suport hârtie tipărită) a materialelor educațional-culturale. LUNAR: ultimul termen de înscriere: ziua 20 a lunii respective (pentru editare on-line) și 13 oct.2020 pentru REZERVARE VOLUM SAU ARTICOL (editare tipărită în cursul anului 2020-2021). Diplome & Adeverințe Participare: prin directorii de centre & ONG. Informații: 0740.47.48.14 & 0763.765.567.

=======================================================================================

Mижнародна Лiтературно-Мистецька Академiя України

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE la Simpozionul Internațional & Summer School ON-LINE în cadrul Festivalului-Concurs de Interferenţe Culturale Internaţionale

Paul Polidor

Ediţia a XX-a, aniversară (99-2019/2000-2020) 13 mai-13 oct.2020,  Bucureşti

NUME…………………………………PRENUME………………………………………………..

OPȚIONAL: VÂRSTA…………………………………..….CLASA……………………………..…..

COND.ART.(PROF.)……………………………………………………………………………………………………

ADRESA……………………………..…………………………………………………………

TEL…………………………..E-MAIL……………………………………..…………………….

OPȚIONAL-INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SAU CULTURĂ

…………………………………………………………………………………………….

COPIE RECIPISĂ ,,SPONSORIZARE PAUL POLIDOR FESTIVAL” ACT BANCAR

Nr……………………………………………………..…………………………………………….

PROFESOR………………………………………………………..………………………………

SECȚIUNEA/ BLOCUL …………………………………………………………………………..

SOLICITARE EDITARE:

A.=ON-LINE

B.=PE SUPORT HÂRTIE TIPĂRITĂ

DATA,                                                                    SEMNĂTURĂ PĂRINTE (OPȚIONAL),

Pin It on Pinterest