Vedeta săpt.3-9.04.2023: Finlanda! În Nr.3 din revista ,,Servicii Secrete, Film și Culturologie”, Centrul ONG ,,L.Tănase”(Buzău), sub egida Centrelor Ed.CDR(înregistrate notarial la București): ,,A.Grigorescu” (S.2)&,,L.Alecu”(Ilfov) &,,C.Georgescu” (CMBRAE/ISMB) promovează și metode din Educația Finlandeză în diferite forme de învățământ.

Centrele ONG propun noi participări la Festivalul-Concurs al Editurii Cadrelor Didactice din România, Simpozion Internațional de Interferențe Culturale:,,Creativitate și inovație în educație”, organizat de Centrul ONG ,,Luminița Tănase”& I.Ș.J.BUZĂU // Reper: Nr.3 din revista ONG:,,Servicii Secrete, Film & Culturologie” ISSN:2668-5531 // Nr.3 al publicației periodice a fost depus, conform legii, la Depozitul Legal al Bibliotecii Naționale a României.Apare sub egida Editurii Cadrelor Didactice din România (înregistrată notarial, la București).

EDUCAŢIA FINLANDEZĂ LA GRĂDINIŢĂ

TĂNASE LUMINIŢA, G.P.P. NR. 4 BUZĂU

În urma rezultatelor celor mai recente cercetări și folosind un model de interacțiune de tip acțiune-răspuns („serve and return”), bebelușii sunt ghidați de către personal instruit, în vederea dobândirii de abilități de comunicare și pentru achiziția vocabularului. De asemenea, aceștia petrec mult timp întărindu-și musculatura abdominală prin activități desfășurate în timp ce stau întinși pe burtă, stând în poală și citind cărți sau participând la activități senzoriale, ceea ce conduce la o mai bună integrare senzorio-motorie pentru activități, precum mersul de-a bușilea, statul în picioare și, în cele din urmă, mersul. Profesorii îi ghidează pe copii în cursul procesului de dobândire a 25 de abilități de dezvoltare din cele 6 domenii abordate de noi și monitorizează peste 110 de indicatori ai abilităților, prin intermediul aplicației noastre pentru profesori.Copiii mici sunt ghidați în abilitățile sociale și emoționale de care au nevoie pentru a se controla, pentru a fi independenți și pentru a începe să lucreze cu ceilalți. Acestea sunt cufundate în activități distractive bazate pe joacă pentru a le amorsa pentru alfabetizarea ulterioară și dezvoltarea abilităților numerice.

Profesorii îi ghidează pe copii în cursul procesului de dobândire a abilităților de relaționare și de dezvoltare a caracterului, abilități de care au nevoie pentru a comunica și colabora cu cei din jur. Aceste tipuri de abilități de pregătire pentru învățare și de abilități specifice motricității fine sunt precursorii abilităților de a citi și de a scrie ale copiilor. Profesorii îi ghidează pe copii în cursul procesului de dobândire a 24 de abilități de dezvoltare din cele 6 domenii abordate de noi și monitorizează peste 90 de indicatori ai abilităților prin intermediul aplicației noastre pentru profesori.

Copiii mai mari continuă să dobândească setul de calități personale și de competențe sociale de bază, primind în același timp îndrumare și în ceea ce privește competențele academice de care vor avea nevoie pentru a începe să citească, să scrie și să-și îmbogățească vocabularul. Profesorii îi ghidează pe copiii mai mari în cursul procesului de dobândire a aproximativ 50 de abilități de dezvoltare din cele 6 domenii abordate de noi și monitorizează peste 200 de indicatori ai abilităților.

Copiii continuă să fie ghidați în abilitățile de funcționare executivă de care au nevoie pentru a putea finaliza sarcinile în timp ce învață prin activități practice și antrenante. Se pune accentul pe pregătirea școlii mari. Profesorii îi ghidează pe copii prin aproape 50 de abilități în cele 6 domenii ale noastre și urmăresc aproape 260 de indicatori de îndemânare.

Copiii sunt ghidați în procesul de dobândire a abilităților de citire și de numărare de care au nevoie la școală și își dezvoltă în același timp abilități specifice secolului XXI, cum ar fi comunicarea, colaborarea, creativitatea și gândirea critică. Profesorii îi ghidează pe copii în cursul procesului de dobândire a aproximativ 50 de abilități de dezvoltare din cele 6 domenii abordate de noi și monitorizează peste 240 de indicatori ai abilităților.

Metodele de predare din cadrul grădiniței finlandeze sunt  în conformitate cu principiile și filosofia sistemului educațional finlandez, unul dintre cele mai bune din lume. Principiile și valorile preluate din sistemul finlandez de învățământ sunt adaptate la curricula națională, reglementată de Ministerul Educației Naționale din România. Misiunea noastră este de a oferi copiilor până la vârsta școlară resursele necesare pentru a avea parte de o educație de elită, orientată spre fiecare copil în parte, ținând cont de particularitățile mediului din care provine, nevoile, înclinațiile și aptitudinile personale. Cu o viziune holistică asupra creșterii, dezvoltării și învățării copilului, metodele pedagogice practicate în grădinița noastră se bazează pe un nivel al calității ridicat, asigurat de personal competent, instruit și orientat spre interacțiune și colaborare, capabil să pună în aplicare metode educative inovative.

 

 

 

 

Pin It on Pinterest