Emma Camelia COMAN: International On-line POLIDOR-FEST.CONCURS XXII (1999-2021): ,,GREAT PRIZE NGO POLIDOR-HAYDN FOREVER 2021/Culturology”

אמנות תרגום הספרות האוקראינית והעולמית:
יצירותיו של פאול פולידור

1. “המחשבה הפילוסופית המשוקפת על ידי משוררים במציאויות שיריות,
משוחזרת בעדינות מפליאה על ידי פ.פולידור, כך שמתאפשרתהערכה לא רק של השמירה המדוייקתעל המקור האוקראיני, אלא גם הערכה של הקירוב המוזיקלי של הטקסט הראשוני אל התרגום, היצירה השניונית.”
ד.בלן (2016), חבר ארגון סופרי רומניה

2.”רבות ביליתי עם פאול בדיון ביצירתו הנפלאה של טרקובסקי. בשנת 1987 (כן, כן!), פ.פולידור תרגם כתבים על נ.מיכלקוב וא.טרקובסקי, ובתוך כך הביא קרן אור ותרבות, לתודעה העמוסה עד גדותיה בקומוניזם…”
אוג’ין כריסטיה (2003) – חבר הכבוד של התאטרון הלאומי ע”ש א.ל. קרג’לה.

3.אמנות פאול פולידור בתרגום “זכרונות על אנדריי טרקובסקי” מדהימה. שפת התרגום משתלבת לצורת נוסח מקורי כמו “traduttore” ל”tradittore”.
נ. סטויין (26 באוגוסט ב 1987)

4.”בכרך הנוכחי נכללות יצירות פיוטיות אוקראיניות ועולמיות, המתורגמות על ידי פאול פולידור בדיוק פילולוגי ובאומנות. חתירתוארוכת השנים לשלמות של המחבר מצביעה על כישוריו. תרגומי פ.פולידור הופכים לנכס אמנותי אמיתי.”
ד.בלן (2016)

5.”מעטים מאוד הם היוצרים הדומים לפאול פולידור, המוציאים לאור לקטיתרגומים של משוררים חשובים אשר אינם מוכרים היטב לקהל הרחב תוך צימוד מוזיקה ליצירה המילולית.”
(על) ליביו פרוסי-המלחין (2003)

6.”תרגומי השירה והסיפורת האוקראיניות, שנוצרו על ידי פ.פולידור, מקרבים את קהל הקוראיםהרומני והעולמי לנכס הלאומי של אוקראינה. בעשותם זאת, התרגומים הופכים סמל לקבלה ולהבנה הדדית בין האנשים.”
קרינה פוקושן-דקוסרה (2016, 10 בדצמבר), חברתאגודת הכותבים הרומנית7.בתרגוםהיצירות מן השירה האוקראינית והעולמית פאול פולידור הצליח להעביר אתהנוסח הראשוני,המקורי עד רמת שחזור של פריטים המובחנים בקושי.”
פרופ. דמיטרי בלן (2017)

8.”קוראים לו פאול פולידור, ונוסף על כך שהוא כותב שירים, כמו כל אדם (ולא גרוע מחביביהם שלכתבי עת רבים!), הוא מתורגמן מצוין.”
על התרגום-המאמר (1987) “זכרונות על אנדרי טרקובסקי” מאת ודים יוסוב, מפעיל הסרטים “ילדותו של איבן”, “אנדרי רובלוב”, “סולריס”.

INTERNATIONAL POLIDOR-FEST.CONCURS XXII:

,,GREAT PRIZE NGO POLIDOR-HAYDN FOREVER 2021/Culturology” goes to: Emma Camelia COMAN

Text pentru teritoriul României:

Coman Emma Camelia,clasa 7,pian,prof. Mihaela Pârlea  Șc.Gimn.,,IOSIF SAVA” București

Din repertoriu: Haydn-Sonata în Re Major partea 1, Nr.20 XVI33 (min.3.37)


 

Pin It on Pinterest