Glaucom/Jose Feliciano //On-line Center ,,Prof.Adriana Grigorescu”: International Fest.NGO ,,Polidor”(XXIII) Sympozium Interferences: (&Education:Uță Mihaela)

Jocul muzical între ritmuri și afecțiuni, adulți și copii

Congenitalul glaucom a făcut ca unul dintre cei mai mari artiști ai lumii, chitarist / compozitor / interpret, la origine portorican, José Feliciano / José Monserrat Feliciano García să se nască orb.

Festivalul On-line Internațional de Interferențe Culturale al Fundației ,,Paul Polidor” are onoarea să promoveze creațiile artistului portoricano-nordamerican, José Feliciano, propunând participanților, ca studiu de educație inter-culturală evoluția unui extrem de original instrumentist și autor, care, la rândul său, a inspirat numeroși interpreți de pe întreg mapamondul.

Cariera sa de peste 50 de ani a adunat lauri de necontestat în nenumărate premii Grammy, Discuri de Aur, Discuri de Platină, peste 50.000.000 de unități vândute în întreaga lume alături de colaborări cu nume de istorie culturală a stilurilor blues – latino – pop – rock – jazz, precum: Carlos Santana, Jimmy Fontana, The Doors, John Lennon, Gloria Estefan s.a., dar și deschideri către muzica cultă, precum lucrul cu o orchestră filarmonică din Berlin când a ,,filtrat” muzica lui Mozart prin propria-i sensibilitate terapeutic-extrovertită. Enjoy! POLIDOR.FEST.On-line(2022)

Profesor logoped CMBRAE, Uță Mihaela-Cornelia

Dintre toate artele, cea mai apropiată de sufletul omenesc este muzica, ea fiind prezentă în viața omului în toate etapele dezvoltării sale. Accesibilă copiilor înaintea cuvântului, muzica-i impresionează de timpuriu pe aceștia. Ea le trezește în suflet stări emoționale plăcute și puternice, le dezvoltă treptat sensibilitatea și receptivitatea artistică, contribuind la crearea premiselor necesare dezvoltării reprezentărilor muzicale și sentimentelor estetice.   Înainte de a putea cânta o melodie, copilul își manifestă simțul pentru ritm. Ritmul reprezintă mișcare și  „este elementul muzical care dă viață muzicii”. Jocul muzical prezintă o importanță covârșitoare, întrucât este o activitate care produce satisfacții și plăceri, îi atrage și îi interesează, constituind o modalitate terapeutică utilă și în ameliorarea tulburărilor de limbaj.    Ca urmare, potențialitățile educative ale jocurilor muzicale răspund și unor cerințe de bază, precum: *dezvoltarea auzului muzical și a celui fonematic, important în diferențierea consoanelor surde-sonore în terapia tulburărilor de limbaj;*îmbunătățirea motricității generale;*cultivarea simțului ritmic.Jocurile didactice muzicale pot fi:*melodice: executarea unor mișcări variate după caracterul cântecelor și improvizarea mișcărilor după muzică;*ritmice: marcarea ritmului prin bătăi din palme, diferite obiecte sau instrumente muzicale;*psiho-motrice: cu mișcări sugerate de textul cântecului, mișcări de dans pe cântec sau audiție (jocuri-dans).Profesorul logoped urmărește îmbunătățirea orientării spațio-temporale și coordonarea motrică:*pentru însușirea elementelor de expresie, de formare a competențelor legate de intensitatea sunetelor și tempo-uri (variații de intensitate- tare/încet și rar/repede);*pentru diferențierea timbrelor: -diferențierea sunetelor în funcție de sursa care l-a produs. Jocurile didactice muzicale pot fi axate pe cântece și piese instrumentale, pe audiții sau pe exerciții. Jocul muzical este folosit în cazul tulburărilor de limbaj ca și exercițiu terapeutic, în cadrul metodelor și procedeelor de prevenire și corectare a tulburărilor de pronunție cu caracter general. Logopedul urmărește, prin exercițiile muzicale de tip joc, următoarele aspecte:*educarea echilibrului dintre inspir și expir, deoarece, mai ales la copiii cu deficiență mintală respirația este disritmică. Expirul și inspirul sunt neregulate, scurte, iar vorbirea acestor copii este foarte întreruptă. Majoritatea vorbesc pe inspir. Dezvoltarea auzului fonematic este indispensabilă în tratarea dislaliei. Tulburările auzului fonematic pot merge de la incapacitatea de diferențiere a unor sunete (ex.: siflantele între ele, siflantele de șuierătoare etc.) până la incapacitatea perceperii sunetelor, a silabelor sau chiar a cuvintelor. Dezvoltarea auzului fonematic determină creșterea capacității de diferențiere fonematică, întrucât, între auzul fonematic și mișcările articulatorii, adică între percepția auditivă și articulație există o legătură indisolubilă (sincronizarea dintre respirație-pronunție-mișcare). Jocul muzical aplicat prin diferite activități desfășurate cu elevii cu deficiență mintală contribuie la:*facilitarea comunicării cu cei din jur;*îmbunătățirea integrării sociale;*ameliorarea tulburărilor de comportament;*cultivarea dorinței de a învăța lucruri noi. Toate acestea contribuie în cadrul terapiei generale a tulburărilor de limbaj la:*dezvoltarea respirației verbale și a ritmului respirator; *stabilizarea coordonării motrice;*dezvoltarea auzului fonematic;*stimularea și îmbunătățirea exprimării verbale și a celei nonverbale-gestică;*cultivarea simțului melodic, estetic; *dezvoltarea perceptiv-motrică: însușirea și consolidarea schemei corporale;*în cadrul terapiei specifice a tulburărilor de limbaj: consolidarea și automatizarea anumitor sunete (de ex. s, ș, z, ț, j, h, r, grupuri de sunete: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi). În concluzie, după cum afirmă Doru Vlad Popovici în lucrarea Terapie ocupațională pentru persoane cu deficiențe, Editura Muntenia, Constanța, 2005, pag.168: “folosirea muzicii în munca cu copilul deficient mintal necesită cunoașterea structurilor de activitate specifice diverselor domenii ale acesteia, indiferent dacă cel chemat să le aplice este educator, profesor sau terapeut”.

Bibliografie: J. Lupu, M. Stăneci, Jocuri muzicale pentru copii mari și mici, Editura Sigma, București, 1999; Gheorghian E., M. Taiban: Metodica jocului și a altor activități la copiii preșcolari, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979; Anghel E., Anghel C., Pană M., Șerban E.: Dincolo de teorie: practica logopedică prin jocuri, povești și poezii, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, București, 2016.

 

Pin It on Pinterest