18.09.2023:NGO-,,ACADEMY of International Interferences Paul POLIDOR”: PhD.DUMITRU BALAN & his 90th Aniversary (b.18.09.1933): La mulți ani! Happy Birthday!

18.09.2023:NGO-,,ACADEMY of International Interferences Paul POLIDOR”: PhD.DUMITRU BALAN & his 90th Aniversary (b.18.09.1933): La mulți ani! Happy Birthday!

(In Romanian) Postare site: 18 sept. 2023

Azi, 18 sept.2023, când marele nostru prieten pe tărâmul interferențelor culturale internaționale, Profesorul Universitar Dr.DUMITRU BALAN, împlinește 90 de ani (n.18 sept.1933), așa cum este menționat și pe coperta 4 a volumului, Fundația ,,Paul Polidor”, Casa de Discuri omonimă și Editura Cadrelor Didactice din România-București (din cadrul ONG) au onoarea să anunțe apariția produsului multi-media (carte & Audio-CD MUZICAL = insert gratuit ONG, autor-antologator : DUMITRU BALAN) :

TREI CREATORI DE FRUMOS : TARKOVSKI : ARSENI, ANDREI și MARINA : antologie de texte.

Copyright : Paul Polidor & Casa de Discuri a Fundației ,,Paul Polidor” & Editura Fundației ,,Paul Polidor” & Editura Cadrelor Didactice din România (din cadrul Fundației ,,Paul Polidor”- C.U.I. :11490102, înregistrată notarial la București).

Produs Multi-Media: include CARTE & AUDIO – CD  MUZICAL  GRATUIT  (volumul al II-lea din cadrul proiectului internațional multilingual ,,Muzica lui Paul Polidor în casa familiei Tarkovski”, început de actorul și scriitorul Eugen Cristea în anul 2019).

ISBN volum: 978-606-95463-2-1

Antologia multi-media include scrieri despre opera culturală a familiei Tarkovski, dar și rememorarea turneului de interferențe culturale, organizat de Dumitru Balan, Mihail Sinelnikov și Lola Zvonariova în Federația Rusă (2002) când muzica lui Paul Polidor a fost remarcată de familia Tarkovski-Gordon (reper: 2006, articolul de Carmen Brăgaru), dar și elemente de arhivă culturală ONG. Lucrare apărută sub egida Departamentului Onorific ONG: ,,ACADEMY of INTERNATIONAL INTERFERENCES PAUL POLIDOR”, Bucharest-Romania. Abrevieri: n.edit.= nota editurii. Lector, corector, editor: Paul Polidor

Vă oferim câteva fragmente din abia apăruta antologie de texte:

Motto:

/…/  În acea clipă faţa i se luminează a zâmbet şi mă întreabă:  – Ce face iubitul nostru poet român ? În prima clipă, ca orice român aflat în străinătate, mă gândesc la Eminescu, dar nu mă dumiresc de întrebare. Apoi,  din  amănuntele  date  de ambii interlocutori într-un glas, mă lămuresc cu uimire că se referă la Paul Polidor,  pe  care  îl  cunoscuseră  cu  câţiva  ani  în  urmă  prin  intermediul  profesorului Dumitru Balan. /…/ Paul Polidor îi fermecase  atunci (2002-n.edit.)  pe toţi  cu melodiile interpretate, compuse pe versuri de Eminescu şi Esenin. Soţii Tarkovski-Gordon primiseră la despărţire un CD pe care îl duseseră tot în ,,colţul”  românesc de la Tarusa şi pe care, în atmosfera rustică  a încăperilor,   îl  ascultă  de  fiecare  dată  când poposesc  acolo, nesăturându-se  de  sonurile  calde  ale  vocii  compozitorului-interpret român şi de superbele  versuri  potrivite  atât  de bine cu linia melodică…

Dr.Carmen Brăgaru, 2006

=========================================================================

Dr. CRINA BOCȘAN – DECUSARĂ: ,,RECUNOAȘTERI INTERNAȚIONALE ALE OPEREI CULTURALE: PAUL POLIDOR – SUNG POETRY & POETIC-SEQUENTIAL MUSIC”

