Centrul ,,A. Grigorescu”: Coord. edit. On-line CMBRAE (Arhiva foto ONG cu G.Fleisch)

COMUNICAT  ONG:  10 mai 2021

În imagine (de la stânga la dreapta) coordonatori programe ONG (2001-2016): Prof.Hortensia Orcula, P.Polidor, Prof.Adriana Grigorescu, Insp.Șc.ISMB Georgeta Fleisch

ONG Fundația ,,PAUL POLIDOR” validează participarea CENTRULUI ,,Prof.ADRIANA GRIGORESCU” al EDITURII CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA (înregistrată notarial de către ONG / C.U.I.:11490102 / Director-fondator: PAUL POLIDOR) în cadrul festivalului omonim.

Mижнародна Лiтературно-Мистецька Академiя України & L’Accademia internazionale di Letteratura, Arte e Comunicazione Italia-Germania & Internationale Akademie für Literatur, Kunst und Kommunikation / Vertretung in Deutschland – Österreich – Tschechische Republik

TEXT PENTRU TERITORIUL ROMÂNIEI:Pentru evoluția noastră spirituală, a copiilor și tinerilor între 5 și 90 de ani:FESTIVALUL INTERNAȚIONAL de interferenţe culturale 

Paul Polidor

Conform comunicatului ONG din 31 decembrie 2020, începând cu 1 ianuarie 2021 programele ,,PAUL POLIDOR” FESTIVAL of INTERNATIONAL CULTURAL INTERFERENCES (1998-2021) se vor desfășura 

98% ON-LINE. 

Între 25 martie 2021 și 25 martie 2022 se desfășoară programe de editare pentru toate secțiunile pe bază de abonament lunar personalizat pentru FEST.ONG ON-LINE cu rezervări participare prin sponsorizări în contul legal al instituției (Titular cont: Fundația ,,Paul Polidor”C.U.I.:11490102; în baza juridică a hotărârilor definitive și irevocabile, perioada de activitate a ONG-ului s-a schimbat din ,,20 de ani”-1998/1999-2018/2019 în perioadă pe ‚,TERMEN NELIMITAT”). 

Cont ONG FESTIVAL ON-LINE / UniCREDIT BANK S.A.:

RO.75.BAC.X.000000.300.188.6000

Solicitările pentru rezervări participare prin intermediul centrelor fundației (colaborare în baza contractelor de părți civile dintre ONG și instituțiile de învățământ și cultură respective) trebuie să fie validate de către conducerea ONG la adresa de mail: fundatia.paulpolidor@yahoo.com 

Adresa de mail:fundatia.paulpolidor@yahoo.com

reprezintă adresa de lucru oficială a festivalului on-line pentru toate secțiunile.

Tel.contact Info & Curierat Diplome / Premii Fest.:0727.3444.04

Tel.contact: 0740.47.48.14 (Președinte-administrator)

Tel.contact 0763.765.567 (Director Editura Cadrelor Didactice din România)

În atenția cadrelor didactice și altor autori:

Vă anunțăm că suplimentarea documentațiilor de activitate / colaborări ONG prin Festivalul-Concurs Internațional de Interferențe Culturale, organizat de ONG-C.U.I.:11490102 și Editura Cadrelor Didactice din România pentru:-activitate voluntariat;-membri jurizare festival-concurs;-președinte juriu;-organizatori festival (&on-line) internațional;-coordonatori editoriali pentru elevi cu CES; -coordonatori programe editoriale pentru publicațiile periodice ONG:

REVISTA DE MANAGEMENT EDUCAȚIONAL ȘI CULTURAL(ISSN:2501-0700);

REVISTA CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA (ISSN:2501-0697);

RĂZBOAIE, LIDERI ȘI CRIMINALITATE TRANSFRONTALIERĂ (2344-276X);

PUBLICAȚIA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CULTURĂ(ISSN:2343-8827)

CONSTRUCȚII & BUSINE$$ MANAGEMENT (ISSN:2501-4137) ș.a.;

se face, începând cu 1 ianuarie 2016, doar în urma înscrierii Dvs.personale în programele editoriale Ed.CDR datorită solicitărilor mari de participare atât din partea multor cadre didactice din România, cât și din partea multor autori/co-autori din țară și străinătate. Rezervări edit. pentru 2021-2024 la E-mail:fundatia.paulpolidor@yahoo.com & ed.cadrelordidacticedinromania@yahoo.com

Validare rezervări Președinte ONG: 0740.47.48.14 & 0763.765.567 (Ed.CDR)

SUCCES TUTUROR PARTICIPANȚILOR ÎN FEST.ON-LINE POLIDOR!

Euritmia, o modalitate de exprimare corporală armonioasă a sunetelor, cuvintelor, mesajelor

Coord.edit. CRISTINA GEORGESCU – Prof.logoped / CMBRAE

„La început a fost cuvântul”,  începe cea dintâi carte a ortodoxismului, originând evoluția umană în puterea de expresie a cuvintelor care prevalează orice conduită și prefațează toate actele sociale. Privind spre zorii civilizației umane, primele articulări de foneme au avut un scop clar de adaptare la mediu: strigătele de atac adresate animalelor, sunetele de liniștire a membrilor grupului, probabil combinație de vocale, țipetele de disperare ale femeilor care încercau să-și apere copiii până la întoarcearea bărbaților de la vânătoare, toate aceste funcții esențiale ale primelor rostiri de sunete au încărcat emoțional silabele, apoi cuvintele care s-au dezvoltat de-a lungul timpului din acestea, și au creat din unitățile semantice adevărate constructe de sensuri, emoții, motivații. Cuvintele sunt trăite până în adâncurile ființei, întrucât exprimă atitudini, și sunt exprimate verbal, mimic, gestic, corporal, astfel încât se ajunge la paradoxul de a transmite mesajul autentic prin limbajul nonverbal, mai mult decât prin cuvinte, lucru confirmat de cercetările științifice din domeniul psihologiei sociale și al psiholingvisticii.

