10 Mai 1923-10 Mai 2023: Centenarul Nașterii Liderului Național al Azerbaidjanului – Heydar Aliyev (Lansarea Nr.23 / Ediție Specială a Revistei ,,PERSONALITĂȚI în aria interferențelor internaționale”(Director-fondator: Paul Polidor / ISSN:2286-2110 **You can read articles signed by Dr.Dumitru Balan & Dr.Huseyn N.Najafov, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Azerbaijan in Romania).

În imagine: Paul Polidor (Membru al Academiei de Literatură și Arte a Ucrainei) și E.S.Huseyn N.Najafov, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Azerbaidjan în România la Evenimentul dedicat Centenarului nașterii Liderului Național al Azerbaidjanului, Heydar Aliyev (1923-2023) – Marriott Grand Hotel, Bucharest.

Dr.Dumitru Balan:,,UN CONDUCĂTOR PENTRU ETERNITATE”

Ultimul deceniu al frământatului secol XX a relevat o personalitate marcantă în istoria omenirii, un lider autentic, un făuritor al unui stat modern cu un glorios trecut milenar, dar aflat într-un moment de cumpănă cumplită. Dilema shakespeariană de ,,a fi sau a nu fi” pe harta mapamondului pentru un popor pașnic, dar atacat brutal și mișelește de forțe ostile externe a fost rezolvată cu înțelepciune și clarviziune de un OM care și-a condus semenii prin hățișurile sumbre spre oaza de lumină și progres a existenței umane.Heydar Aliyev și-a condus cu sinceritate și ardoare poporul, iar azerbaidjenii l-au urmat cu încredere deplină și recunoștință, venerând în continuare memoria salvatorului lor. Numele conducătorului azerbaidjan este evocat adesea și de numeroase state cu care Azerbaidjanul a stabilit durabile relații de prietenie și colaborare multilaterală. România, fapt menționat cu mândrie de către compatrioții mei și, evident, cu satisfacție de către azerbaidjeni, a fost cel de al doilea stat din lume –Turcia a fost primul– care a recunoscut proclamarea independenței în anul 1991. Întâlnirile la nivel înalt dintre șefii de stat din Azerbaidjan și România, inițiate de Heydar Aliyev și continuate apoi de İlham Aliyev, numeroasele acorduri comerciale, științifice, cultural-artistice și de altă natură au dezvoltat în mod fructuos colaborarea și au consolidat temeinic prietenia dintre cele două țări cu vechi tradiții de bună înțelegere și reciprocă admirație. Conducător providențial, Heydar Aliyev a avut un rol covârșitor în autodefinirea și contextualizarea contemporană a Azerbaidjanului, cultivând strategii moderne, productive și viabile, menite să asigure poporului o viață demnă și înfloritoare. Transformări majore au survenit și în viața cultural-artistică azerbaidjană prin eliminarea dogmaticii totalitariste sovietice și infuziunea libertății din sfera social-politicului în sfera experienței artistice, prin abordarea novatoare a aspectelor legate de filoanele profunde ale tradiției ca nuclee de conținut și formă, neexcluzând, însă, problematicile și orientările estetice ale artei universale.Din bogata moștenire lăsată de Heydar Aliyev statului azerbaidjan se impune îndeosebi strategia integrării țării sale în ansamblul globalist european și mondial, succesele remarcabile din domeniile economic, politico-diplomatic, sportiv și cultural-artistic propulsând Azerbaidjanul printre statele de prim rang ale lumii contemporane. Sunt fericit că, în perioada studenției, unul dintre mentorii mei importanți a fost și profesorul Aziz Kurban-Aliyevici Șarif de la Universitatea de Stat ,,M.Lomonosov” din Moscova, că am avut neuitatul prilej să vizitez fascinantul Azerbaidjan și că am reușit să realizez tălmăciri în limba română ale unor volume din proza, poezia și critica literară azerbaidjană, bucurându-mă de atenția și prietenia tonică din partea unor iluștri scriitori, precum Anar, Bahtiyar Vahabzade (l-am tradus împreună cu Simion Iurac), Elcin Efendi, Cinghiz Abdullayev și alții.

