Polidor-Fest. Winners, Ed.XXI, On-line: Sîngeap Dragoș -Sp.Prize ,,Interferențe româno-americane”

Comunicat ONG 22.10.2021: singurul premiu, purtând titulatura ,,PREMIUL SPECIAL PAUL POLIDOR 2020: Interferențe româno-americane” (pian) în: ,,INTERNATIONAL POLIDOR FEST.ON-LINE XXI (1999-2020)–CULTURAL INTERFERENCES” A FOST CÂȘTIGAT de către SÎNGEAP DRAGOȘ /  

C.N.M.,,George ENESCU” –BUCUREȘTI / Cond.art.:Prof.Mădălina Dima (text pentru teritoriul României). /For International On-line POLIDOR XXII=2021 Personalized Reservations at: Solicitări înscrieri / rezervări personalizate Fest.Concurs On-line / E-mail:fundatia.paulpolidor@yahoo.com & 004.0740.47.48.14 & 004.0763.765.567 You can find the ,,Paul POLIDOR Festival also at:www.fundatia-paulpolidor.ro

UN OM CÎT O INSTITUȚIE: PAUL POLIDOR

de Prof.Univ.Dr.Antoaneta Olteanu (Universitatea București)-fragm. 

Masteratele de istorie și relații internaționale i-au permis să dispună de o perspectivă mai amplă asupra lucrurilor, i-au revelat interconexiunea dintre culturi și l-au îndemnat să facă un pas mare în domeniul pe care l-a numit „interferențe culturale”. De cealaltă parte, în domeniul muzical s-a remarcat printr-un stil muzical aparte, recunoscut de către specialiști, „Poetic-Sequential Music”, consolidat de-a lungul timpului prin numeroasele recitaluri pe care le-a susținut cu ocazia mai multor manifestări și evenimente culturale din țară sau din străinătate (amintim numai Veliko-Tîrnovo, Magdeburg, Chișinău, Bagdad, Struga, Moscova, Niș, Baku, Las Palmas de Gran Canaria etc.). Confirmarea lui ca interpret și compozitor a fost făcută de către Florin-Silviu Ursulescu, în volumul Paul Polidor: între cauze nobile și muzică-avangardist futuristă, 2012.

Fundația ,,Paul Polidor”, pe care a organizat-o, își dorește să fie un adevărat magazin de interferențe culturale. Activitatea acesteia, extrem de complexă, cuprinde editarea unor reviste și cărți, organizarea de festivaluri de muzică și artă ș.a. Paul Polidor însuși semnează peste 100 dintre titlurile scoase sub egida Fundației, aici intrînd volume proprii de versuri, CD-uri, audio-book-uri, la care se adaugă studii de politologie, culturologie și, nu în ultimul rînd, traduceri. Multe dintre întreprinderile sale sînt susținute de o casă de discuri și o editură proprie, prin care promovează interpreți populari, muzică, inclusiv propriile creații, traducerile din toată lumea, construind poduri în tot mai multe direcții. Este remarcabil faptul că „Festivalul-concurs de interferențe culturale Paul Polidor” a ajuns deja la a XXII-a ediție, ceea ce spune mult. Muzică clasică, Sung Poetry și muzică populară. În afară de aceste festivaluri, apropierea de alte culturi este realizată prin seri speciale de muzică și poezie, de felul celor consacrate culturii azere, macedonene, pentru care mai apoi sînt scoase și CD-uri. Arta este reprezentată și prin varianta ei plastică, în cadrul festivalurilor organizate avînd loc expoziții, concursuri de lucrări și proiecte ale unor artiști internaționali.

