Istoricul Alesandru Duțu: ,,Paul Polidor – un stil propriu de abordare”

PAUL POLIDOR – UN STIL PROPRIU DE ABORDARE

Personalitate indiscutabilă a culturii româneşti – poet, compozitor, interpret, traducător (ca să menţionez doar câteva din domeniile în care excelează), apreciat în ţară şi peste hotare – Paul Polidor are peocupări multiple, eficiente şi benefice pentru societate, pentru fiecare dintre noi.

Între acestea, nu în ultimul rând, se situează pasiunea pentru istoria naţională şi universală (înscrierea la un masterat de istorie este o dovadă în acest sens), modul personal în care prezintă şi analizează fenomenul istoric. Chiar dacă nu eşti întotdeauna de acord cu concluziile dânsului (şi nici nu trebuie, căci poate are dreptate), recunoşti de la primele fraze un stil propriu de abordare, concluzii personale, care te îndeamnă să termini lectura textului şi să meditezi la ceea ce a scris.

Prof.univ.dr.Alesandru Duţu

22 septembrie 2008

#############################################

Despre istoricul ALESANDRU DUȚU

Data și locul nașterii

– 10 iulie 1948 în comuna Scăpău, județul Mehedinți

Studii civile și militare

-Absolvent al Facultății de Istorie a Universității București (1973)

-Ofițer și cercetător științific la Centrul de Studii şi Cercetări  de Istorie şi Teorie Militară (1973-1990), Institutul pentru Studii Operativ Strategice şi Istorie Militară (1990-1993), Institutul  de Istorie şi Teorie Militară Militară (1993-1997), Institutul pentru Studii  Politice de Apărare şi Istorie Militară (1998- 2000), Arhivele Militare Române (2000-2003; șef de Birou și de Secție)

-Profesor univ. dr. (șef de catedră, decan) la Facultatea de Istorie al Universității Spiru Haret din București (2003-2013).

Doctor în Științe militare, specialitatea Istorie militară, la Academia de Înalte Studii Militare, București (1995), cu titlul Relații de comandament româno-germane în româno-sovietice în perioada 1941-1945 (coordonator științific generalul de brigadă dr. prof. univ. Nicolae Ciobanu).

 Membru în colegiul de redacţie la: Revista de Istorie Militară  (din 1985), Analele Universităţii Spiru Haret. Seria Istorie (din 2002), Revista Document (din 2001)

Vicepreşedinte al Comisiei Române de Istorie Militară (din 1998)

Membru în Consiliul științific al Institutului pentru Studii  Politice de Apărare şi Istorie Militară

Premii ştiinţifice

  • premiul ,,Ştefan Gheorghiu” al Academiei Române (1987) pentru lucrarea 23 august 1944. Documente, vol. I şi II, Bucureşti, 1985;
  • premiul ,,Mareşal Constantin Presan” din partea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România pentru lucrarea Drama generalilor români (1944-1965);
  • premiul ,,Oştirea României” din partea ,,Revistei de Istorie Militară” pentru lucrarea Drama generalilor români (1944-1965);
  • premiul ,,Virgil Madgearu” din partea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România pentru lucrarea Cunoaşte România, 2005.
  • premiul ,,Nicolae Bălcescu” din partea Fundaţiei Culturale Magazin Istoric, pentru lucrarea Armata română în al doilea război mondial. Dicţionar enciclopedic;
  • premiul ,,Constantin C.Giurescu” din partea Fundaţiei Culturale Magazin Istoric, pentru lucrarea Distrugerea elitei militare în timpul ocupaţiei sovietice în România;
  • premiul ,,Mihai Viteazul” din partea ,,Revistei de Istorie Militară” pentru lucrarea Între Wehrmacht şi Armata Roşie ş.a.

Fișă biografică în lucrarea Dicționarul personalităților din România. Biografii contemporane, Romanian Who s Who, Edituara Anima, București, 2010, p. 180-181.

