Cu 40 de ani în urmă (1981-2021) Polidor câștiga pentru Liceul Militar ,,D.Cantemir”-Breaza Olimpiada de Limbi Moderne!

,,În  cei peste 20(douăzeci) de ani (1998/1999-2020) de activitate ai Fundației Paul Polidor, care coincid cu vechimea mea totală în învățământ, am avut numeroase ocazii de a participa în calități diferite (profesor, membru în juriu, organizator, promotor de programe editoriale etc.) la felurite evenimente ale ONG-ului, expoziții, lansări de carte, spectacole. Chiar eu, în calitate de autor sau coordonator, am tipărit la tipografia Fundației Paul Polidor un album cu lucrările de diplomă ale elevilor absolvenți de clasa a XII-a de la Liceul de Artă Tonitza. În toți acești ani Festivalul-Concurs Internațional de Interferențe Culturale Paul Polidor (acum în variantă de managerizare și desfășurare ON-LINE) a venit cu numeroase proiecte, iar cele mai multe dintre acestea s-au realizat spre colaborări cu instituția ISMB și spre școlile de arte și muzică.” Inspector Școlar pentru Arte Vizuale, Prof.Dr.Ioana Lavinia Streinu

«Пауль Полидор – яркий  представитель композитора, представляющего в своём творчестве идеи и настроения на рубеже второго и третьего тысячелетия.  Его дар принадлежит не только культуре Румынии, но и культуре тех стран, к которым он обращается в своих произведениях. Он удивительно тонко чувствует стилистику национального колорита в произведения поэтов тех стран, к которым он обращается,  а т.к. он свободно владеет 12  языками, то приходится искренне восхищаться его умением перенести особенности языка в свои произведения.  И будь то Франция или Германия, Россия или Турция, Больгария или Испания – песни и романсы Пауля Полидора воспринимаются как произведения, написанные национальным композитором. Хочется пожелать удивительному композитору и исполнителю Паулю  Полидору новых успехов на благо сближения  и лучшего понимания  друг друга разных культур, каждая  из которых является  неповторимым  цветком в букете мировой  культуры.»  С уважением, композитор, засл. деятель искусств России, Александр Ермаков (26.05.2002)

,,Paul Polidor este un strălucit reprezentant al genului de compozitor, care prezintă în creația sa idei, tendințe, orientări aflate la confluența mileniilor al doilea și al treilea. Darul lui nu aparține doar culturii României, ci și culturii acelor țări cărora el se adresează în propriile lucrări. Paul Polidor simte în mod surprinzător stilistica și coloritul național în creațiile poeților acelor țări către care își îndreaptă atenția și, pentru că interpretează liber în 12 limbi, ești nevoit să-i admiri sincer știința de a strămuta particularitățile limbii în creațiile sale. Și, fie că este vorba despre Franța ori Germania, Rusia ori Turcia, Macedonia sau Spania – cântecele și romanțele lui Paul Polidor sunt percepute ca opere scrise de un compozitor național. Îi doresc uimitorului compozitor și interpret Paul Polidor succese noi spre binele apropierii și unei mai bune înțelegeri reciproce între diferitele culturi, fiecare dintre acestea reprezentând o floare irepetabilă în buchetul culturii universale.” Cu respect, Aleksandr Ermakov, compozitor, Maestru Emerit al Artelor din Rusia, 26 mai 2002, Reazani

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest