24.09.2022. Centrul ONG ,,Prof. Luminița Tănase” anunță închiderea înscrierilor din jud.Buzău pentru 2022 în: International Festival-Concurs ,,Paul Polidor”-Cultural Interferences, Bucharest.(Education’s Culturology)

Orice nouă înscriere din jud.Buzău după data de 24 septembrie 2022 se consideră înscriere pentru ediția a XXIV-a, 2023.

Proiect sub egida EDITURII CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA (din cadrul fundației ,,PAUL POLIDOR”, C.U.I.:11.49.01.02, înregistrată notarial la București). Rezervare personalizată:fundatia.paulpolidor@yahoo.com //004.0740.47.48.14 (Președinte-administrator ONG).DIN ARHIVA MULTI-MEDIA A FESTIVALULUI: NGO-,,POLIDOR” International Fest.On-line, XXII=2021 / Cultural Interferences (since 1998): Lovin Albert Paul: Special Prize ,,РАХМАНИНОВ & Italian Polka Forever”.

Enjoy!

ALBERT PAUL LOVIN in: International On-line „PAUL POLIDOR” (Fest.-Contest), ed.XXII din 2021

CREATIVITATE ȘI INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE

Nemeti Ana-Maria

Societatea contemporană aduce cu ea schimbări rapide şi efecte imediate, iar educaţia şi învăţământul trebuie reînnoite, completate, adaptate, astfel încât putem vorbi despre o permanentă inovaţie şi creaţie în activitatea didactică. Obiectivul general este acela de a promova creativitatea ca factor cheie în dezvoltarea competenţelor personale, antreprenoriale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii, dar şi de a  găsi strategii moderne folosite pentru asigurarea unei educaţii de calitate în învăţământ. Pentru elevi şcoala viitorului trebuie să promoveze o educaţie de calitate şi să fie axată pe valori în care elevii să creadă și în care să se regăsească, îndeplinind două condiţii, fundamentale din punctul lor de vedere: şcoala viitorului trebuie să le placă şi să fie eficientă. Pe de altă parte, noua imagine a profesorului trebuie stabilită prin luarea în considerare a tuturor abordărilor de până acum, de la conceperea ca distribuitor de recompense sau ca sursă de informaţii până la cea de „manager al învăţării”. Pentru fiecare profesor sunt fundamentale două roluri, cel de manager şi cel de evaluator. Procesul instructiv-educativ trebuie astfel conceput şi desfăşurat, încât să-i convingă pe elevi să preţuiască propria moştenire naţională, să primească contribuţiile originale ale oricărei naţiuni la civilizaţia modernă, pregătind atât elevii, cât şi dascălii să înţeleagă valoarea diversităţii şi a independenţei de spirit. Activităţile ar trebui să se concentreze pe crearea unui mediu favorabil pentru creativitate şi inovaţie şi să stimuleze o strategie pe termen lung. Educaţia este factorul hotărâtor al dezvoltării psihoindividuale a persoanei, aceasta sistematizează şi organizează influenţele mediului, dezvoltă personalitatea. Creativitatea, în termeni generali, este un proces mental care permite generarea de idei şi concepte noi sau asocieri originale între concepte şi idei deja existente. Lumea modernă pune accentul pe folosirea mai eficientă a cunoaşterii şi a inovaţiei. Este necesară extinderea abilităţilor creatoare ale întregii populaţii, mai ales ale acelora care le permit oamenilor să se schimbe şi să fie deschişi faţă de idei noi într-o societate diversă din punct de vedere cultural, bazată pe cunoaştere. În concluzie, educaţia are nevoie în permanenţă de oameni dispuşi să îşi dezvolte creativitatea, să aibă curajul să vină cu idei noi în întâmpinarea elevilor care au un ochi critic foarte bine dezvoltat, să îndrăznească să facă acea schimbare de care elevii au atât de multă nevoie, deoarece este o mare nevoie de inovaţie şi creativitate pentru a le menţine activ interesul şi curiozitatea într-o lume dominată de tehnologie în care elevii deja au acces la toate informaţiile datorită internetului. Consider că tocmai din această abundenţă a informaţiilor de care dispun elevii se defineşte rolul profesorilor de a-şi folosi creativitatea şi ideile inovative pentru a îi îndruma spre informaţiile care le sunt cu adevărat utile şi de a le arăta calea pentru a le utiliza în avantajul propriu. Profesorul trebuie să se reinventeze în permanenţă pentru a răspunde nevoilor actuale.

Pin It on Pinterest