Adrian Manu: Grupuri finite cu ordinul mai mic sau egal cu 11

Eveniment editorial la Fundația ,,Paul Polidor,,: apariția, în august 2016, la
EDITURA CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA, București,  a volumului de Prof.Gr.I ADRIAN MANU

Grupuri finite cu ordinul mai mic sau egal cu 11

Lucrare metodico-științifică pentru obținerea gradului didactic I

Din Introducere Matematica contribuie esențial la educarea memoriei, atenției, voinței, imaginației, la amplificarea setei de cunoaștere și are un rol important în educația estetică a celor ce o studiază. Algebra este una  dintre ramurile cele mai importante ale matematicii, iar această lucrare este centrată în jurul noțiunii de grup. Tema lucrării GRUPURI  FINITE  CU ORDINUL MAI MIC SAU EGAL CU 11 este semnificativă pentru specializarea matematică, contribuie la dezvoltarea cunoașterii practice în matematică și oferă oportunități de a învăța metode și practici noi în rezolvarea problemelor de algebră.
Conținuturile temei sunt de actualitate, cu nevoi imediate în învățământul liceal (clasa a XII-a), cu valoare aplicativă directă în pregătirea elevilor pentru examene și performanță, ținând cont de apariția tot mai frecventă a acestor genuri de probleme la olimpiadele și concursurile de matematică. Lucrarea de față este structurată  pe  patru capitole. Primul capitol are ca scop introducerea noțiunii de lege de compoziție, a noțiunilor de proprietăți ale operațiilor algebrice,  grup,  subgrup, morfisme de grupuri. În capitolul al II-lea se prezintă noțiunile de grup finit, ordinul unui element într-un grup, teorema lui Lagrange, Euler, mica teroremă a lui Fermat, teorema lui Cayley. În capitolul al III-lea se face o enumerare a grupurilor finite de ordin mai mic sau egal cu 11. În capitolul IV sunt ilustrate o serie de exerciții rezolvate specifice acestei teme. Lucrarea poate interesa și alte cadre didactice, tema putând fi abordată în cadrul orelor de pregătire pentru bacalaureat sau a cercurilor de matematică din învățământul  liceal.

Adrian Manu

Practica școlară proprie și preocupările anterioare față de participarea elevilor la olimpiade și concursuri, au contribuit la alegerea acestei teme în vederea obținerii gradului didactic I .

 

Pin It on Pinterest