Centrul ,,Prof.Adriana Grigorescu” On-line Summer School 2020 Coord. Ed.CDR – Insp. Șc. Giurgiu

ÎNSCRIEȚI-VĂ LA ,,Ed.CDR-ON-LINE SUMMER SCHOOL 2019-2020” !

Solicitări la :fundatia.paulpolidor@yahoo.com // cu colaborări în

 festivalul-concurs omonim între 1998-2020!

INSPECTORATUL ȘCOLAR GIURGIU

ADRIANA LUMINIȚA ALEXANDRESCU – INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU FIZICĂ ȘI CHIMIE

GÂNDIREA CRITICĂ (fragment; articolul integral în revistele de specialitate Ed.CDR)

Lector, corector, editor: PAUL POLIDOR – Membru al Academiei de Literatură și Arte a Ucrainei

Director-fondator al EDITURII CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA-București

Coordonator editorial: Centrul ,,PROF.ADRIANA GRIGORESCU

 

 • Gândirea şi învăţarea critică au loc atunci când profesorii apreciază diversitatea de idei şi experienţe. Gândirea critică apare când nu există mentalitatea “unicului răspuns corect”.
 • Condiţii care trebuie îndeplinite de fiecare lecţie şi care sunt esenţiale pentru promovarea gândirii critice:
 1. Trebuie găsit timp şi create condiţii pentru experienţele de gândire critică.
 2. Elevii trebuie lăsaţi să speculeze.
 3. Trebuie acceptată diversitatea de idei şi păreri.
 4. Trebuie promovată implicarea activă a elevilor în procesul de învăţare.
 5. Elevii nu trebuie să aibă sentimentul că riscă să fie ridiculizaţi.
 • Pentru a ajunge să gândească critic, elevii trebuie:

-să-şi dezvolte încrederea în forţele proprii şi să înţeleagă valoarea propriilor lor idei şi opinii;

-să se implice activ în procesul de învăţare;

-să asculte cu respect opiniile diferite;

– să fie pregătiţi pentru a formula şi demonta judecăţi.

 

Metode specifice dezvoltării gândirii critice

 1. ŞTIU-VREAU SĂ ŞTIU-AM ÎNVĂŢAT

Etape:Exemple:

 • ”Săruri” – clasa a VIII-a

Ştiu: se completează răspunzând la întrebarea ”Ce ştiţi despre SĂRURI?” (noţiuni învăţate la educație tehnologică, biologie)

Vreau să ştiu: se completează cu întrebările elevilor

pe parcursul orei.

 • Concentrația procentuală” – clasa a VII-a

Ştiu: se completează răspunzând la întrebarea ”Ce ştiţi despre concentrația soluțiilor?” (noţiuni învăţate la biologie)

Vreau să ştiu: se completează cu întrebările elevilor(în principiu, se cere elevilor să urmărească relaţiile dintre cunoştinţele studiate la biologie şi noţiunile generale)

Am învăţat: – se completează la finalul orei (în general, aici, apar răspunsurile la întrebările din coloana ”Vreau să ştiu”).

 

 • accesarea a ceea ce elevii ştiu deja ( ŞTIU/CRED CĂ ŞTIU)
 • determinarea a ceea ce doreşte a se învăţa (VREAU SĂ ŞTIU)
 • reactualizarea a ceea ce s-a învăţat în urma lecturii (AM ÎNVĂŢAT).
 1. S.I.N.E.L.G. – SISTEMUL INTERACTIV DE NOTARE PENTRU EFICIENTIZAREA LECTURII ŞI GÂNDIRII
 • Este o metodă de monitorizare a înţelegerii şi este o strategie care este utilizată pentru a menţine elevii implicaţi în timpul citirii unui text (potrivită pentru etapa de realizare a sensului).
 • Structura acţiunii:

Elevul citeşte textul cu atenţie.

– Pe parcursul lecturării textului elevul trebuie să noteze pe marginea lui nişte semne ce au o anumită semnificaţie:

“√”   – dacă ceva din ce a citit confirmă ceea ce ştia sau credea că ştie;

“– “   – dacă o anumită informaţie pe care a citit-o contrazice sau diferă de ceea ce ştia sau credea că ştie;

“+”    – dacă o informaţie pe care a întâlnit-o este nouă pentru el;

“?”    – dacă o anumită informaţie pe care a citit-o i se pare confuză sau dacă doreşte să ştie mai mult despre un anumit lucru.

-După lectura textului şi marcarea semnelor pe text, elevul reflectează asupra celor citite şi consemnează informaţiile din text într-un tabel.

Elevul discută cu un coleg/colegii ideile din textul pe care l-a parcurs.

 

 1. CIORCHINELE
 • Ciorchinele (”hartă conceptuală/cognitivă”) presupune organizarea materialului în jurul anumitor termeni-cheie.
 • Structura acţiunii:

-Se scrie un cuvânt nucleu / o propoziţie în mijlocul unei pagini.

-Se cere elevilor să scrie cuvinte sau expresii care le vin în minte legate de

tema respectivă.

-Se scriu atâtea idei până când elevii se încadrează în timpul

dat sau nu mai au idei de scris.

-Se solicită elevilor să tragă linii între ideile care se leagă într-un fel.

În etapa de evocare se poate aplica metoda ciorchinelui, cuvântul-cheie fiind ”lentile”.

 1. GÂNDIŢI – LUCRAŢI ÎN PERECHI- COMUNICAŢI
 • Descrierea acţiunii

Aceasta este o activitate de învăţare prin colaborare care se desfăşoară

repede şi care constă în faptul că elevii sunt puşi să reflecteze la un text,

beneficiind, în acelaşi timp, de ajutorul unui coleg în formularea ideilor.

 • Structura acţiunii:

-Profesorul adresează elevilor o întrebare, de obicei una cu mai multe

răspunsuri posibile şi le cere să răspundă individual, pe scurt şi în scris.

-Elevii consemnează în scris răspunsul propriu.

-Se formează perechi, îşi compară răspunsurile şi încearcă să formuleze un

răspuns comun care să încorporeze ideile amândurora.

-Câteva perechi împărtăşesc întregii clase rezultatele deliberărilor lor.

Care este cauza producerii eclipselor?

 1. UNUL STĂ, TREI CIRCULĂ

-Vizitatorii pun întrebări şi îşi iau notiţe pentru a putea raporta grupului, din

care au făcut parte iniţial, ce au văzut. Fiecare vizitator face un comentariu în

legătură cu ceea ce i s-a prezentat şi mulţumeşte gazdei.

-Elevii se întorc în grupurile casă unde:

A.) Elevul care a stat acasă raportează comentariile pe care le-au făcut vizitatorii.

B.) Ceilalţi elevi spun pe rând ce au văzut în grupurile pe care le-au vizitat, subliniind asemănările şi diferenţele cu propriul produs.

C.) Elevii discută cum şi-ar putea îmbunătăţi produsul.

Pin It on Pinterest