,,Actualitatea muzicală”: Marcel Frandeș despre stilul ,,Poetic-Sequential Music”

Festivalul-Concurs Internațional de Interferențe Culturale ,,Paul Polidor”(XXI) marchează un deceniu (2010-2020) de la apariția volumului semnat de MARCEL FRANDEȘ, Profesor Asociat Dr. & Critic Muzical la Universitatea Națională de Muzică-București:,,Paul Polidor, creator al stilului Poetic-Sequential music”.

Este primul studiu din lume despre stilul Paul Polidor: ,,Poetic-Sequential music”, apărut la un an după cartea criticului de artă Emanuel Craiu:,,Paul Polidor, reformator al Poeziei Cântate”. Personalitate internațională de prim rang  a studiilor aplicate, pline de acribie profesională și erudiție despre stilul ,,Poetic-Sequential Music”, culturologul Dr.MARCEL FRANDEȘ este protagonistul unei recenzii semnate de criticul muzical Florin-Silviu Ursulescu în prestigioasa revistă ,,Actualitatea muzicală”(Nr.9/2012).

Recenzii-,,Actualitatea muzicală” Nr.9/2012

Marcel Frandeş : Paul Polidor, creator al stilului “Poetic-Sequential music”

Din ampla prefaţă, semnată de prof. univ. dr. Maria-Ana Tupan, cităm: “La Paul Polidor trupul de sunete rămâne unul organic, în ciuda diferenţierilor sale interioare. Efectul emoţional al muzicii face ca discuţiile formale să pară superficiale sau chiar o impietate. El a simţit că genul proxim nu este Sprechgesang, ci amestecul generic transtemporal, sincretismul, adică neoclasicismul. Vigoarea talentului său este admirabil pusă în valoare de către distinsul conferenţiar universitar Marcel Frandeş”.

Autorul, clujean, provine dintr-o familie de muzicieni, a absolvit cursurile Conservatorului de muzică “Ciprian Porumbescu”- Facultatea de instrumente – canto, clasa de vioară şi a fost profesor şi artist instrumentist la filarmonica sibiană. Actualmente predă la Catedra de instrumente cu coarde a Facultăţii de interpretare muzicală a Universităţii Naţionale de muzică din Bucureşti.

În volumul apărut la Editura Fundaţiei “Paul Polidor” autorul face o radiografie pertinentă a stilului (în primul capitol), analizând apoi, la obiect, cu mijloacele muzicologiei, câteva creaţii reprezentative cum ar fi “Sânge şi lacrimi” (versuri – Bahtiar Vahabzade) sau “Luna” (versuri Zlatko Popovski Ignatiev).

Volumul, elegant tipărit şi atent alcătuit, mai conţine nu mai puţin de 5 suplimente (Addenda) cu listele creaţiilor muzicale, literare, recitalurilor protagonistului, iar pe coperta a 3-a este fixat un CD cu cele 5 piese analizate de Marcel Frandeş – iniţiativă remarcabilă. Nu putem să încheiem decât cu un alt fragment al prefeţei: “Cert este că nu există fisuri în atmosfera hipnotizantă creată de discursul sonor, poezie şi inspiratul comentariu care, împreună, fac din această apariţie editorială un eveniment”. (F.S.U.)

Pin It on Pinterest