El însuși poet, Paul Polidor organizează numeroase întîlniri cu poeți, mai ales din diaspora, pe care îi apropie prin intermediul noilor media de cititorii lor. Printre poeții promovați îi amintim pe Mihail Sinelnikov (Rusia), Mircea Ștefan din SUA, Oleg Goncearenko (Ucraina), Tatiana Dziuba (Ucraina) cărora le-a publicat volume de versuri, de cele mai multe ori în traducerea proprie. Remarcăm aici și volumul intitulat Lectură lentă: din culturologia rusă (2014), o antologie de texte de la clasici la poeții contemporani, cu traduceri făcute chiar de Paul Polidor. Traducerile făcute de Paul Polidor se încadrează tot în domeniul interferențelor culturale, cum le numește autorul, pe care le integrează într-o colecție intitulată „Paul Polidor. Antologie de interferențe culturale”. Aici au apărut și traduceri din limba rusă, în ediții bilingve, dintre care remarcăm versurile lui Mihail Sinelnikov, un vechi prieten al României, Dom/ Casă lipovenească, Valentina Boieșan, Bega/ Fuga ș.a.

Nu sînt uitate, de asemenea, nici marile nume ale literaturii române, cărora le consacră pagini importante în revistele sale sau pe site-ul fundației: Ana Blandiana, Cezar Ivănescu (multe materiale sînt semnate de profesori de limba și literatura română, cum ar fi Alina Safta, de exemplu, care găsesc aici o platformă de exprimare extrem de utilă a metodelor și tehnicilor didactice folosite în predarea literaturii române). 

Partea  „didactică”   a  preocupărilor  Fundației  domniei  sale  se  vede  nu numai din promovarea unor proiecte didactice de management cultural în cadrul festivalurilor organizate, dar și din editarea revistei cu orientare internațională, „Publicația instituțiilor de învățămînt și cultură” (din 2013) sau în cadrul Editurii cadrelor didactice din România (al cărei fondator este). Fundația a găzduit în media de care dispune studii și aplicații practice ale unor profesori de limba și literatura română, matematică, chimie ș.a. Pentru cei mici a fost publicat, în traducerea lui Paul Polidor, volumul intitulat Cadoul. Povești afro-asiatice (2017).

Creația proprie cuprinde, pe lîngă creația literară, diverse proiecte culturale (Emigrant în reverii; Basarabia, dragostea mea; Cobai în Țara Dezamăgirilor și multe altele). Recunoașterea meritelor sale s-a făcut și prin atribuirea unor premii internaționale literare („Svit pogranîccea”, Ucraina, martie 2017; „Triumf-Gogol”, în anul 2017) și în calitate de decernare a unor titluri academice (este membru al Academiei de Literatură și Arte a Ucrainei, din 2016).

Printre cărțile publicate la editura Fundației menționăm: Paul Polidor, Eugen Rus, Istorie și cinema (1996, 2007); Anastasia Stănei, Omul nou cu Noua împărăție. Opera de Mîntuire și Înviere (2009); Paul Polidor, Lideri și contexte; ochiul dureros al istoriei (2009); Paul Polidor, Relațiile româno-azere în aria interferențelor (1992-2008) (2009); Paul Polidor, Film și sociologie: criminalitatea transfrontalieră – apariții în presa online internațională (2011); Paul Polidor, Culturologie rusă (2012); Paul Polidor, Lideri și contexte: istorie, film și criminalitate transfrontalieră (2014); Paul Polidor, Lideri și contexte: niciodată supusă pierii – eseuri despre Rusia (2014); Paul Polidor, Lideri în film. Curs opțional de jurnalism vizual și psihosociologie politică (2014); Paul Polidor (semnată Polidor Sommer), Lideri și contexte: ora de istorie (2015) ș.a.

Prin revista „Personalități în aria interferențelor internaționale” (apărută în anul 2013), care cunoaște deja 18 apariții, promovează personalități ale culturii din domenii diferite, contribuind din nou la recunoașterea valorilor mai mult sau mai puțin popularizate.

Sînt de prisos cuvintele prin care poate fi descrisă această activitate extrem de bogată, de variată a lui Paul Polidor care apropie culturile și prin aducerea lor aici, în România, și prin ducerea culturii române în străinătate.

 

Extras din ,,Revista de management educațional

și cultural”(Nr.16) ISSN:2069-6302

————————————————————————————————————————————————–

Pin It on Pinterest