PhD. M. Frandes about ,,Paul Polidor”s NGO International Art (Archive, 21.02.2007)

From ,,PAUL POLIDOR” INTERNATIONAL

FESTIVAL ON-LINE* XXII=2021 of CULTURAL INTERFERENCES

“Resorting to the ancestral-syncretic direction of arts, Paul Polidor brings, by his “poetic-sequential music”,  actor-pantomime,  rhetorical,  music and poetry.  Due   to    his    unique    talent,  his endeavour-approach is successful. The artist sifts poetic  texts  of   world   literature  taking as a criterium the interior musicality, which shelters in every man, without any exception.”       PhD.Marcel Frandeș Music National University (Bucharest, 21 February, 2007)

*Traducere din prefața volumului ,,Paul Polidor – reformator al Poeziei Cântate” semnat de regretatul critic de artă Emanuel Craiu.

Textul original în limba română:,,Recurgând la traseul ancestral sincretic al artelor, Paul Polidor readuce în actualitate, prin ,,muzica poetic-secvențială”, pantomima, retorica, muzica și poezia. Datorită talentului său unic, demersul său izbândește. Artistul a decantat texte poetice din literatura universală luând drept criteriu muzicalitatea interioară, care sălășluiește în fiecare om fără excepție.”

Conf.Univ.Dr.Marcel Frandeș

Universitatea Națională de Muzică, București

21.02.2007

Pin It on Pinterest