prof.univ.dr.Antoaneta Olteanu: prefața volumului de Paul Polidor: Interferential Therapy:United Nations of Poetry, Editura Cadrelor Didactice din România, București, 2023, Tălmăciri din lirica universală (1983-2023).Antologie, traduceri, note bio-bibliografice, addenda: Paul Polidor

Antologia de poezie pe care o propune Paul Polidor are un caracter specific, ca și autorul, de altfel. El însuși poet și cantautor, a selectat aici versuri care l-au inspirat, descoperite ocazional și realizate cu ocazia unor rememorări ale poeților selectați, de multe ori puse chiar pe muzică. Poziția de bard și de iubitor de poezie și-a descoperit-o Paul încă din perioada facultății, atunci cînd l-am și cunoscut, cînd participa la numeroase spectacole unde cel mai adesea cânta pe versurile unor poeți ruși cunoscuți. Paul Polidor este absolvent al Facultății de Limbi și Literaturi Străine din București, specializarea rusă-română. Încă din perioada studenției manifesta activ înclinații artistice, făcîndu-se remarcat prin muzica și versurile sale. De atunci și-a lărgit orizonturile, orientîndu-se spre alte culturi – bulgară, ucraineană, azeră, macedoneană etc., dar și perspectiva. Masteratele de istorie și relații internaționale i-au permis să dispună de o perspectivă mai amplă asupra lucrurilor, i-au revelat interconexiunea dintre culturi și l-au îndemnat să facă un pas mare în domeniul pe care l-a numit „interferențe culturale”. De cealaltă parte, în domeniul muzical s-a remarcat printr-un stil muzical aparte, recunoscut de către specialiști, „Poetic-Sequential Music”, consolidat de-a lungul timpului prin numeroasele recitaluri pe care le-a susținut cu ocazia mai multor manifestări și evenimente culturale din țară sau din străinătate (amintim numai Veliko-Tîrnovo, Magdeburg, Chișinău, Bagdad, Struga, Moscova, Niș, Baku, Las Palmas de Gran Canaria etc.). Confirmarea lui ca interpret și compozitor a fost făcută de către Florin-Silviu Ursulescu, în volumul Paul Polidor: între cauze nobile și muzică avangardist-futuristă, 2012. Tot în spiritul promovării muzicii și poeziei,  „Festivalul-concurs de interferențe culturale Paul Polidor” a ajuns deja la a 24-a ediție, ceea ce spune mult. Muzică clasică, Sung Poetry, muzică populară, culturologie. În afară de aceste festivaluri, apropierea de alte culturi este realizată prin seri speciale de muzică și poezie, de felul celor consacrate culturii azere, macedonene, pentru care mai apoi sînt scoase și CD-uri.  Aici au fost performate și multe dintre textele introduse în acest volum. El însuși poet, Paul Polidor organizează numeroase întîlniri cu poeți, mai ales din diaspora, pe care îi apropie prin intermediul noilor media de cititorii lor. Printre poeții promovați îi amintim pe Mihail Sinelnikov (Rusia), Mircea Ștefan din SUA, Oleg Goncearenko (Ucraina), Tetiana Dziuba (Ucraina), cărora le-a publicat volume de versuri, de cele mai multe ori în traducerea proprie. Remarcăm aici și volumul intitulat Lectură lentă: din culturologia rusă (2014), o antologie de texte de la clasici la poeții contemporani, cu traduceri făcute chiar de Paul Polidor. Traducerile făcute de Paul Polidor se încadrează tot în domeniul interferențelor culturale, cum le numește autorul, pe care le integrează într-o colecție intitulată „Paul Polidor. Antologie de interferențe culturale”. Aici au apărut și traduceri din limba rusă, în ediții bilingve, dintre care remarcăm versurile lui Mihail Sinelnikov, un vechi prieten al României, Dom / Casă lipovenească, Valentina Boieșan, Bega / Fuga ș.a. O calitate a volumului de față este că prezintă cititorului român o mulțime de poeți prea puțin cunoscuți, din spațiul rusofon, în principal (este, de fapt, și limba principală pe care o cunoaște), nume altfel necunoscute și care, prin atragerea într-un univers ideatic specific, îl atrag de la prima lectură pe cititor.

 

ANTOANETA OLTEANU

  

Colecția „Paul Polidor. Antologie de interferențe culturale”(323)

ISBN 978-606-95463-1-4

212 pagini / tirajul 1 a apărut în ian.-febr.2024

Volumul a  fost depus, conform legii, la DEPOZITUL LEGAL AL BIBLIOTECII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, BUCUREȘTI

Pin It on Pinterest