Paul Polidor (2015):,,Bismarck: 200 de ani de la naștere (1815)”

Paul Polidor (2015):,,Bismarck: 200 de ani de la naștere (1815)”

Otto von Bismarck:

200 de ani de la naştere

(1 aprilie 1815 – 1 aprilie 2015)

VIAŢA LUI BISMARCK ÎN 12 CICLURI DE CÂTE 7 ANI (INTERPRETĂRI INTERFERENŢIALE)

I-II.După primii şapte ani ai copilăriei (I=1815-1822), petrecuţi pe moşia de la Kniephof, de care Otto  îşi va aminti  toată viaţa cu nostalgie şi chiar cu emoţie, următorul set de şapte ani (II=1822-1829)  îl  va găsi pe acelaşi copil, Otto von Bismarck (în urma unor demersuri ale mamei sale, Wilhelmine) învăţând în şcoli cu copii aristocraţi.

Al  treilea  set  de  şapte  ani (III=1829-1836), adică între 14 şi 21 de ani, îl prinde finalizându-şi studiile (în primul rând bacalaureatul la 17 ani, apoi anii de facultate în domeniul dreptului la Göttingen şi Berlin).

Al patrulea set de şapte ani (IV=1836-1843), adică între 21 şi 28 de ani, îl găseşte pe tânărul Otto adaptându-se cu greu activităţii de funcţionar („lucrător cu hârţogăraia”), dar este şi perioada avântului nebunesc în escaladarea aventurilor amoroase şi căutarea dragostei statornice.

În al cincilea set de şapte ani (V=1843-1850) Otto von Bismarck cultivă mediile sociale cu şarm şi dezinvoltură, pentru că apare iubirea stabilă, urmată de întemeierea unei familii.

Al şaselea set de şapte ani (VI=1850-1857), între 35 şi 42 de ani, îl consacră pe Bismarck, aşa cum îşi dorise atâţia ani, şi ca  diplomat.

Al şaptelea ciclu (VII=1857-1864) reprezintă anii accederii în Eşalonul Întâi al Puterii, în urma aşteptării tensionate, dar, mai ales, în urma unor găselniţe politico-militare, extrem de abile, care au condus la anexarea ducatelor daneze Schleswig şi Holstein.

Ciclul Nr.8 al celor şapte ani (VIII=1864-1871) se poate traduce prin perioada războaielor pentru unificarea Germaniei, fondarea celui de-Al Doilea Reich, evenimente care îl transformă pe Bismarck practic în adevăratul părinte al naţiunii germane şi, fără teama de-a greşi, sunt ani care pot fi consideraţi vârful carierei sale politice şi militare.

Al nouălea ciclu de şapte ani  (IX=1871-1878) este perioada drumului diplomatico-managerial de imagine politică a lui Bismarck în poziţiile de: lider al naţiunii germane; garant al păcii în Europa;  mediator neutru (în cadrul Congresului de pace de la Berlin) al conflictelor militare din Balcani datorită mişcărilor de independenţă ale popoarelor din sud-estul Europei, subjugate de Imperiul Otoman în concurenţă cu Rusia pentru dominaţie zonală.

Al zecelea ciclu de şapte ani (X =1878-1885) este ciclul unor reuşite mari în plan politic: regândirea şi întărirea alianţelor, dar, mai ales, câştigarea unui imperiu colonial.

Al 11-lea ciclu de aproximativ şapte ani (XI=1885-1891) este singurul set având cifra diabolică 6. Dualitatea cifrei 11 (al 11-lea ciclu) şi perioada cifrei satanice 6 nu prevesteau nimic bun: în 1888 regele său „de suflet”, Wilhelm I, moare; este urmat la tron de un rege deja în ultima fază cu cancer, Frederic al III-lea, care domneşte doar 99 de zile (sub semnul blestemului, într-o formulă diavolească, 99 întors va da 66;  alături de cei 6 ani ca ciclu malefic alăturarea duce la semnul Antihristului, 666, perioadă care coincide chiar cu sosirea acestuia pe tron: regele Wilhelm al II-lea este monarhul care îşi concediază cancelarul în interiorul aceleiaşi formule blestemate de 6 ani,  în  1890.

Al 12-lea ciclu de şapte ani (XII=1891-1898), ultimul din viaţa liderului german, este încununat de recunoaşterea meritelor lui Bismack de către naţiunea germană. Trece în eternitate pe 30 ale lunii a şaptea, 1898. Destinul nu a vrut să depăşească prima decadă a unei alte zodii de foc: Bismarck depăşise 83 de ani şi se îndrepta către formula celor 12 cicluri de câte 7 ani.*

31 martie – 1 aprilie  2015

 

*Extras din Nr.10 / (Anul III) 2015:„Personalităţi în aria interferenţelor internaţionale”(Revistă de istorie şi culturologie) ISSN:2286-2110 // Colecţia „Paul Polidor. Antologie de interferenţe culturale (120)

Pin It on Pinterest