Dumitru BALAN, președinte al ,,Asociației de Prietenie România-Azerbaidjan”

===============================================================================================

Dr.Huseyn N.Najafov

100 de ani de la nașterea Liderului Național Heydar Aliyev (1923-2023)

Liderul Național al Poporului Azerbaidjan, fondatorul statului independent Azerbaidjan, Heydar Aliyev, este una dintre cele mai marcante personalități din istoria Azerbaidjanului. Soarta istorică a Azerbaidjanului este strâns legată de numele lui Heydar Aliyev, cuprinzând o perioadă de peste 30 de ani, renașterea în acești ani a tuturor sferelor vieții socio-politice, economice și culturale ale poporului.

Pe 10 mai 2023 se împlinesc 100 de ani de la nașterea Liderului Național al Poporului Azerbaidjan, a remarcabilului om politic și de stat, fondatorul statului independent Azerbaidjan, Heydar Aliyev. Heydar Alirza oglu Aliyev s-a născut pe data de 10 mai 1923 în orașul Nahicevan din Republica Azerbaidjan. După absolvirea Colegiului Pedagogic din Nahicevan în 1939-1940 a intrat la Facultatea de Arhitectură a Institutului Industrial din Azerbaidjan (acum Universitatea de Stat a Petrolului și Industriei din Azerbaidjan). Din 1941 Heydar Aliyev a lucrat ca șef al unui departament în Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne al Republicii Socialiste Sovietice Autonome Nahicevan și în Consiliul Popular al Comisarilor din Republica Socialistă Sovietică Autonomă Nahicevan, iar în 1944 a fost trimis să lucreze la Agenția de Securitate de Stat (de către Comitetul Regional de Partid din Nahicevan) din Leningrad (acum Sankt Petersburg). În 1957 a absolvit facultatea de istorie a Universității de Stat din Azerbaidjan.

În iulie 1969 a fost ales prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Azerbaidjan. Ales membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, în decembrie 1982, a fost numit primul vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și a devenit unul dintre liderii U.R.S.S.

Timp de douăzeci și doi de ani, Heydar Aliyev a fost deputat al Sovietului Suprem al U.R.S.S. și a ocupat timp de cinci ani postul de vicepreședinte al acestuia. Lucrând în această poziție Heydar Aliyev a condus cele mai importante domenii ale vieții economice, sociale și culturale din U.R.S.S. Pentru a oferi economiei o dezvoltare dinamică cu personal de înaltă calificare în Azerbaidjan, a fost extinsă semnificativ rețeaua de instituții de învățământ specializat secundar și superior. În acei ani a devenit o tradiție trimiterea anuală a tinerilor talentați ai Republicii la principalele instituții științifice și educaționale de la Moscova, Leningrad, Kiev și alte orașe ale fostei U.R.S.S. În octombrie 1987, în semn de protest împotriva cursului și direcției politice, urmărite de Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și personal de secretarul general, Mihail Gorbaciov, a demisionat din funcțiile sale.

Pe 21 ianuarie 1990 Heydar Aliyev a ținut un discurs la biroul reprezentativ al Azerbaidjanului la Moscova în legătură cu tragedia sângeroasă comisă de trupele sovietice la Baku în noaptea de 19 spre 20 ianuarie, solicitând pedepsirea organizatorilor și celor care au executat infracțiunea săvârșită împotriva poporului azerbaidjan. În semn de protest contra politicii cu două fețe a conducerii U.R.S.S. în legătură cu situația de conflict acut care a apărut în regiunea Nagorno-Karabah din Azerbaidjan, a părăsit rândurile Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Întors la Baku în data de 20 iulie 1990, două zile mai târziu Heydar Aliyev s-a dus la Nahicevan. În același an a fost ales ca deputat al Poporului Azerbaidjan din U.R.S.S. și deputat al Poporului al Republicii Sovietice Socialiste Autonome Nahicevan. Pe 3 septembrie 1991 Heydar Aliyev a fost ales președinte al Consiliului Suprem al Republicii Autonome Nahicevan și, pe baza legislației pertinente, a devenit vicepreședinte al Consiliului Suprem al Republicii Azerbaidjan. A activat în această funcție până în 1993. În cadrul conferinței fondatoare a Partidului “Noul Azerbaidjan”, care a avut loc pe 21 noiembrie 1992 în orașul Nahicevan, Heydar Aliyev a fost ales președinte al partidului.

