Polidor-Fest.2021: Org.&desf. jocurilor didactice matematice-Necula M., Liceul Teoretic “Marin Preda”

POLIDOR-FEST.On-line 2021 / S-AU ÎNCHIS ÎNSCRIERILE pentru JUDEȚELE:  1.DOLJ  2.ILFOV  3.BUZĂU   4.IALOMIȚA  5.CĂLĂRAȘI   6.TULCEA   7.GORJ  8.MEHEDINȚI   9.CARAȘ-SEVERIN  10.HARGHITA  11.TIMIȘ   12.HUNEDOARA  13.SIBIU   14.BIHOR   15.ALBA    16.SATU MARE    17.SĂLAJ   18.COVASNA   19.VASLUI  20.MARAMUREȘ    21.SUCEAVA    22.BOTOȘANI    23.NEAMȚ   24.IAȘI  25.PRAHOVA  26.CLUJ  27.ARAD   28.GIURGIU 29.OLT  30.VRANCEA  & PALATUL NAȚIONAL al COPIILOR, BUCUREȘTI

COMUNICAT ONG ( 22.11.2021) Orice înscriere a unei persoane în festivalul-concurs on-line după data de 22.11.2021 din județele & instituțiile de mai sus,  România, se consideră rezervare personalizată & înscriere pentru ediția a XXIII-a din 2022 ! INTERNATIONAL POLIDOR-FEST.ON-LINE / CULTURAL INTERFERENCES (1998/1999-2021)

For INTERNATIONAL On-line POLIDOR XXII=2021 // Personalized Reservations at: Solicitări înscrieri / rezervări personalizate Fest.Concurs On-line / E-mail:fundatia.paulpolidor@yahoo.com & 004.0740.47.48.14 & 004.0763.765.567 You can find the ,,Paul POLIDOR” Festival also at:www.fundatia-paulpolidor.ro//Mижнародна Лiтературно-Мистецька Академiя України &Internationale Akademie für Literatur, Kunst und Kommunikation / Vertretung in Deutschland – Österreich – Tschechische Republik: Pentru evoluția noastră spirituală, a copiilor  și  tinerilor  între  5 și 90 de ani: FESTIVALUL INTERNAȚIONAL de interferenţe culturale  (Ed. XXII, ON-LINE: 25.05.2021-25.05.2022)  Paul Polidor

==============================================================================================

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA JOCURILOR DIDACTICE MATEMATICE

Necula Mihaela, profesor învățământ primar, Liceul Teoretic “Marin Preda”, București

Lector, corector, DTP-editor: Paul POLIDOR – Membru al Academiei de Literatură și Arte a Ucrainei / Mижнародна Лiтературно-Мистецька Академiя України &  Laureat / Medaliat: Akademie für Literatur, Kunst und Kommunikation / Vertretung in Deutschland – Österreich – Tschechische Republik

“Sufletul şi inteligența devin mari prin joc. Despre un copil nu se poate spune că el creşte şi atât; trebuie să spunem că el se dezvoltă prin joc.” (Jean Chateau)

Societatea prezentului, dar mai ales a viitorului, se circumscrie unui timp  al informaţiei, al complexităţii, al schimbărilor și al adaptărilor la orice nivel.  Din acest considerent, putem afirma că investiţia în inteligenţa, creativitatea şi capacitatea de inovare a indivizilor, a grupurilor va fi extrem de rentabilă în viitor. Şcoala nu trebuie înţeleasă ca fiind locul unde profesorul predă şi elevii ascultă. Învăţarea devine eficientă doar atunci când elevii participă în mod activ la procesul de învăţare. Profesorul trebuie să creeze un climat instituţional favorabil folosind diverse metode moderne care să-l determine pe elev  să   se   implice   activ   în procesul instructiv – educativ. Pentru sporirea eficienţei lecţiilor cu conţinut matematic este oportun a introduce în lecţie elemente de joc prin care să se îmbine într-un tot armonios atât sarcini şi funcţii specifice jocului, cât şi sarcini şi funcţii specifice învăţăturii. Prin joc atât cadrul didactic, cât şi copilul primesc informaţii prompte despre efectul acţiunii de predare-învăţare, despre valoarea veridică a cunoştinţelor sau a răspunsurilor pe care copilul le dă la sarcina didactică pusă în evidenţă.

