Dr.Tudor Opriș (1926-2015) despre poemul eminescian ,,Odă în metru antic”, înveșmântat muzical de Paul Polidor

În imagine: filă de manuscris eminescian (ACADEMIA ROMÂNĂ)

O  TENTATIVĂ  DIFICILĂ  ŞI  RISCANTĂ

,,Tentativa poetului  şi compozitorului Paul Polidor  de a da veşmânt  muzical Odei în  metru antic  de Mihai Eminescu este pe cât de dificilă, pe atât de riscantă. Eminescu a încercat în această poezie, unică în literatura noastră şi chiar mondială, să aducă unghiul receptării moderne atât în litera, cât şi în spiritul ei, atitudinea  clasicului, de la grandoarea şi solemnitatea metricei până la ţinuta epică, de senină înfruntare a timpului, evocând  plastic rectitudinea şi perenitatea unei coloane dorice.

Polidor a înţeles profund  sensul şi structura  acestei  ode; i-a găsit  cel  mai potrivit  echivalent  muzical, reuşind  să  realizeze, la începutul  şi  la mijlocul  poemului,  o linie  melodică  în care mesajul  filozofic al odei este transmis în gama pentatonică  grecească, gravă şi patetică, iar chemarea spre eternitate şi linişte a chinuitului suflet modern  în ţesătura  heptatonică a părţii finale.

Este uimitoare arta cu care compozitorul Paul Polidor a împletit aceste două registre, oferindu-ne o cantată, antică şi modernă în acelaşi timp, demnă de frumuseţea  textului  poetic  eminescian.”

 

                                     Tudor Opriş, scriitor, 3 octombrie 2004

                                          Sala Oglinzilor,  Uniunea  Scriitorilor  din România

Pin It on Pinterest