Happy Birthday to On-line NGO-Center ,,Adriana Grigorescu”! (Edit.Education Management Buzău-2021)

 

POLIDOR-FEST.On-line 2021 / S-AU ÎNCHIS ÎNSCRIERILE pentru JUDEȚELE: 1.DOLJ  2.ILFOV  3.BUZĂU   4.IALOMIȚA  5.CĂLĂRAȘI   6.TULCEA   7.GORJ  8.MEHEDINȚI   9.CARAȘ-SEVERIN  10.HARGHITA  11.TIMIȘ   12.HUNEDOARA  13.SIBIU   14.BIHOR   15.ALBA    16.SATU MARE    17.SĂLAJ   18.COVASNA   19.VASLUI  20.MARAMUREȘ    21.SUCEAVA    22.BOTOȘANI    23.NEAMȚ   24.IAȘI  25.PRAHOVA  26.CLUJ  27.ARAD   28.GIURGIU  29.OLT  30.VRANCEA    31.TELEORMAN & PALATUL NAȚIONAL al COPIILOR, BUCUREȘT

Nicolae Iorga adresându-se românilor în anii ’30:

COMUNICAT ONG ( 30.11.2021) Orice înscriere a unei persoane în festivalul-concurs on-line după data de 30.11.2021 din județele & instituțiile de mai sus,  România, se consideră rezervare personalizată & înscriere pentru ediția a XXIII-a din 2022 ! INTERNATIONAL POLIDOR-FEST.ON-LINE / CULTURAL INTERFERENCES (1998/1999-2021)

For INTERNATIONAL On-line POLIDOR XXII=2021 

Personalized Reservations at: Solicitări înscrieri / rezervări personalizate Fest.Concurs On-line / E-mail:fundatia.paulpolidor@yahoo.com & 004.0740.47.48.14 & 004.0763.765.567 You can find the ,,Paul POLIDOR” Festival also at:www.fundatia-paulpolidor.ro//Mижнародна Лiтературно-Мистецька Академiя України &Internationale Akademie für Literatur, Kunst und Kommunikation / Vertretung in Deutschland – Österreich – Tschechische Republik: Pentru evoluția noastră spirituală, a copiilor  și  tinerilor  între  5 și 90 de ani: FESTIVALUL INTERNAȚIONAL de interferenţe culturale  (Ed. XXII, ON-LINE: 25.05.2021-25.05.2022)  Paul Polidor

============================================================================================== 

Poveștile copilăriei și importanța lor in dezvoltarea limbajului – fragm.

Iordăchiță Aura, Suditu Silvia, G.P.P. Nr.4-Buzău

Când rostesc cuvântul „lectură” îmi vin în minte cuvintele lui Mircea Eliade: „Lectura este, pentru omul modern, un viciu sau o osândă. Citim ca să trecem examenele, să ne informăm sau citim din profesiune. Mă gândesc, însă, că lectura ar putea implica şi funcţii mai nobile, adică mai fireşti.” Convingerea preșcolarilor și atragerea acestora în lumea cărților ține de măiestria noastră, a cadrelor didactice. Punerea la dispoziție a unei biblioteci, dotată cu cărți corespunzătoare vârstei și nevoilor copiilor, punerea la dispoziție a acestora în orice moment al zilei alături de crearea unor activități în care poveștile spuse de cadrul didactic sunt un adevărat balsam pentru sufletele copiilor, buna -dispoziție, dăruirea, talentele de povestitor și momentul ales cu grijă pentru astfel de activități vor crea un cadru propice ce va contribui la stimularea interesului copiilor pentru lectură. Lectura (citind copiilor-n.n.) îi învață pe copii să asocieze cărțile cu afecțiune (oferind o carte unui prieten etc.).  Cartea va fi un cadou extraordinar, pentru că ea este genul de cadou ce poate fi deschis mereu, pentru că doar ea este „cea mai complicată și mai măreață dintre minunile create de omenire în calea ei spre fericire”. Cititul nu este doar un mod în care petrecem timp de calitate alături de copii, ci este la fel de important pentru dezvoltarea copiilor precum jocul. Povestirea este una dintre cele mai îndrăgite activităţi dirijate din grădiniţă, care satisface nevoia de cunoaştere şi de afectivitate a copiilor, le stimulează imaginaţia şi le creează cadru optim de comunicare. Cartea oferă prilejul de a organiza şi desfăşura diferite jocuri-exerciţiu cu scopul dezvoltării vorbirii, a auzului fonematic, a capacităţii copiilor de a gândi logic, de a face legătura dintre cauză şi efect, educarea simţului estetic, dar şi pentru cultivarea imaginaţiei, a flexibilităţii gândirii.  În concluzie, prezenţa cărţilor încă din primul an al copilului este foarte împortantă, pentru că îl apropie de lumea cuvintelor şi a poveştilor, îl determină să îndrăgească lectura şi să o aleagă în detrimentul altor modalităţi de a-şi petrece timpul liber, activitate care îl va ajuta ulterior să se dezvolte armonios din punct de vedere al personalităţii.

