Polidor Fest.(XXI): Autorul Ed.CDR, Adrian Manu, la TVR2: Teleșcoala/16nov.2020

PRECIZĂRI ONG:

A.

În urma solicitărilor, sosite din partea părinților copiilor și ale altor participanți la programele noastre ONG, pentru Festivalul-Concurs Internațional de Interferențe Culturale ,,PAUL POLIDOR” (Ediția XXI =2020) ultima înscriere / trimitere mail copie recipisă bancară / se va putea face până în data de joi, 3 decembrie 2020, orele 23:59. (Titular: Fundația ,,Paul Polidor”).

B.

În cadrul ,,Polidor Fest.”, cu câteva zile în urmă și-a lansat on-line al treilea volum autorul, Prof.Gr.I Adrian Manu (care a debutat editorial tot prin ,,Polidor.Fest, cu volumul (prezentat în programul ,,Teleșcoala” /TVR2/Matematică/Grupuri-Cls.a XII-a/16.11.2020):

,,GRUPURI finite cu ordinul mai mic sau egal cu 11”

(ISBN:978-606-94095-8-9//

Producător & Copyright:Paul Polidor), la ,,EDITURA CADRELOR DIDACTICE din ROMÂNIA”-București (înregistrată notarial la Fundația ,,Paul Polidor”-C.U.I.:11490102). Felicitări Profesorului Adrian Manu, autor Ed.CDR! Enjoy!

https://www.youtube.com/watch?v=dHAGsb6tBRU&feature=share&fbclid=IwAR3jS9UWO0JZUhnko-bcJpJJz4qYh3wXZspf2hN1DrC9x150fKYqbw6Lmv0

ARHIVA ONG 2016: Eveniment editorial la Fundația ,,Paul Polidor,,: apariția, în august 2016, la EDITURA CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA, București,  a volumului de Prof.Gr.I ADRIAN MANU: Grupuri finite cu ordinul mai mic sau egal cu 11 // Lucrare metodico-științifică pentru obținerea gradului didactic I //  Din Introducere Matematica contribuie esențial la educarea memoriei, atenției, voinței, imaginației, la amplificarea setei de cunoaștere și are un rol important în educația estetică a celor ce o studiază. Algebra este una  dintre ramurile cele mai importante ale matematicii, iar această lucrare este centrată în jurul noțiunii de grup. Tema lucrării GRUPURI  FINITE  CU ORDINUL MAI MIC SAU EGAL CU 11 este semnificativă pentru specializarea matematică, contribuie la dezvoltarea cunoașterii practice în matematică și oferă oportunități de a învăța metode și practici noi în rezolvarea problemelor de algebră. Conținuturile temei sunt de actualitate, cu nevoi imediate în învățământul liceal (clasa a XII-a), cu valoare aplicativă directă în pregătirea elevilor pentru examene și performanță, ținând cont de apariția tot mai frecventă a acestor genuri de probleme la olimpiadele și concursurile de matematică. Lucrarea de față este structurată  pe  patru capitole. Primul capitol are ca scop introducerea noțiunii de lege de compoziție, a noțiunilor de proprietăți ale operațiilor algebrice,  grup,  subgrup, morfisme de grupuri. În capitolul al II-lea se prezintă noțiunile de grup finit, ordinul unui element într-un grup, teorema lui Lagrange, Euler, mica teroremă a lui Fermat, teorema lui Cayley. În capitolul al III-lea se face o enumerare a grupurilor finite de ordin mai mic sau egal cu 11. În capitolul IV sunt ilustrate o serie de exerciții rezolvate specifice acestei teme. Lucrarea poate interesa și alte cadre didactice, tema putând fi abordată în cadrul orelor de pregătire pentru bacalaureat sau a cercurilor de matematică din învățământul  liceal. Practica școlară proprie și preocupările anterioare față de participarea elevilor la olimpiade și concursuri, au contribuit la alegerea acestei teme în vederea obținerii gradului didactic I .

 

Pin It on Pinterest