Centrul On-line,,A.Grigorescu”:Antemir/GPPNr.9-Buzău:Gardner& Inteligențe multiple

Ed.CDR în cadrul: FEST.-CONCURS ,,PAUL POLIDOR”(ONG,1998-2021/ C.U.I.:11490102)

Material primit de la Centrul Fundației ,,PAUL POLIDOR”-G.P.P.Nr.4-Buzău (Director: Prof.LUMINIȚA TĂNASE)

AVANTAJELE INSTRUIRII DIFERENŢIATE  PRIN PRISMA INTELIGENŢELOR MULTIPLE

Prof.Antemir Ancuţa, GPP nr.9 Buzău

În contextul unui învăţământ modern, de tip european, implementarea noilor teorii este extrem de necesară. Pentru valorificarea şi dezvoltarea fiecărui individ în parte trebuie să ţinem seama de particularităţile lui şi de modul de manifestare al fiecăruia. La orice nivel de învăţământ am realiza instruirea, aceasta trebuie să răspundă necesităţilor curriculumului.

Metodologia activităţilor cu preşcolarii trebuie şi ea regândită. Acest lucru m-a determinat să cred că instruirea diferenţiată răspunde cel mai bine necesităților copiilor. Ea constituie răspunsul educatorului în planul predării-învăţării-evaluării. Beneficiile instruirii diferenţiate sunt, deopotrivă, numeroase atât pentru copii, cât şi pentru educatoare.

Avantajele pentru copii se concretizează în: prevenirea şi eliminarea fenomenelor de suprasolicitare şi subsolicitare; valorificarea şi dezvoltarea diferenţelor individuale; atingerea unor performanţe; dezvoltarea memoriei, a operaţiilor gândirii, a volumului de reprezentări; încrederea sporită în forțele proprii, în capacitatea de a-şi folosi calităţile proprii în scopul dezvoltării personale; depistarea la timp şi stimularea intereselor şi aptitudinilor copiilor; egalitatea şanselor prin accesul egal la învăţătură; înţelegerea diferenţelor de învăţare  în loc de incapacităţi de învăţare; dezvoltarea personală şi socială ca parte a curriculumului.

Aplicând “teoria inteligenţelor multiple” a lui Gardner în tratarea diferenţiată a copiilor, ne va fi mult mai uşor să atingem performanţe.Vom putea desfășura un învăţământ de calitate, deoarece copiii participă la propria formare conform intereselor personale. În cadrul activităţii pentru societate “Să fim politicoşi”, la grupa mare am urmărit ca, prin crearea unor situaţii de învăţare confortabilă, conform inteligenţelor multiple prezente la copii, să facilitez învăţarea şi s-o fac eficientă. Pentru copiii cu inteligenţă lingvistică am recurs la o activitate de grup, în care sarcina a fost aceea de a repovesti, revăzând şi câteva imagini, fragmente din povestirile “Nu numai la grădiniţă”, “Cuvântul magic” şi din poezia “Mulţumesc”.

Copiii cu inteligenţă kinestezică au avut sarcina de a pregăti “daruri” pentru copiii politicoşi din grupă. Cei cu inteligenţă spaţio-vizuală au avut de reconstituit 4 imagini: copil care nu salută un adult pe stradă, copil care ia prin forță păpuşica unei fetiţe, copil care primeşte o prăjitură de la bunica lui, copil care oferă o bucată din ciocolata lui altui copil. Copiii cu inteligenţă interpersonală efectuează jocuri de rol: “De-a bunicul şi nepotul”, “De-a educatoarea”. Doi  copii cu inteligenţă logico-matematică  trebuie să urmărească comportamentul  grupelor formate şi să umple coşuleţele fiecărei grupe cu buline albe şi negre în funcţie de activitatea şi comportamentul membrilor ei.

Un copil cu inteligenţă muzicală-ritmică va audia şi va învăţa de la casetofon cântecelul “Un copil politicos”. După circa 15 minute am valorificat ceea ce copiii au învăţat în situaţiile create prin metoda brainstorming. Toţi copiii au participat cu plăcere, deoarece fiecare a avut ceva de spus, iar ideile fiecăruia au fost apreciate. Apoi, grupa “kinestezicilor” a oferit darurile confecţionate (brăţări). Feedback-ul l-am realizat prin rezolvarea independentă a unei fişe cu sarcina: “Desenează o floare în dreptul copiilor politicoşi!”.

Pin It on Pinterest