Activitate științifică 

Specialist în istoria celui de-al doilea război mondial și a perioadei postbelice a elaborat (singur sau în colaborare) și a coordonat monografii, volume de documente, albume, antologii de texte, scenarii de filme documentar-istorice, a elaborat studii, articole și comunicări științifice etc., în care abordat multe aspecte inedite referitoare la: participarea României la cel de-al doilea război mondial (operațiile militare desfășurate pe fronturile din Est și din Vest;  relațiile  militarilor cu populația civilă; acțiunile partizanilor sovietici; bombardamentele aviației anglo-americane asupra României; repatrierea românilor de dincolo de Nistru; situația prizonierilor de război sovietici, germani, americani, englezi, maghiari etc. din România; eroismul militarilor români și greșeli săvârșite pe front etc),  regimul de armistițiu (preliminarii, aplicarea prevederilor Convenției de armistițiu din 12 septembrie 1944 și consecințe etc.), situația postbelică a armatei române, Români în cadrul Tratatului de la Varșovia etc.

Lucrări de autor:

Alesandru Duţu, Revoluţia din Decembrie 1989. Cronologie, Ediţia II-a revăzută şi adăugită,  Editura Sitech, Craiova, 2010, 290 p., ISBN 973-87786-1-1. (în 2012 a fost tradusă și tipărită și în limba engleză, de Editura IRRD, ISBN 978-606-92847-8-0)

Alesandru Duţu, Evoluţii diplomatice şi teritoriale în Europa în secolele XIX-XX, Bucureşti, Editura Fuudaţiei România de Mâine, 2008, 322 p., ISBN 978-973-163-183-7

Alesandru Duţu, România în istoria secolului XX, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007, 210 p., ISBN 978-973-163-003-8

Alesandru Duţu, Revoluţia din Decembrie 1989. Cronologie, Ediţia I, Editura Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, București, 2006, 314 p., ISBN 973-87786-1-1.

Alesandru Duţu, Modificări ale statu-quo-ului teritorial europen, 1938-1941. Preliminarii, conţinut şi consecinţe, Bucureşti, Editura Fuundaţiei România de Mâine, 2005, 210 p., ISBN 973-725-242-X

Alesandru Duțu, Sub povara armistițiului. Armata română în perioada 1944-1947, Editura Tritonic, 2003.

Alesandru Duţu, Între Wehrmacht şi Armata Roşie, 1941 – 1945, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2000, 310 p., ISBN  973-45-0339-1

 

Lucrări în colaborare

*** Istoria românilor, vol. IX, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2008 (capitolul IV, p. 219-379), ISBN 973-45-0381-2

*** Enciclopedia Armatei României, Bucureşti, Editura CTEA, 2009 (p. 867-897), ISBN 978-606-524-054-4  

*** Cunoaşte România, Bucureşti, Editura Economică, 2004, 568 p. (lucrare premiată de către Academia oamenilor de Ştiinţă din România cu premiul ,,Virgil Madgearu”);

*** Eliberararea Basarabiei şi a nordului Bucovinei, 22 iunie – 26 iulie 1941, Bucureşti,  Editura Fundației Culturale Române, 1999, 374 p. (coordonator/împreună cu Mihai Retegan şi autor); ISBN 973-577-261-2 (alti autori: Ion Alexandrescu, Constantin Botoran, Petre Otu etc.)

*** Pe ţărmul nord-pontic, 17 iulie 1941 – 4 iulie 1942, Bucureşti, Editura Fundației Culturale Române, 1999, 250 p. (coordonator şi autor; alti autori Mihai Retegan, Petre Otu etc.);

*** Golgota Estului, iulie1942 – martie 1944, Bucureşti, Editura Fundației Culturale Române, 2000, 415 p. (coordonator şi autor); intocmit cap. III, p. 165-182 și Încheierea p. 387-411, alti autori Petre Otu, Aurel Pentelescu, Ion Alexandrescu), ISBN 973-577-296-5

*** Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei. 1941 – 1945, Bucureşti, 1998, 711 p. (coordonator şi coautor).

