70th Aniversary(2022): Prof.Univ.Dr.MARCEL FRANDEȘ și primul studiu din lume despre Paul Polidor, creator al stilului “Poetic-Sequential music”(2010, ISBN: 978-973-87212-9-6)

http://www.ucmr.org.ro/Texte/AM-2012-09.pdf

,,ACTUALITATEA MUZICALĂ” REVISTĂ LUNARĂ A UNIUNII COMPOZITORILOR ȘI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA // Serie nouã, septembrie 2012  // 9 (CXXXIV) 36 pagini 9 lei. D i n  s u m a r: Darclée 2012 – un triumf! / Fuego – Artist al Poporului / Portret Dan Iagnov etc.

Din ampla prefaţă, semnată de prof. univ. dr. Maria-Ana Tupan, cităm: “La Paul Polidor trupul de sunete rămâne unul organic, în ciuda diferenţierilor sale interioare. Efectul emoţional al muzicii face ca discuţiile formale să pară superficiale sau chiar o impietate. El a simţit că genul proxim nu este Sprechgesang, ci amestecul generic transtemporal, sincretismul, adică neoclasicismul. Vigoarea talentului său este admirabil pusă în valoare de către distinsul conferenţiar universitar Marcel Frandeş”. Autorul, clujean, provine dintr-o familie de muzicieni, a absolvit cursurile Conservatorului de muzică “Ciprian Porumbescu”- Facultatea de instrumente – canto, clasa de vioară şi a fost profesor şi artist instrumentist la filarmonica sibiană. Actualmente predă la Catedra de instrumente cu coarde a Facultăţii de interpretare muzicală a Universităţii Naţionale de muzică din Bucureşti. În volumul apărut la Editura Fundaţiei “Paul Polidor” autorul face o radiografie pertinentă a stilului (în primul capitol), analizând apoi, la obiect, cu mijloacele muzicologiei, câteva creaţii reprezentative cum ar fi “Sânge şi lacrimi” (versuri – Bahtiar Vahabzade) sau “Luna” (versuri Zlatko Popovski-Ignatiev). Volumul, elegant tipărit şi atent alcătuit, mai conţine nu mai puţin de 5 suplimente (Addenda) cu listele creaţiilor muzicale, literare, recitalurilor protagonistului, iar pe coperta a 3-a este fixat un CD cu cele 5 piese analizate de Marcel Frandeş – iniţiativă remarcabilă. Nu putem să încheiem decât cu un alt fragment al prefeţei: “Cert este că nu există fisuri în atmosfera hipnotizantă creată de discursul sonor, poezie şi inspiratul comentariu care, împreună, fac din această apariţie editorială un eveniment”. (F.S.U.)

70th Aniversary(2022): MARCEL FRANDEȘ / Watch last part from movie:

,,Ștefan Luchian” (1981)

40th Aniversary from KARLOVY-VARYs Czech PRIZE (1982-2022). Enjoy!

Pin It on Pinterest