Fest.Polidor(2020): Nicolae Iorga (despre daci) invocat în Decalogul lui D.Copillin

Fragment din ,,DECALOGUL la 90 de ani” despre opera culturală a eminescologului DUMITRU COPILU-COPILLIN (în curs de apariție în diverse publicații periodice, atât ON-LINE, cât și pe suport de hârtie tipărită) la Editura Fundației ,,PAUL POLIDOR” din Capitală (editare 2=06 nov. 2020 / Lector, corector, editor: Paul Polidor):,,Moștenirea lăsată nouă de geto-traco-daci a respectat nu numai criteriul limbii vorbite, ci și cel al civilizației, al cifrelor, literelor, chiar al scrisului preistoric-neolitic/primordial – din perioada cel puțin 7000 și 0 ani î.Hr.- atribuită neamurilor getice/poporului Getic (primordial, după ultimele probe/demonstrații-document geo-etno-genetice, din cei 35000 km geografici ai Imperiului Geto-Traco-Dac – de la Trypilllia ucraineană până la Alpii elvețieni și Pirineii bascilor, care și azi se consideră daci)³. Imperiul geto-dac în antichitate, a.Hr., era mai întins decât Imperiul Roman³ (de la începutul mileniului I a.Hr., cuceririle/extinderea fiind ulterioară, iar felia) Trypillia-Cucuteni-Gumelnița-Tărtăria-Turdaș-Hamangia, cu deosebire aceea atât de bogată în primele înscrisuri, atestate ca atare [despre care au fost scrise și „Cronicile de aur”/plumb în] Tăblițele de la Sinaia; ascultate de mine la televizor în lectura autorului Romalo, care le-a decriptat, și eu/ca și alții le-am înțeles/erau de înțeles în proporție de vreo 70-80% ). Moștenirea acestui neam getic dăinuie de mii de ani î.Hr, deci Poporul Getic e proto-indo-european. Marele istoric Iordanes (care recunoștea că e dac) și „Părintele istoriei” Herodot (ca și Makedon, din neam tracic), susțineaneamul traco-geto-dacic e cel mai numeros din lume, cel mai vrednic și viteaz  între popoare); aidoma acestora, marele istoric român Nicolae Iorga – adăuga că Geții reprezentau „unica realitate etnică în străfunduri de istorie euro-indo-iraniană”.

Pin It on Pinterest