O analiză ontologică a învățării limbajului verbal evidențiază prevalența limbajului mimic cu care micuța ființă umană intră în contact încă din primele zile de viață. În această perioadă, întrucât dezvoltarea psihică nu permite înțelegerea și învățarea cuvintelor, prima formă de feedback pe care copilul o are de la mamă este mimica ei: astfel bebelușul învață că zâmbetul aduce alinare și mângâieri din partea acesteia și va asocia plăcerea cu zâmbetul pe care îl va „întrebuința” în viitor într-un mod „magic”, încercând să obțină plăcere și dezmierdări. Așadar, primele lecții de adaptare socială sunt, într-un mod paradoxal, lipsite de cuvinte articulate. Ceea ce urmează în timpul dezvoltării micii făpturi va fi asocierea cuvântului cu corelatele afective exprimate mimic și corporal. În final vorbirea, fiind un proces mult mai amplu decât simpla articulare de cuvinte, este o exprimare a sensului prin trăirea unității semantice în multiple modalități de exprimare a mesajului.

Un exemplu care susține multipla determinare a vorbirii (verbală și nonverbală) este cazul pacienților afazici. Afazia este o tulburare a vorbirii care afectează capacitatea de a înțelege limbajul vorbit, etiologia fiind de origine neurologică. Oliver Sacks, cunoscutul neurolog britanic, descrie  în cartea „Omul care își confundă soția cu o pălărie” câteva cazuri anecdotice în care afazicii reușesc să decripteze mesajul unei comunicări din gestică și mimică, cuvintele fiind neinteligibile pentru ei. Medicul avansează  o concluzie interesantă, afirmând că un pacient suferind de afazie este imposibil de mințit, deoarece acesta are dezvoltată capacitatea de a citi microexpresiile faciale și, prin aceasta, de a înțelege mesajul interpretând nonverbalul. Această observație esențială subliniază rolul corelatelor afective ale cuvintelor și deschide oportunitatea de a include elemente de educație a inteligenței emoționale concomitent cu învățarea limbajului verbal asociat.  Cuvintele sunt adevărate istorii de sensuri construite de-a lungul timpului de către civilizația umană. Un studiu al modificării morfologice a unităților semantice ar releva o strânsă conexiune între sens și tradițiile sau credințele populare.

O exemplificare este reprezentată de interjecții, care nu au valoare dacă nu sunt încărcate de tonalitate afectivă și dublate de gestică: simpla rostire neutră a lui „aha” ar crea confuzie, întrucât sensul nu există în afara coloraturii paralingvistice. În schimb, nu același lucru se întâmplă cu simpla  îngânare a tonalității, specifice interjecției, care, deși lipsită de foneme, ar fi înțeleasă de toți. În majoritatea limbilor naturale există un număr impresionant de cuvinte care sunt transmise intergeneraționist, dublate de o tonalitate specifică constituită ca un suport ce facilitează comprehensiunea și favorizează crearea relațiilor sociale, esențiale pentru supraviețuire și adaptare. Așadar,  se poate afirma că fiecare cuvânt este o construcție istorică de  mesaj, emoții și sensuri subliminale transmise cultural prin inconștientul colectiv la care omul are acces prin învățarea activă și corectă  a limbajului.  Rostirea este un proces care implică respirația și se bazează pe participația posturii corporale, care facilitează expulzarea coloanei de aer cu un anumit tonus, modulând aparatul fono-articulator în concordanță cu condițiile particulare de pronunție a fonemelor. Mișcarea corpului, deschiderea obținută prin mobilizarea brațelor au favorizat în timp dezvoltarea unui adevarat limbaj nonverbal care „trăiește” cuvintele, de cele mai multe ori prevalând forța sensului vorbirii. Modelarea culturală a acestui „alfabet” corporal s-a construit în timp, având la bază câteva criterii: amplitudinea gestului, care s-a dezvoltat atât în funcție de necesitatea de a atrage atenția spre activități care au relevanță pentru adaptarea la mediu sau la grup, cât și considerând particularitățile sunetului, deschiderea necesară pentru articulare, și intensitatea mișcării, ce nuanțează forța cu care este rostit cuvântul, reflectând dublarea motivațională a unității lexicale. Așadar, în teatru, muzică și dans mișcarea corporală exprimă motric fonemele, cuvintele, dezvoltând o adevărată „poezie” a trupului ce redă prin mișcări ample, intense un mesaj verbal. În India antică, locul unde oamenii trăiau într-o armonie perfectă cu natura și considerau că sufletul lor este conectat la univers,  viața umană a devenit parte a ritmicității evenimentelor telurice și cosmice, iar ei au exprimat această relație privilegiată prin dansurile lor însuflețite de ființele din lumea  spirituală. În Persia, după ce ani îndelungați oamenii au crezut în ființe suprasensibile, conducătorii politici au dezvoltat conștiința faptului că, dincolo de protecția zeilor, sunt pericole a căror îndepărtare depinde numai de popor, iar exprimarea acestor povești ale timpului s-a tradus prin dansuri ritualice de luptă. Egiptul antic a cultivat un adevărat simț al spațialității, reflectat atât prin desenele din piramidele faraonice, cât și prin reprezentările dansurilor cultice care urmau o geometrie a mișcărilor prin gesturi circulare, ordonate după un tipar care orienta sensul spre pământ pentru a gestiona materia.  Însăși scrierea hieroglifică este un model de reprezentare motrică a fonemelor, confirmând astfel rolul esențial al mișcării corporale în rostirea sunetelor.

Pin It on Pinterest