Polidor-Fest.XXII:15 dec.2001-15 dec.2021: 20 years from Paul Polidor’s Music & Lyrics by Justo Jorge Padron – Spain: Musical CD ,,Memoria del Fuego”

La idea de la ”Interferencias culturales”, nacida en algun lugar del espacio divino, fue el regalo de Dios a Paul Polidor. Y porque el era llamado a darle vida, tenia que tener muchas calidades. Primero, el quilate del altruismo puro, segundo la atencion por la cosa bien hecha, el conocimiento y entendimiento de la esencia del arte y el papel que tiene en el agora… y la lista puede continuar.(I)

L.Prossi-Componista, Miembro SACEM-Paris (2002-2003)

In Memoriam Justo Jorge Padrón

(1.10.1943-11.04.2021)

=======================================================================================================

Ideea ,,Interferențelor culturale”, plămădită undeva, în spațiul divin, a fost dăruită de Dumnezeu lui Paul Polidor. Și nu întâmplător, pentru că cel care era chemat să-i dea viață trebuia să aibă multe calități. Mai întâi, caratul altruismului pur, apoi aplecarea și dăruirea pentru lucrul bine făcut, cunoașterea și înțelegerea esenței artei și a rolului acesteia în agora… și lista poate continua.(I)

L.Prossi-Compozitor, membru SACEM-Paris (text scris între 2002-2003)

In Memoriam Justo Jorge Padrón

(1.10.1943-11.04.2021)

 

СЕРГЕЙ КАРАТОВ

РУМЫНИЯ

                                         Полю Полидору

Я пил синеву Алазани

и в Риге стихами сорил.

Румынские крыши с глазами,

должно быть, Господь сотворил.

 

В душе Бухарест или  Яссы,

декабрьский Сибиу в нуле.

Но кто ж научил богомаза

иконы писать на стекле?

 

Дома с виноградным фасадом,

Игрушечных башен полки.

О, сколько прекрасного рядом!

Спешу, набивая тюки.

 

И той красотой  до отказа

я память свою загружу.

Корнями великого вяза

себя с этим краем свяжу.

 

К нему приходил Эминеску,*

эфир изливая в блокнот.

И век уплотнится до фрески,

пугаясь щедрот и длиннот.

 

Смотрю в крепостные бойницы,

пред Храмом старинным божусь

и первой своей заграницей,

как женщиной первой горжусь.

 

                                           21 мая 2002 г. (Moсква)

——————————————————-

*Михай Эминеску – классик румынской литературы

SERGHEI KARATOV

 

 

 

ROMÂNIA

                                              lui Paul Polidor

Am risipit talanți în arte

Când Dumnezeu, din infinit,

Românilor acoperișuri

Senin, cu ochii le-a cioplit.

 

Cu Iașii, Bucureștii-n suflet

Sorb meșteșuguri nempăcat.

Culori să întrupeze-n sticlă

Pe pelerin cin’  l-a-nvățat ?…

 

Podgorii-fațade de case,

Stelaje în turnuri bătând.

O, câte minuni lemnul coase

Când versul m-așează în rând !

 

Cu-așa frumusețe urc pe culmi,

Memoria-mi umplu, desagă.

Da, seve din tei și din ulm

De-aceste ținuturi mă leagă…

 

Aici a creat Eminescu*

Notițe rodind în eter

Iar veacul comprimă-se-n frescă

De teama pedepsei din cer.

 

Visez meterez de cetate,

Prin pagini glorii să-mi steie.

Mândru-s de prima străinătate

Ca de prima mea femeie.

                                                   21 mai 2002 (Moscova)

———————————————————————-

*Mihai Eminescu – clasicul literaturii române

 

Pin It on Pinterest