==============================================================================================

Metode de predare  în grădiniţ  – Dârstaru Mihaela, G.P.P. Bobocei din Micro III-Buzău

În grădiniţă sunt fundamentale trei tipuri de activităţi: jocul, explorarea şi experimentarea. Învăţarea prin descoperire pe cale inductivă presupune explorare şi experimentare şi se foloseşte atunci când copiii au posibilitatea să observe diferite fenomene şi obiecte pentru ca, pe baza informaţiilor culese, să ajungă la formularea unor generalizări. Rolul educatoarei este acela de a dirija procesul de observare şi formularea concluziilor. Specific învăţării prin descoperire pe cale deductivă este faptul că învăţarea se realizează prin trecerea de la adevăruri generale (noţiuni, legi) spre adevăruri particulare. Copiii învaţă conştient experimentând activ. Ei învaţă mai mult şi mai bine prin intermediul experimentării concrete, prin care ei pot pipăi, examina şi manipula obiecte reale. Copiii trebuie să se mişte, trebuie activizaţi şi implicaţi; trebuie să le oferim oportunităţi pentru a-şi utiliza imaginaţia, să le dăm prilejul de a fi originali. În lumea de mâine, care va fi a lor, se vor petrece evenimente pentru care soluţiile tradiţionale nu vor mai fi eficiente. Un copil învaţă mult prin intermediul situaţiilor de joc variate şi stimulatoare. Ce anume învaţă el? Să luăm un exemplu simplu: atunci când copilul înalţă o construcţie din cuburi, taie ori lipeşte ceva, el învaţă, de fapt, cum să-şi coordoneze ochiul cu mâna, cum să-şi exerseze mişcările fine ale mâinii. Aceste deprinderi le va utiliza mult mai târziu, când se va pregăti pentru învăţarea citit – scrisului (similar, dacă un copil, împreună cu alţi parteneri de joacă, face o construcţie din cuburi, învaţă să colaboreze cu ceilalţi, să exprime şi să accepte idei, să recreeze într-un fel mediul, cunoscându-l astfel mai bine, să se familiarizeze cu formele geometrice, cu problemele de echilibru ale construcţiei etc.). Jocul liber este o activitate plină de vioiciune, în care copiii au prilejul să exploreze medii diferite şi să îndeplinească diferite sarcini fie individual, fie în grupuri mici. Fiecare copil are dreptul să aleagă şi să participe la activităţile care îl interesează. Organizarea spaţiului educaţional pe centre de interes oferă posibilităţi variate. Alegerile pot include  Centrul Biblioteca, Centrul Joc de rol, Centrul Ştiinţe, Centrul Construcţii, Centrul Artă, Centrul Nisip şi Apă… În spaţiul dedicat „Ştiinţei” vor fi efectuate diferite experimente. Lucrul cel mai important este acela că fiecare copil este liber să aleagă dintre activităţile disponibile pe aceea pe care o doreşte. El este liber, de asemenea, să schimbe o activitate cu alta fără a cere permisiunea de fiecare dată.  În momentul în care un copil termină activitatea, este responsabilitatea lui să cureţe sau să reamenajeze locul în care a lucrat şi apoi este liber să-şi utilizeze timpul rămas lucrând la o altă activitate. Uneori se vede câte un copil „hoinărind”… Poate are nevoie de o mână ajutor pentru a se apuca de ceva. Unii copii tind să folosească în fiecare zi aceleaşi materiale. Aceştia trebuie încurajaţi să încerce lucruri noi, să fie învăţaţi să facă unele lucruri: cum să folosească foarfeca, cum să înşire etc. Însuşirea conştientă a unor cunoştinţe, corecte din vedere ştiinţific, se face, la vârsta preşcolară, prin cunoaşterea directă a diferitelor fenomene ce se produc în natură. Pentru a realiza acest lucru în clasă putem folosi diferite elemente din natură cu care să realizăm experienţe relevante pentru copii.