De când e lumea și Pământul poetul este înfrățit cu poezia: ea îl ridică, el o înalță. Poetul acela este Paul Polidor. Mereu trece dincolo de țărmurile poeziei, nu se lasă înlănțuit de vers, îi află note melodioase și culori estompate în intenția de a depăși valuri, diguri. Pentru el nu există țărmuri, mereu în dorința de a captiva noi spații, dar și noi adepți. Adepții lui Paul Polidor sunt copiii și tinerii modelați de setea de cultură. El deține flautul fermecat cu care îi atrage pe toți spre ,,Sung Poetry” & ,,Poetic-sequential music”, spre experimente și dezvăluiri în concursuri artistice naționale și internaționale. Paul Polidor atrage cu harul său generații și generații, iar reversul medaliei îl reprezintă recunoștința ce i-o poartă zecile, sutele de elevi cu care mergea în spectacole, în concursuri artistice, poeți și compozitori lăsați în umbră de trecerea timpului, dar  și  diplomele și recunoașterea meritelor de apostol de către cei care îi înțeleg misiunea (atât prin accesul la valorile autentice, cât și prin creșterea unor valori autentice). De aceea, nu întâmplător câteva din ultimele recunoașteri internaționale (Paul Polidor a devenit membru al Academiei de Literatură și Arte a Ucrainei în 2016) ale operei sale de interferențe culturale poartă numele unor personalități marcante din istoria culturii universale: laureat & medaliat al premiilor internaționale: PREMİUL și MEDALİA ,,İULİA HASDEU(1869-1888)”, dın partea asociației culturale omonime (în 2009); PREMİUL İNTERNAȚİONAL ,,MİKOLA GOGOL” (medaliat în 2017 din partea statului ucrainean / medalia se află în Arhiva Muzeului Fundației ,,Paul Polidor” din Capitala României, București); PREMİUL İNTERNAȚİONAL ,,FRANCESCO PETRARCA” , 1304-1374 (din partea: ,,L’Accademia internazionale di Letteratura, Arte e Comunicazione Italia-Germania”-Roma, 2019);

PREMİUL İNTERNAȚİONAL ,,FRANZ KAFKA” , 1883-1924 (din partea: ,,Internationale Akademie für Literatur, Kunst und Kommunikation / Vertretung in Deutschland – Österreich – Tschechische Republik”, Frankfurt-Germania, Viena-Austria, Praga-Republica Cehă, 2019;

Premiul ,,HEİNRİCH BÖLL (1917-1985, laureatul Nobel pentru literatură în 1972) din partea:,,Internationale Akademie für Literatur, Kunst und Kommunikation / Vertretung in Deutschland – Ukraine”, 2019.

Dacă ar fi să ne referim doar la un singur reper inter-cultural,  Petrarca  și-al său ,,Canzoniere” n-ar trebui să fie un nume pe care tinerele generații să-l dea la o parte atunci când abordează cu seriozitate în Festivalul-Concurs ,,Paul Polidor” repere ale istoriei culturale europene, fie și cea de acum 700 (șapte sute) de ani…

Prof.Univ.Dr. Crina Decusară Bocșan

=========================================================================

MARCEL FRANDEȘ: PRIMA VERBA

Recurgând la traseul ancestral sincretic al artelor, Paul Polidor readuce în actualitate, prin ,,muzica poetic-secvențială”, pantomima, retorica, muzica și poezia. Datorită talentului său unic, demersul său izbândește. Artistul a decantat texte poetice din literatura universală luând drept criteriu muzicalitatea interioară, care sălășluiește în fiecare om, fără excepție. (Conf.Univ.Dr.Marcel Frandeș // Universitatea Națională de Muzică, București; 21.02.2007). 

Resorting   to   the   ancestral-syncretic   direction of arts, Paul Polidor brings, by his ,,poetic-sequential music”, actor-pantomime, rhetorical, music and poetry. Due to his unique talent, his endeavour-approach is successful. The artist sifts poetic texts of world literature taking as a criterium the interior musicality, which shelters in every man, without any exception.* (PhD.Marcel Frandeș // Music National University, Bucharest, 21.02.2007, translated by R.P. & I.S.)

——————————————————

*Traducere din prefața volumului Paul Polidor – reformator al Poeziei Cântate, semnat de regretatul critic de artă Emanuel Craiu (1940-2017).

=========================================================================

UN TEXT INEDIT (p.30-31), SCRIS DE ALEKSANDR ERMAKOV, MAESTRU EMERIT AL ARTELOR DIN RUSIA, în timpul manifestărilor prilejuite de ,,Zilele Culturii Românești în Federația Rusă” (în Patria lui Esenin, Reazani, mai 2002), moment invocat de Carmen Brăgaru: «Пауль Полидор – яркий  представитель композитора, представляющего в своём творчестве идеи и настроения на рубеже второго и третьего тысячелетия.  Его дар принадлежит не только культуре Румынии, но и культуре тех стран, к которым он обращается в своих произведениях. Он удивительно тонко чувствует стилистику национального колорита в произведения поэтов тех стран, к которым он обращается,  а т.к. он свободно владеет 12  языками, то приходится искренне восхищаться его умением перенести особенности языка в свои произведения.  И будь то Франция или Германия, Россия или Турция, Больгария или Испания – песни и романсы Пауля Полидора воспринимаются как произведения, написанные национальным композитором. Хочется пожелать удивительному композитору и исполнителю Паулю  Полидору новых успехов на благо сближения  и лучшего понимания  друг друга разных культур, каждая  из которых является  неповторимым  цветком в букете мировой  культуры 

С уважением, композитор,

засл. деятель искусств России, Александр Ермаков (26.05.2002)

 

,,Paul Polidor este un strălucit reprezentant al genului de compozitor, care prezintă în creația sa idei, tendințe, orientări aflate la confluența mileniilor al doilea și al treilea. Darul lui nu aparține doar culturii României, ci și culturii acelor țări cărora el se adresează în propriile lucrări. Paul Polidor simte în mod surprinzător stilistica și coloritul național în creațiile poeților acelor țări către care își îndreaptă atenția și, pentru că interpretează liber în 12 limbi, ești nevoit să-i admiri sincer știința de a strămuta particularitățile limbii în creațiile sale.

Și, fie că este vorba despre Franța ori Germania, Rusia ori Turcia, Macedonia sau Spania – cântecele și romanțele lui Paul Polidor sunt percepute ca opere scrise de un compozitor național. Îi doresc uimitorului compozitor și interpret Paul Polidor succese noi spre binele apropierii și unei mai bune înțelegeri reciproce între diferitele culturi, fiecare dintre acestea reprezentând o floare irepetabilă în buchetul culturii universale.”

Cu respect,

Aleksandr Ermakov, compozitor,

Maestru Emerit al Artelor din Rusia,

26 mai 2002, Reazani

=================================================================

DIN ARHIVA ONG-2018:

PROF.UNIV.DR. ANTOANETA OLTEANU:,,UN OM CÂT O INSTITUȚIE: PAUL POLIDOR”

Paul Polidor este absolvent al Facultății de Limbi și Literaturi Străine din București, specializarea rusă-română. Încă din perioada studenției manifesta activ înclinații artistice, făcîndu-se remarcat prin muzica și versurile sale. De atunci și-a lărgit orizonturile, orientîndu-se spre alte culturi – bulgară, ucraineană, azeră, macedoneană etc., dar și perspectiva. Masteratele de istorie și relații internaționale i-au permis să dispună de o perspectivă mai amplă asupra lucrurilor, i-au  revelat  interconexiunea dintre culturi și l-au  îndemnat să facă un pas mare în domeniul pe care l-a numit „interferențe culturale”. De cealaltă parte, în domeniul muzical s-a remarcat printr-un stil muzical aparte, recunoscut de către specialiști, „Poetic-Sequential Music”, consolidat de-a lungul timpului prin numeroasele recitaluri pe care le-a susținut cu ocazia mai multor manifestări și evenimente culturale din țară sau din străinătate (amintim numai Veliko-Tîrnovo, Magdeburg, Chișinău, Bagdad, Struga, Moscova, Niș, Baku, Las Palmas de Gran Canaria etc.). Confirmarea lui ca interpret și compozitor a fost făcută de către Florin-Silviu Ursulescu, în volumul Paul Polidor: între cauze nobile și muzică avangardist-futuristă, 2012. Fundația ,,Paul Polidor”, pe care a organizat-o, își dorește să fie un adevărat magazin de interferențe culturale. Activitatea acesteia, extrem de complexă, cuprinde editarea unor reviste și cărți, organizarea de festivaluri de muzică și artă ș.a. Paul Polidor însuși semnează peste 100 dintre titlurile scoase sub egida Fundației, aici intrînd volume proprii de versuri, CD-uri, audio-book-uri, la care se adaugă studii de politologie, culturologie și, nu în ultimul rînd, traduceri. Multe dintre întreprinderile sale sînt susținute de o casă de discuri și două edituri proprii, prin care promovează interpreți populari, muzică, inclusiv creațiile sale, traducerile din toată lumea, construind poduri în tot mai multe direcții. Este remarcabil faptul că „Festivalul-concurs de interferențe culturale Paul Polidor” a ajuns deja la a 24-a(n.edit.) ediție, ceea ce spune mult. Muzică clasică, Sung Poetry și muzică populară. În afară de aceste festivaluri, apropierea de alte culturi este realizată prin seri speciale de muzică și poezie, de felul celor consacrate culturii azere, macedonene, pentru care mai apoi sînt scoase și CD-uri. Arta este reprezentată și prin varianta ei plastică, în cadrul festivalurilor organizate avînd loc expoziții, concursuri de lucrări și proiecte ale unor artiști internaționali. El însuși poet, Paul Polidor organizează numeroase întîlniri cu poeți, mai ales din diaspora, pe care îi apropie prin intermediul noilor media de cititorii lor. Printre poeții promovați îi amintim pe Mihail Sinelnikov (Rusia), Mircea Ștefan din SUA, Oleg Goncearenko (Ucraina), Tatiana Dziuba (Ucraina) cărora le-a publicat volume de versuri, de cele mai multe ori în traducerea proprie. Remarcăm aici și volumul intitulat Lectură lentă: din culturologia rusă (2014), o antologie de texte de la clasici la poeții contemporani, cu traduceri făcute chiar de Paul Polidor. Traducerile făcute de Paul Polidor se încadrează tot în domeniul interferențelor culturale, cum le numește autorul, pe care le integrează într-o colecție intitulată „Paul Polidor. Antologie de interferențe culturale”. Aici au apărut și traduceri din limba rusă, în ediții bilingve, dintre care remarcăm versurile lui Mihail Sinelnikov, un vechi prieten al României, Dom/ Casă lipovenească, Valentina Boieșan, Bega / Fuga ș.a. Nu sînt uitate, de asemenea, nici marile nume ale literaturii române, cărora le consacră pagini importante în revistele sale sau pe site-ul fundației: Ana Blandiana, Cezar Ivănescu (multe materiale sînt semnate de profesori de limba și literatura română, cum ar fi Alina Safta, de exemplu, care găsesc aici o platformă de exprimare extrem de utilă a metodelor și tehnicilor didactice folosite în predarea literaturii române). Partea   „didactică”   a  preocupărilor  Fundației  domniei  sale  se  vede  nu numai din promovarea unor proiecte didactice de management cultural în cadrul festivalurilor organizate, dar și din editarea revistei cu orientare internațională, „Publicația instituțiilor de învățămînt și cultură” (din 2013) sau în cadrul Editurii Cadrelor Didactice din România (al cărei fondator este). Fundația a găzduit în media de care dispune studii și aplicații practice ale unor profesori de limba și literatura română, matematică, chimie ș.a. Pentru cei mici a fost publicat, în traducerea lui Paul Polidor, volumul intitulat Cadoul. Povești afro-asiatice (2017). Creația proprie cuprinde, pe lîngă creația literară, diverse proiecte culturale (Emigrant în reverii; Basarabia, dragostea mea; Cobai în Țara Dezamăgirilor și multe altele). Recunoașterea meritelor sale s-a făcut și prin atribuirea unor premii internaționale literare („Svit pogranîccea”, Ucraina, martie 2017; „Triumf-Gogol”, în anul 2017) și în calitate de decernare a unor titluri academice (este membru al Academiei de Literatură și Arte a Ucrainei din 2016). Printre cărțile publicate la editura Fundației menționăm: Paul Polidor, Eugen Rus, Istorie și cinema (1996, 2007); Anastasia Stănei, Omul nou cu Noua împărăție. Opera de Mîntuire și Înviere (2009); Paul Polidor, Lideri și contexte; ochiul dureros al istoriei (2009); Paul Polidor, Relațiile româno-azere în aria interferențelor (1992-2008) (2009); Paul Polidor, Film și sociologie: criminalitatea transfrontalieră – apariții în presa online internațională (2011); Paul Polidor, Culturologie rusă (2012); Paul Polidor, Lideri și contexte: istorie, film și criminalitate transfrontalieră (2014); Paul Polidor, Lideri și contexte: niciodată supusă pierii – eseuri despre Rusia (2014); Paul Polidor, Lideri în film. Curs opțional de jurnalism vizual și psihosociologie politică (2014); Paul Polidor (semnată Polidor Sommer), Lideri și contexte: ora de istorie (2015) ș.a. Prin revista „Personalități în aria interferențelor internaționale” (apărută în anul 2013), care cunoaște deja 20 de apariții, promovează personalități ale culturii din domenii diferite, contribuind din nou la recunoașterea valorilor mai mult sau mai puțin popularizate. Sînt de prisos cuvintele prin care poate fi descrisă această activitate extrem de bogată, de variată a lui Paul Polidor care apropie culturile și prin aducerea lor aici, în România, și prin ducerea culturii române în străinătate. Sîntem convinși că, și în viitor, vom mai auzi de multe alte lucruri frumoase făcute de Paul și fundația sa. La mulți ani și lui, în an centenar !

Prof.dr. Antoaneta Olteanu

Universitatea din București (8 febr.2018)

 

Pin It on Pinterest