*** Romania in World War II, 1941-1945, Publishing House, Bucharest, 1997 (coordonator; alti autori Ion Alesandrescu, Petre Otu, Leonida Loghin etc.), ISBN 973-9175-24-4

*** Armata română în al doilea război mondial, vol. 1, Eliberarea  Basarabiei şi a părţii de nord a Bucovinei (iunie – iulie 1941),  Bucureşti, Editura Militară, 1996, 384 p. (coordonator), ISBN 973-32-0470-6

*** Armata română în al doilea război mondial. Album, Bucureşti, 1995, 220 p. (coordonator şi autor, alti autori Jipa Rotaru, Carol Konig etc); ISBN 973-33-0329-1

***  Istoria militară a poporului român, vol. VI, Bucureşti, Editura Militară, 1989 (coautor);

Constantin Olteanu, Alesandru Duțu, România. 36 de ani în Tratatul de la Varșovia, Editura Niculescu, 2014, 564 p., ISBN: 978-973-748-876-3.

Alesandru Duțu, Constantin Olteanu, Războiul de 2 194 de zile (1 septembrie 1939-2 septembrie 1945), București, Editura Tritonic, 2011, 479 p., ISBN: 978-606-8320-03-8.

Constantin Olteanu, Alesandru Duţu, Constantin Antip, România şi Tratatul de la Varşovia. Istoric. Mărturii. Documente. Cronologie, Bucureşti, Editura Historia, 2005, 335 p., ISBN 973-87066-4-5

Mihai Retegan, Alesandru Duţu, Război politic în blocul comunist. Relaţii româno-sovietice. Documente, vol II, 2004, 269 p., ISBN 973-8497-97-5

 Florica Dobre, Alesandru Duţu, Distrugerea elitei militare sub regimul ocupaţiei sovietice din România, vol. II,  Bucureşti, 2001, 359 p., ISBN 973-85454-4-7

Alesandru Duţu, Maria Ignat, 1940. Drama României. Rapt şi umilinţă, Bucureşti, Editura Dalsi, 2000, 312 p.

Florica Dobre, Alesandru Duţu, Distrugerea elitei militare sub regimul ocupaţiei sovietice din România, 1944-1946, vol  I , Bucureşti, 2000, ISBN 973-0-02131-7

Alesandru Duţu, Leonida Loghin, Florica Dobre,  Armata română în al doilea război mondial, 1941 – 1945. Dicţionar enciclopedic, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2000, 399 p., ISBN 973-45-0299-9

 Alesandru Duţu, Mihai Retegan, Război şi societate. România: 1941 – 1945, vol 1, Bucureşti, Editura RAO, 1999, 443p., ISBN  973-9460-29-1

Alesandru Duţu, Florica Dobre, Drama generalilor români, 1944 – 1964, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1997, 294 p.; ISBN 973-450-18-44

Florin Constantiniu, Alesandru Duţu, Mihai Retegan, România în război, 1941 – 1945. Un destin în istorie, Bucureşti, 1995, 333 p. (întocmit cap.IV, p. 112-161, cap. V, p. 183-281, cap. VI, p. 390-300).

Alesandru Duţu, Mihai Retegan, România în război. 1 421 zile de încleştare. Eliberarea Basarabiei şi a Bucovinei de nord (22 iunie 1941 – 26 iulie 1941, Bucureşti, 1993, 247 p.; ISBN 973-9460-29-1

Alesandru-Duţu, Constantin Botoran, Mihai Retegan, Transilvania în evoluţia relaţiilor româno-ungare. O abordare mai puţin cunoscută, Bucureşti, 1993, 222 p., ISBN 973-32-0359-9;  publicată și în limba engleză: Transilvania and the romanian-hungarian relations, Bucharest, 1993, 201 p, ISBN 973-32-0372-6

Alesandru Duțu, Mihai Retegan, Ostași, vă ordon : Treceți Prutul ! 22 iunie-26 iulie 1941, București, 1991, 247 p, ISBN 973-49-0039

 

Pin It on Pinterest