==============================================================================================

Resurse educaționale utilizate în perioada de predare on-line   Onea Miruna, Ungureanu Monica-Maria, G.P.P. Nr.4 Buzău

Informatizarea învăţământului, care a cunoscut o importantă creştere în ultima perioadă,  presupune atât dotarea cu calculatoare și laptopuri a unităților școlare, dar, mai ales folosirea acestora de către profesori la oră, în această perioadă în care învățământul tradițional (față în față) a fost înlocuit cu cel online. Acest lucru presupune o pregătire adecvată a cadrelor didactice pentru utilizarea tehnologiei informaţiei în procesul de predare. Este o diferenţă majoră între a deschide calculatorul, a transmite şi a manevra elementele unei activităţi. Prin urmare, pregătirea cadrelor didactice este un element de bază. Fără perfecţionarea personalului didactic sunt şanse mici ca tot acest demers, care presupune multă muncă şi fonduri uriaşe, să aibă o finalitate.Vor  trebui, de   asemenea, reprofilate programele şcolare şi manualele pentru ca ele să poată fi adaptate cu o mai mare uşurinţă  la  o programare  a  unei activităţi  pe  calculator. Toate aceste lucruri presupun, însă, timp și efort din partea tuturor celor implicați în actul educațional, dar situația actuală a dus la necesitatea adaptării și personalizării procesului instructiv-educativ de către fiecare dintre noi, cadrele didactice, în măsura posibilităților și a priceperii.Este  evident că aceste noi concepte în educaţie nu le pot  înlocui  pe cele tradiţionale  în  mod  radical. Există  domenii sau etape ale procesului de învăţământ  în care educaţia tradiţională este de neînlocuit (faza preşcolară și primii ani de educaţie în şcoli fiind cele mai semnificative), când influenţa personală a educatorului este determinantă. În urma unor studii întreprinse atât în ţara noastră, dar, mai ales, pe plan internaţional s-au desprins  o serie de concluzii  interesante cu privire la eficienţa utilizării  resurselor educaționale online, dintre  care  amintim:-oferă informaţii organizate; -stimulează  creativitatea; -constituie  un  mijloc  atractiv  de  a  verifica, consolida  şi  recapitula cunoştinţele; -ne  determină  să  găsim  soluţii  interactive  şi  moderne  de  abordare  a activităţilor; -diminuează  factorul  de  stres; -este  prezent  caracterul  ludic; -se  modifică  pozitiv  atitudinea  faţă  de  computer. Deși nu toți copiii posedă instrumentele necesare pentru desfășurarea unei activităţi online, preșcolarii noștri, cu ajutorul părinților, s-au familiarizat cu micile sesiuni on-line desfășurate prin intermediul platformei Google Classroom. Mai mult decât atât, am descoperit pentru ei diferite programe și site-uri de lucru cu ajutorul cărora am încercat să le propunem materiale interactive, atractive, educative, stimulative și originale. Unul dintre acestea este JINGSAW PLANET – o platformă foarte ușor de utilizat de către cadrele didactice pentru a crea materiale pentru copii. Aici am realizat  puzzle-uri variate, cu grad diferit de dificultate, în funcție de vârsta copiilor, de tema săptămânii etc. Educația online oferă posibilități nelimitate de a înfrumuseța actul educațional, dar prezența copiilor și a cadrului didactic față în față (în vederea realizării feed-back-ului permanent, în timp real, într-un ambient potrivit, instituționalizat) râmân factori esențiali în formarea viitorului adult.