Pentru o reușită a jocului didactic în orele de matematică este importantă proiectarea, organizarea și desfășurarea lui metodică, dar și modul în care învățătorul știe să asigure o concordanță deplină între toate elementele ce-l definesc. Profesorul trebuie să respecte următoarele cerințe de bază: pregătirea jocului didactic, organizarea judicioasă a acestuia, respectarea momentelor jocului didactic, ritmul și strategia conducerii lui, stimularea elevilor în vederea participării active la joc, asigurarea unei atmosfere prielnice de joc, varietatea elementelor de joc (complicarea jocului, introducerea altor variante etc.). Pregătirea jocului didactic presupune, în general, următoarele: studierea atentă a conținutului acestuia, a structurii sale, pregătirea materialului (confecționarea sau procurarea lui), elaborarea proiectului (planului) jocului didactic. Organizarea jocului didactic matematic necesită o serie de măsuri. Astfel, trebuie să se asigure o împărțire corespunzătoare a elevilor clasei în funcție de acțiunea jocului și, uneori, chiar o reorganizare a mobilierului sălii de clasă pentru buna desfășurare a jocului, pentru reușita lui în sensul rezolvării pozitive a sarcinii didactice. O altă problemă organizatorică este aceea a distribuirii materialului necesar desfășurării jocului. În general, materialul se distribuie la începutul activității de joc, și aceasta pentru următorul motiv: elevii (cunoscând în prealabil materialele didactice necesare jocului respectiv) vor înțelege mult mai ușor explicația profesorului referitoare la desfășurarea jocului. Acest procedeu nu trebuie aplicat mecanic. În unele jocuri materialele pot fi distribuite după explicarea regulilor. Cu cât jocul este organizat judicios, ritmul de desfășurare al acestuia va fi crescut și scopul realizat cu succes. Desfășurarea jocului didactic cuprinde următoarele faze: discuții pregătitoare, anunțarea jocului și a scopului acestuia, prezentarea materialului, explicarea și demonstrarea regulilor jocului, fixarea regulilor, executarea jocului de către elevi, complicarea jocului, introducerea unor noi variante, încheierea jocului – evaluarea conduitei de grup sau individuale.

Introducerea în joc îmbracă forme variate în funcție de tema jocului. Uneori, atunci când este necesar să familiarizăm elevii cu conținutul jocului, activitatea poate să înceapă printr-o scurtă discuție cu efect motivator. Alteori, introducerea în joc se poate face printr-o scurtă expunere care să stârnească interesul și atenția elevilor.

Anunțarea jocului trebuie făcută sintetic, în termeni preciși, fără cuvinte de prisos, spre a nu lungi inutil începutul acestei activități. De exemplu: “Astăzi vrem să vedem care dintre voi știe să calculeze fără să greșească; de aceea vom organiza împreună jocul…”. Se poate folosi și formula clasică: “Copii, astăzi vom organiza un joc nou. Jocul se numește… El constă în …”.

Explicarea jocului (ca și demonstrarea lui) este un moment important pentru succesul lui. Pentru aceasta profesorul trebuie să respecte următoarele sarcini: să-i facă pe elevi să înțeleagă sarcinile ce le revin, să precizeze regulile jocului, să prezinte conținutul jocului și principalele lui etape, în funcție de regulile jocului, să dea indicații cu privire la modul de folosire a materialului didactic, să scoată în evidență sarcinile de joc și cerințele pentru a deveni câștigători.

Fixarea regulilor este o etapă importantă ce se poate realiza în timpul explicației sau după explicație. De regulă, atunci când jocul are o acțiune mai complicată se impune o subliniere specială a acestor reguli pentru a putea fi întipărite.

Executarea jocului începe la semnalul conducătorului jocului. Există două moduri de a-i conduce pe elevi: direct (când profesorul are rolul de conducător al jocului) sau indirect (când profesorul ia parte activă la joc fără a fi conducătorul). Chiar dacă profesorul nu participă direct la jocul didactic, sarcinile ce-i revin sunt diverse: să imprime un anumit ritm jocului, să mențină atmosfera de joc, să urmărească evoluția jocului, să controleze modul în care se realizează sarcina didactică, să urmărească relațiile dintre elevi, comportamentul lor, să activizeze la joc toți elevii, să observe modul în care se respectă regulile jocului.

În încheierea jocului profesorul formulează concluzii și aprecieri asupra felului în care s-a desfășurat jocul, asupra modului în care s-au respectat regulile de joc și s-au executat sarcinile primite asupra comportării elevilor, făcând recomandări și evaluări cu caracter individual și general. Integrarea organică a jocului didactic în activitatea de învățare a școlarilor mici este de natură să contribuie la realizarea unor obiective importante ale formării personalității elevului, deprinderilor de bază, având un accentuat rol formativ. Respectarea regulilor de joc formează un om disciplinat, dar nu conformist, un om ascultător, dar nu servil, un om demn, conștient de rolul său.

============================================================================================

Structuri lucrative matematice în muzică: Ottokar Novacek (n.13 mai 1866) 

155 de ani de la naștere

 

Pin It on Pinterest