E.Buni(Toronto):,,Festivalul Paul Polidor luminează valori ziditoare de creații”.

Intersectările vieții mele cu Festivalul ,,Paul Polidor” de Interferențe Culturale Internaționale au reprezentat o relație care a avut forța să pună în lumină valori umane deosebite și, în același timp, să fie stimulatoare și ziditoare de creații. Acest aspect a fost remarcat în scrierile lor de mulți prieteni comuni. Redau doar câteva însemnări ale scriitorului–muzicolog, Marin Voican Ghioroiu, apărute în reputata publicație de cultură “Observatorul” din Toronto, cu ocazia lansării volumului “Luminișuri” în anul 2011: “…prin puterea și vraja cuvintelor înmănunchiate în fraze armonioase, găsim recunoștința autoarei Elena Buică-Buni, față de prieteni dragi, editori, scriitori, oameni de înaltă omenie, cu chemare și dăruire întru slujirea slovei românești: George Roca, Dumitru Puiu Popescu, Artur Silvestri,  Elisabeta Iosif, Paula Romanescu, Paul Polidor și mulți alții. Cu toții-au întins o mână prietenească, au primit-o cu brațele deschise în „marea familie” încurajând-o permanent.(Eram pe la începutul drumului pe Golgota scrisului, cam prin anii ’70 ai vieții mele-n.n.).    Alături   de   acești  oameni    minunați,   Elena   Buică a simțit că-i iubită și apreciată, iar dumneaei a sădit pentru fiecare (în luminișuri magnifice) câte-o floare aleasă pe care le-a dăruit-o prin cuvinte alese, așezate în etajera unor capitole de excepție, mulțumindu-le pentru dragostea lor dezinteresatã”. L-am cunoscut pe Paul Polidor în ziua de 14 august 2009, când Liga Scriitorilor Români, Filiala București, a organizat pentru mine lansarea volumului “Oglindiri”, în frumoasa sală destinată acestor evenimente în Biblioteca Metropolitană “M. Sadoveanu” din București. 2009 : Paul Polidor mi-a rămas viu în minte, așa cum mi-au rămas multe momente de la acest eveniment. Era prima mea lansare în București, în prezența mai multor personalități ale literelor românești. Atmosfera a fost deosebit de călduroasă și la aceasta a contribuit și Paul Polidor prin cântecele sale și instrumentele muzicale, multe și complexe, aduse special pentru acest eveniment. De atunci am avut în fiecare an lansări în București, de la care Paul Polidor nu a lipsit decât atunci când a fost plecat din București. El este bine cunoscut pentru frecvența aparițiilor în mediile literare. (E.Buni, Toronto-Canada, nov.2019)

Pin It on Pinterest