==============================================================================================

Folosirea cu succes a metodelor interactive la preșcolari      Caraman Gherghina, G.P.P. Nr.4-Buzău

Brainstormingul, în traducere directă ,,furtună în creier” sau ,,asalt de idei” este o metodă pe care am folosit-o pentru a ajuta copiii să emită cât mai multe idei pentru soluţionarea unor probleme fără a critica soluţiile găsite. Această metodă am utilizat-o frecvent în activităţile de dezvoltare a limbajului pentru a da frâu liber imaginaţiei copiilor şi a le dezvolta capacităţile creatoare. Cu rezultate bune am folosit brainstormingul în cadrul povestirilor create după un tablou sau un şir de ilustraţii în lecturile după imagini, convorbiri şi jocuri didactice. Exemplu. În activitatea DLC-convorbire cu tema ,,De ce îmi place anotimpul vara?”, la începutul activităţii, copiii au stabilit împreună caracteristicile anotimpului vara pornind de la întrebarea ,,Ce ştiţi despre anotimpul vara?”. Fiecare copil a răspuns printr-un enunţ scurt în ordinea stabilită fără a repeta ideile colegilor. Ideile emise sunt direct proporţionale cu numărul membrilor grupului. După enunţarea ideilor copiii au fost rugaţi să reflecteze asupra lor şi să se pronunţe care sunt cele mai aproape de adevăr. Au fost subliniate ideile care se încadrau în sarcina didactică şi care conturau ideea finală. Aceste caracteristici sunt împărţite în 3 categorii:*Caracteristici care ţin de evoluţia naturii;**Caracteristici care ţin de relaţia omului cu mediul în anotimpul vara;***Caracteristici care nu se încadrează în nicio categorie şi care vor fi eliminate.Explozia stelară este o altă metodă pe care am folosit-o în procesul instructiv educativ. Este o metodă de stimulare a creativităţii şi o modalitate de relaxare a copiilor. Ea se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme. Am folosit această metodă cu bune rezultate în activităţile de lecturi după imagini, convorbiri, memorizări, povestiri. Ca material didactic am folosit o stea mare, cinci stele mici de culoare galbenă, cinci săgeţi roşii şi jetoane. Pe steluţa mare am aşezat o imagine legată de tema abordată, iar pe cele cinci steluţe mici am scris câte o întrebare de tipul CE ?, CINE ?, UNDE? , DE CE ?, CÂND ?.  Prin folosirea acestei metode am urmărit dezvoltarea potenţialului creativ al preşcolarilor, familiarizarea lor cu strategia elaborării de întrebări de tipul prezentat mai sus, exersarea capacităţii acestora de a alcătui propoziţii interogative pe baza conţinutului unor imagini şi, nu în ultimul rând, rezolvarea problemelor prin găsirea răspunsurilor la întrebările adresate. Diagrama Venn este o metodă interactivă, de fixare, consolidare şi evaluare a cunoştinţelor. Această metodă are o largă aplicabilitate şi am folosit-o cu succes în activităţile de observare, povestiri, convorbiri, jocuri didactice etc.  Diagrama Venn este formată din 2 cercuri care se suprapun parţial. În spaţiul care intersectează cele două cercuri am aşezat, desenate sau scrise, asemănările dintre două obiecte, idei, concepte, iar în cele două cercuri am aşezat aspectele specifice ale acestora. Pentru fixarea şi evaluarea cunoştinţelor copiilor am folosit această metodă în activităţile de povestire, observare, convorbire etc. Exemplu. În activitatea DLC-convorbire ,,Totul despre păsări” preşcolarii au realizat o diagramă în care au evidenţiat asemănările şi deosebirile existente între păsările de curte şi păsările sălbătice. De asemenea, am folosit această metodă în jocul didactic ,,În lumea poveştilor” cu scopul de a verifica cunoştinţele copiilor privind poveştile învăţate. În cadrul acestui joc copiii au realizat o diagramă Venn în care au aşezat în cele două cercuri personajele specifice fıecărei poveşti, iar în arealul în care se suprapun cele două cercuri au aşezat personajele comune. Din multitudinea de metode interactive am prezentat pe scurt doar câteva pe care le-am aplicat la grupă, metode prin care noul și căutarea de idei conferă activităţii ”un mister didactic” în care copilul e activ la propria formare.

==============================================================================================

Pin It on Pinterest