În mai-iunie 1993 țara s-a confruntat cu o amenințare de război civil și pierderea independenței, de aceea poporul azerbaidjan a cerut revenirea lui Heydar Aliyev la putere, iar conducerea de atunci a fost obligată să-l invite la Baku. Pe 15 iunie 1993 Heydar Aliyev a fost ales președinte al Consiliului Suprem al Republicii Azerbaidjan, iar din 24 iunie a început să exercite puterile Președintelui Republicii Azerbaidjan. Pe 3 octombrie 1993, ca urmare a votului poporului, Heydar Aliyev a fost ales președinte al Republicii Azerbaidjan. Datorită activităților lui Heydar Aliyev în acei ani, problemele renașterii naționale, care au îngrijorat serios inteligența azerbaidjană în ultímele secole, au intrat complet în politica de stat strategică, trecând de la știința sociologiei și filozofiei în planul politicii practice. Ca urmare a politicii eficiente a lui Heydar Aliyev a fost posibilă restabilirea și îmbogățirea tradițiilor statului în Azerbaidjan la sfârșitul secolului XX, consolidarea independenței Azerbaidjanului, care a căpătat un caracter etern și ireversibil, deplasând cu încredere țara noastră pe calea dezvoltării economice dinamice și creșterea rapidă a prestigiului său internațional. Prin conducerea înțeleaptă, prevederea politică, hotărârea și perseverența sa, Heydar Aliyev a devenit celebru ca o figură politică de excepție a timpului nostru, transformat într-un líder național al poporului azerbaidjan. Direcțiile strategice pregătite de el pentru dezvoltarea deplină a Republicii Azerbaidjan vor servi mulți ani de aici înainte la consolidarea statului independent Azerbaidjan. La alegerile organizate în data de 11 octombrie 1998, cu datorită prețuirii de către populție a activității în slujba poporului său, el a câștigat 76,1% din voturi și a fost reales Președinte al Republicii Azerbaidjan. După ce a acceptat să candideze la alegerile prezidențiale din 15 octombrie 2003, Heydar Aliyev s-a retras din cauza problemelor de sănătate în favoarea demnului său succesor, İlham Aliyev. Pe 12 decembrie 2003 liderul național al poporului azerbaidjan, Heydar Aliyev, a murit la clinica Cleveland din Statele Unite ale Americii și a fost înmormântat pe 15 decembrie pe Aleea de Înmormântare Onorifică din Baku.

Heydar Aliyev și-a dedicat întreaga viață serviciului devoțional pentru popor, în activitățile sale titanice reformatoare adresându-i-se populației în cele mai dificile momente. Iar poporul nu i-a refuzat niciodată sprijinul său. Sentimentele de încredere fără margini și respect ale poporului pentru Heydar Aliyev au fost din nou demonstrate lumii întregi la ceremonia funerară a înțeleptului lider. Aceasta a fost o manifestare fără precedent a sentimentelor sincere a milioane de oameni față de liderul lor.

În baza articolului 109, punctul 32 al Constituției Republicii Azerbaidjan, cu scopul de a celebra 100 de ani de la nașterea Liderului Național Heydar Aliyev, Președintele Republicii Azerbaidjan, Dl. Ilham Aliyev, a declarat anul 2023: “Anul Heydar Aliyev”. În acest sens, în Azerbaidjan, precum și în alte țări sunt organizate diferite evenimente dedicate Liderului Național.

Azerbaidjanul independent reprezintă marele cadou al liderului național atât pentru generația noastră, cât și pentru generațiile următoare, iar Moștenirea sa este Comoara Națională a poporului nostru. Păstrarea acestei moșteniri sfinte este datoria fiecărui cetățean al Republicii Azerbaidjan.

Dr.Huseyn N.Najafov,

Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Azerbaidjan în România

 

Pin It on Pinterest